Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

Privacy statement


Privacy Statement Mattermap

 

Stichting Lobas neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Stichting Lobas altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder vind je de Privacy Statement van Mattermap. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig te lezen. De met hoofdletters geschreven woorden en het woord mattermap in deze Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

De wijze waarop Mattermap gebruik maakt van persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (m1566109).

 

1. Wat is Mattermap?

Mattermap is een online dienst van Stichting Lobas, kantoorhoudende te (1017 KP) Amsterdam, aan de Prinsengracht 1041 (KvK nummer 55253105).

Met behulp van Mattermap kun je visuele weergaves/infographics (mattermaps) van nieuwsverhalen, debatten of onderwerpen naar jouw keuze maken en deze desgewenst publiceren. Mattermap helpt je bij het verzamelen, ordenen en weergeven van informatie en bronnen. Daarnaast biedt Mattermap ondersteunende diensten aan, waaronder workshops over het gebruik van Mattermap. Doel van Mattermap is het versterken van een onafhankelijke meningsvorming door het aanbieden van tools waarmee inzicht kan worden verkregen in kwesties die raken aan het publieke debat.

 

2. Welke informatie wordt door Mattermap verzameld en verwerkt?

Account

Om Mattermap te kunnen gebruiken moet je een persoonlijk account aanmaken. Bij het aanmaken van een account, moet je een aantal gegevens invullen. Het betreft je voor- en achternaam en e-mailadres.

Afhankelijk van het type account dat je kiest, kan Mattermap daarnaast vragen voor welke organisatie je werkt, of je Mattermap bedrijfsmatig gebruikt dan wel als individu, als zzp’er, freelancer of student. Daarnaast kan Mattermap je vragen om een telefoonnummer.

Content

Mattermap slaat alle Content – waaronder de door jou gemaakte mattermaps met daarin (citaten van) tekst-, video- en/of beeldmateriaal, links, en de door jou gekozen huisstijlen en/of logo’s– die je via Mattermap ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Indien je ervoor kiest om jouw mattermap(s) openbaar te publiceren, worden deze getoond in de Databank. Nadat een mattermap is gepubliceerd, kan je deze keuze altijd ongedaan maken.

Tenzij je ervoor kiest om jouw mattermaps afgeschermd te publiceren, is de Content die je openbaar ter beschikking hebt gesteld via de Databank, zichtbaar voor iedereen en kunnen ook andere Gebruikers en Bezoekers deze gebruiken.

Nadat je het gebruik van Mattermap hebt beëindigd, blijft Mattermap gerechtigd de door jou toegankelijk gemaakte Content te gebruiken. Wanneer daar een gegronde reden voor is, zal Stichting Lobas de Content op jouw verzoek echter ontoegankelijk maken.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Mattermap optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de Website en de Databank goed te kunnen weergeven en beveiligen) heeft Mattermap bepaalde informatie nodig. Mattermap verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van Mattermap.

Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op de Website bezoekt, het aantal mattermaps dat je hebt gemaakt, en "cookies”. Voor zover Mattermap deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mattermap ze?

Door gebruik van Mattermap kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Mattermap kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Mattermap plaatst technische cookies die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen leveren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld je Inloggegevens, zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen op de Website.

Google Analytics en Mailchimp

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van Mattermap en de nieuwsbrief, maakt Mattermap gebruik van Google Analytics en Mailchimp. Deze diensten plaatst een permanente cookie op jouw computer/ apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van Mattermap wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Mattermap verstrekt. Mattermap verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren. Google en Mailchimp kunnen deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google of Mixpanel verwerken.

Google en Mailchimp houden zich aan de Safe Harbor privacy beginselen en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.


4. Voor welke doeleinden zal Mattermap informatie over jou gebruiken?

Mattermap zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

·                Om jouw gebruik van Mattermap mogelijk te maken;

·                Om met jou te communiceren over (de door jou geplaatste Content op) Mattermap;

·                Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

·                Om Mattermap te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

·                Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

·                Om bij het weergeven van jouw mattermaps in de Databank de door jou opgegeven naam te vermelden.

Mattermap gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Mattermap jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Mattermap kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Ten slotte kan Mattermap jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

5. Op welke wijze beschermt Mattermap jouw persoonlijke informatie?

Mattermap zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Inzien

Als je wilt weten welke gegevens Mattermap over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via contact@mattermap.nl. Mattermap zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je doen toekomen.

Verwijderen van Content

Je kunt de door jou geplaatste Content laten verwijderen door een e-mail te sturen naar contact@mattermap.nl.

 

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Mattermap gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voor zover nodig, er mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven. Mocht Mattermap hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

 

8. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We zullen je op de hoogte brengen van wijzigingen via de website van Mattermap (www.mattermap.nl). Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Statement dan kun je via contact@mattermap.nl contact met ons opnemen.

***