Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

kopie: Les 2: orden de argumenten

Mattermap door Lois 26 maart 2018

Moet het dragen van een valhelm verplicht worden voor fietsers? (Orden de citaten en vul zelf de posities verder in. Maak meer posities aan indien nodig)

 • Ja

  • Ik zal bij elke mogelijkheid pleiten voor het gebruik van een helm, omdat het aantoonbaar mensenlevens scheelt
   Jac Wismans hoogleraar Universiteit van Gothenburg Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Kwestie van gewoonte.
   Een autogordel doe je toch ook om als je in de auto zit.
   Inge62 Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Op basis van een vragenlijstonderzoek in Noorwegen concluderen Fyhri et al. (2012) dat fietsers niet riskanter gaan fietsen vanwege de helm, maar dat het causale verband omgekeerd is: juist omdat deze fietsers de neiging hebben tot riskant fietsgedrag, gebruiken ze beschermende middelen zoals de fietshelm. ...»
   Fyhri et all (2012) geparafraseerd door SWOV Bron: swov.nl
  • Hierbij concluderen Olivier et al. (2014; 2016) dat nog niet overtuigend is vastgesteld dat fietshelmwetgeving tot minder fietsen zou leiden. Berenbaum et al. (2015) concluderen dat er erg wisselende resultaten zijn over de effecten van fietshelmwetgeving op fietsgebruik. Kraemer (2016) concludeert op basis van Amerikaanse data dat het helmgebruik bij studenten toeneemt door een helmverplichting, terwijl het bewijs over de effecten op fietsgebruik niet eenduidig was. ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Op basis van computersimulaties ... stelden Fahlstedt et al. (2016) vast dat een fietshelm het risico op een hersenschudding met meer dan 50% kon verminderen en het risico op een schedelbreuk met meer dan 90%.   ...»
   Fahlstedt et al. (2016) geparafraseerd door SWOV Bron: Fahlstedt et al. (2016)
  • Het gebruik van veilige, lichtgewicht fietshelmen kan het verschil maken tussen leven en dood.
   Agu Fabrikant van fietshelmen Bron: agu.com
  • Excuses uit het verleden om geen helm te gebruiken, zoals ‘te warm’ (hedendaagse helmen zijn voorzien van goede ventilatie), ‘zwaar’ (de lichtgewicht AGU-helmen voel je nauwelijks op je hoofd, na twee keer dragen weet je niet beter) en ‘lelijk’ (er zijn genoeg helmen met supersnelle designs) zijn hopeloos achterhaald: tegenover iedere smoes om géén helm te dragen staat een veel beter argument om het wél te doen. ...»
   Agu Fabrikant van fietshelmen Bron: agu.com
 • Ja, want ....

 • Ja, want verwondingen bij een val kunnen heel ernstig zijn

  • Helaas overlijden elk jaar gemiddeld 19 jonge fietsers aan de gevolgen van dit hoofdletsel.
   Bike Totaal Leverancier van valhelmen Bron: juijn.biketotaal.nl
  • Fietsers worden net als scooters en brommers makkelijk over het hoofd gezien en worden daardoor vaak aangereden. 67.000 fietsers komen jaarlijks op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Ongeveer de helft daarvan heeft hoofdletsel of iets anders aan het hoofd. Door het dragen van een helm zal dit aantal verminderd worden. ...»
   Scholieren.com Bron: scholieren.com
  • Het is geen arm/been breuk die zomaar hersteld maar een letsel voor heel je leven.
   Inge62 Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Van alle fietsers in Nederland die ernstig gewond raken door een fietsongeval, heeft bijna een derde hoofd- en/of hersenletsel. Bij fietsongevallen met een motorvoertuig loopt bijna de helft van de fietsers hoofdletsel op (47%) ...»
   SWOV, Wetenschappelijk onderzoeksbureau verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • volgens drie van elkaar onafhankelijke bronnen ... vermindert een fietshelm het risico op hoofd- en hersenletsel bij een botsing of valpartij.
   SWOV, Wetenschappelijk onderzoeksbureau verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Bij biomechanisch onderzoek ... werd geschat dat de fietshelm het risico op ernstig hersenletsel verlaagde van bijna 100% tot circa 10% (Cripton et al., 2014). De helmen die werden getest, voldeden aan de verplichte fietshelmstandaard in de VS. Deze CPSC-standaard stelt wel iets hogere eisen dan de Europese EN-1078-norm (zie onder andere Mizuno et al. (2014) voor een vergelijking van testcondities van verschillende standaarden). ...»
   Cripton et al., geparafraseerd door SWOV Bron: Cripton et al., 2014, geparafraseerd d
  • bicycle helmets changed the probability of severe brain injury from extremely likely (99.9% risk ... ) to unlikely (9.3% and 30.6% risk at 1.5 m and 2.0 m drops respectively). These biomechanical results for acceleration and HIC, and the corresponding results for reduced risk of severe brain injury show that contemporary bicycle helmets are highly effective at reducing head injury metrics and the risk for severe brain injury in head impacts characteristic of bicycle crashes. ...»
   Peter A. Cripton et al. Verkeersveiligheid onderzoekers Bron: Peter A. Cripton et al., (2014), Bicycle helmets are highly effective at preventing head injury during head impact: Head-form accelerations and injury criteria for helmeted and unhelmeted impacts 28/03/2014
  • Per jaar verongelukken meer dan 150 fietsers, ruim een kwart van het aantal verkeersdoden. Circa 10.000 fietsers raken ernstig gewond. Van alle ernstig gewonden is meer dan de helft een fietser (55 procent). ...»
   Nu.nl Nieuwssite Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Ik denk dat het een vrijwillige keuze moet blijven.
   Melanie Schultz oud-minister van Verkeer en Waterstaat Bron: rtlnieuws.nl 06/02/2015
 • Nee,want het heeft een ongustig effect

  • Het is daarna nog maar een kleine stap om ook voetgangers een helmplicht te geven. Het einde is dan zoek.
   Hans de Bles Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Sommige studies laten zien dat de fietshelm een mogelijk ongunstig effect heeft op ongevalsbetrokkenheid. Dat zou dan het gevolg zijn van ‘gedragsadaptatie’: doordat fietsers zich met een fietshelm veiliger voelen, vertonen ze mogelijk riskanter fietsgedrag. ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Walker (2007) vond dat automobilisten zich riskanter gedroegen ten opzichte van een fietser met een helm: bij het inhalen reden zij dichter langs de fietser met een helm dan langs de fietser zonder helm. Als mogelijke verklaring noemt hij dat de automobilist gehelmde fietsers als vaardiger ziet dan de ongehelmde fietser, waardoor hij kleinere veiligheidsmarges neemt. ...»
   Walker geparafraseerd door SWOV Bron: swov.nl
 • Nee, want dan gaan mensen minder fietsen

  • Onderzoek in Zweden onder scholieren tot 15 jaar over de effecten van de helmdraagplicht tonen negatieve gevolgen aan betreffende het fietsgebruik binnen deze groep. Het fietsgebruik zakte tientallen procenten in de twee peiljaren 1983 en 2007. Dit is dus niet zomaar aan de ingevoerde helmplicht ingaande 2005 toe te schrijven, maar er aangetoond dat deels de helmplicht het fietsen ontmoedigd. Dalend fietsgebruik door helmplicht wordt in Denemarken nog steeds waargenomen. ...»
   Bike Totaal Leverancier van fietsen en valhelmen Bron: juijn.biketotaal.nl
 • nee, want een fietshelm verminderd de kans op verwondingen niet. of het verhoogt juist de kans op een letsel

  • Volgens de Fietsersbond zal een helm weinig verschil maken bij een botsingen met een auto.
   Fietsersbond Arien de Jong Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Botbreuken komen bij fietsers veel vaker voor dan iets aan het hoofd. En met een helm voorkom je echt geen botbreuken. Bij de fietsersbond komen ruim 10.000 klachten per jaar binnen over slechte fietspaden en wegen. ...»
   Scholieren.com Bron: scholieren.com
  • Tot slot wordt wel verondersteld dat fietshelmen het risico op nekletsel zouden verhogen (Elvik, 2013), maar daarvoor is in de meta-analyse van Olivier & Creighton (2016) geen bewijs gevonden
   Olivier & Creighton geparafraseerd door SWOV Bron: swov.nl
 • Nee, want als het als een verplichting wordt gezien,dan gaan mensen ze niet meer dragen, of zelfs niet meer fietsen.

  • We zijn bang dat een verplichting het fietsen zal ontmoedigen. Een helm geeft fietsen ten onrechte een imago van onveiligheid.
   Fietsersbond Arien de Jong Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Een mogelijke keerzijde is dat een helmverplichting het fietsgebruik vermindert, wat negatief kan zijn voor de volksgezondheid. De Jong (2012) heeft uitgerekend dat dit zwaarder weegt dan de mogelijke voordelen van meer fietsveiligheid. Ook Sieg (2014) komt voor Duitsland tot de conclusie dat fietshelmwetgeving tot meer kosten dan baten leidt... ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
 • nee, want het kost extra geld en moeite

  • Heel veel mensen stappen dan voor elk klein ritje in de auto. Voor dat boodschapje zet ik geen helm op.
   plhb1959 Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • ...een helm ... kost geld. Terwijl niemand zit te wachten op nog meer kosten.
   Scholieren.com Bron: scholieren.com 24/01/2007
  • ... met een helm op (zie je er) niet uit ... Hierdoor zullen veel mensen minder vaak de fiets pakken of zomaar even een stukje gaan fietsen, want dan moet je altijd dat stomme ding weer op.
   Scholieren.com Bron: scholieren.com 24/01/2007

reacties

reacties

reageer

poll