Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Burgerjournalistiek als aanvulling op traditionele media

Mattermap door Emma van Bergeijk 01 maart 2017

Hoe kan online burgerjournalistiek een aanvulling zijn op traditionele media?

 • Wat is het?

  • Put very simply, citizen journalism is when private individuals do essentially what professional reporters do - report information. That information can take many forms, from a podcast editorial to a report about a city council meeting on a blog. It can include text, pictures, audio and video. But it's basically all about communicating information of some kind. ...»
   Tony Rogers Journalism expert About News Bron: What is citizen journalism? / About News / Tony Rogers 30/08/2016
  • Burgerjournalistiek wordt door Bowman en Willis (2003) omschreven als een vorm van
   bottom-up news, waarbij individuen of kleine groepen samen een sterk netwerk vormen.
   Bowman en Willis, 2003 Bron: http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=169497
 • Voorbeelden van platforms

  • Onder de noemer burgerjournalistiek zijn de laatste jaren interessante initiatieven ontstaan. Grassroots-initiatieven zoals Global Voices en Ushahidi en initiatieven vanuit professionele journalistieke organisaties zoals het muziekplatform van de VPRO 3voor12 Lokaal en CNN iReport, waarin burgers in het journalistieke proces participeren in de productie (verzamelen, analyseren, rapporteren) en distributie (verspreiden) van informatie en nieuws. ...»
   Joeri van den Steenhoven Voormalig voorzitter Kennisland Kennisland Bron: Burgerjournalistiek - een verkennend onderzoek / Kennisland / Joeri van den Steenhoven 23/06/2011
  • "YouTube laat bezoekers van nieuwssites video's uploaden naar een nieuw redactieplatform voor burgerjournalistiek. Bedrijven kunnen de dienst ook gebruiken."
   Tonie van Ringelestijn Webwereld Bron: Youtube start platform voor burgerjournalistiek / Webwereld / Tonie van Ringelestijn 18/11/2009
  • "Het nieuws dat jou via de diverse media bereikt, wordt voornamelijk bepaald door grote nieuwscorporaties. Zij beoordelen in grote lijnen wat nieuws is en wat jij en iedereen om je heen hoort te weten. Maar zijn deze berichten een juiste en objectieve weergave van bepaalde gebeurtenissen en situaties? Dat is erg lastig vast te stellen. Dat gaan wij samen veranderen.
   Informatie over jouw wijk, jouw stad, jouw land en van de wereld is niet langer afhankelijk van de nieuwscorporaties. Het nieuws wordt voortaan geschreven door jou. Zoals jij het ziet en zoals jij het zelf zou willen lezen."
   ...»
   The Journalist The Journalist Bron: Wat is The Journalist / The Journalist
  • Life Must Go On In Gaza & Sderot, Franklin Avenue, Daily Heights, iBrattleboro, Wikinews, Blufton Today
   Tony Rogers Journalism Expert About News Bron: What is citizen journalism? 30/08/2016
  • Een voorbeeld waar de mogelijkheid tot participatory journalism wordt aangeboden is de reed genoemde Zuid-Koreaanse website OhmyNews.com, waar het publiek zich kan uitten binnen de door de traditionele journalistiek opgelegde kaders ...»
   Bowman & Willis, 2003 Bron: dare.uva.nl
 • Verhouding nieuwe media & burgerjournalistiek

  • "Social media maakt het mogelijk dat het publiek steeds meer leverancier wordt van nieuws. Deze ontwikkeling valt te omschrijven als burgerjournalistiek."
   Pamela Blaauw Bron: Journalistiek en de burger / deRuis / Pamela Blaauw 15/04/2015
  • Er bestond een duidelijke scheidingslijn tussen de journalist en het publiek en door middel van een gerichte activiteit werd door het publiek het nieuws gevonden, bijvoorbeeld door het lezen van een krant, of het luisteren naar het journaal op de radio ...»
   Tewksbury, Weaver & Meaddex, 2001) Bron: 01/01/1970
  • Uit nderzoek blijkt dat er steeds meer online journalistiek wordt gevoerd en dat burgers hier een groeiende rol in spelen, maar het merendeel van de journalistiek bevindt zich nog altijd offline.
   Steensen, 2009 Bron:
  • Nederlandse en Vlaamse traditionele journalisten van mening zijn dat als de herkomst van informatie lastig te achterhalen is, de betrouwbaarheid ervan lager wordt ingeschat
   Hermans et al, 2009 Bron:
 • Eerdere mislukkingen

  • De werkelijkheid laat een ander beeld zien. Zo bevat de rubriek Binnenland, die toch het belangrijkste katern van Skoeps.nl zou moeten zijn, de afgelopen 2 dagen niet meer dan 6 filmpjes en foto’s. In totaal stuurden 15 verschillende Skoepers op 27 februari 2008 iets in. En dat is inclusief de content die de site al binnenkrijgt door de samenwerking met hogescholen, regionale TV-zenders (de regionale omroeprubriek ‘Ik op TV’ maakt soms een verdacht professionele indruk) en de aloude calamiteitenjournalisten met een bakkie. En dan rekenen we ook foto’s mee met illustere titels als “Smurfen ongeschikt voor kinderen”. Bij al die items is geen enkel commentaar geplaatst. ...»
   De nieuwe reporter Erik van Heeswijk Bron:
  • ”Het open reactieplatform NUjij.nl zal verdwijnen er wordt een nieuwe bijdraagfunctie toegevoegd aan de apps en site van NU.nl. Daarmee wordt het eenvoudig mogelijk om een bijdrage te leveren aan het nieuws. Dat kan in de vorm van een nieuwstip, het doorgeven van een foutje of het opsturen van foto’s en video’s. ...»
   NUjij Bron:
 • Kritiek

  • “Het is niet alleen een vak, maar ook een beschermd beroep dat een eigen deontologie kent en onderhevig is aan rechten en plichten. Burgerjournalistiek is onzin, want synoniem voor amateurisme. Of haalt u er een burgerchirurg bij als u moet worden geopereerd of een burgerloodgieter als de buizen verstopt zijn?” ...»
   Carmen van Oers KU Leuven Bron: Journalist wantrouwt burgerjournalistiek/ DeWereldMorgen.be/ Tom Laurent 06/07/2010
  • Morozov (2009) maakt kanttekeningen met betrekking tot de kwaliteit van de teksten en de bronnen, zoals die voorkwamen gedurende de Twitter-revolutie.Gezien het feit dat internet minder goed toegankelijk is gedurende tijden van oorlog, is er slechts een select aantal mensen dat gebruik maakt van de mogelijkheid van online burgerjournalistiek. ...»
   Morozov, 2009 Bron: Morzov, 2009
  • Alle vormen van burgerjournalistiek zijn simpelweg geen journalistiek te noemen, dus ook niet direct een bedreiging voor de traditionele journalistiek.
   Farmer, 2006 Bron: Farmer, 2006
 • ontstaan

  • "In the early 2000s, citizen journalism was hailed as a revolution that would make news-gathering a more democratic process, one that would no longer solely be the province of professional reporters. But today citizen journalism remains a work in progress that has yet to fulfill such grandiose hopes. One problem: citizen journalism has been marred by inaccurate reporting, such as reports during Superstorm Sandy that the New York Stock Exchange had been flooded." ...»
   Tony Rogers Journalism expert About News Bron: What is citizen journalism? / About News / Tony Rogers 30/08/2016
  • Met de komst van deze ontwikkeling groeide de angst voor de gevolgen die dit zou hebben voor de bestaande journalistiek. Inmiddels is het internet geen nieuw medium meer, en kunnen we ons afvragen of de angsten van destijds gegrond waren. ...»
   Steensen, 2006 Bron: Steensen 01/01/1970
  • De geschiedenis van de journalistiek zijn in twee duidelijke fasen te onderscheiden, namelijk de periode voor en na de komst van het internet. Voordat het internet toegankelijk werd voor het grote publiek, bestond er een lange periode van rust en duidelijkheid binnen de journalistiek. Gedurende ongeveer honderd jaar was de journalistiek verbonden met de geinstitutionliseerde media en de vervulden de rol van gatekeeper ...»
   Stephan & Ballinger, 2001 Bron: Stephan & Ballinger, 2001
 • rol internet

  • The Internet gave average people the ability to transmit information globally. That was a power once reserved for only the very largest media corporations and news agencies.
   Tony Rogers Journalism expert About News Bron: What is citizen journalism? 30/08/2016
  • Mogelijkheden werden door de komst van internet op het gebied van informatie vergaren groter en vervaagden de grenzen tussen print, televisie en online media.
   Picone, 2007 Bron: Picone, 2007
  • Het internet heeft de opkomst van burgerjournalistiek in de hand gespeeld en gezorgd voor een extra dimensie binnen de journalistiek, waardoor ook de grenzen tussen de traditionele journalistiek en het publiek onduidelijker zijn geworden. ...»
   Domingo et al 2008 Bron: Jenkins,2006
  • Het internet heeft de opkomst van burgerjournalistiek in de hand gespeeld en gezorgd voor een extra dimensie binnen de journalistiek
   Domingo et al, 2008 Bron:
 • Social media

  • De interactieve website Twitter is een voorbeeld van de ontwikkeling die plaatsvindt in de representatie van nieuwswaardige situaties in de media, waarbij burgers de kans krijgen een rol te spelen in de productie van de verslaggeving. ...»
   Bowman & Willis, 2003 Bron: Bowman & Willis, 2003
  • Twitter is een voorbeeld van een populair, nieuw medium dat gebruikt wordt door burgers voor het verspreiden van korte berichten van maximaal 140 letters lang (Morozov, 2009).
   Moroznov, 2009 Bron:
  • Dit begon met de enorme opkomst van weblogs (blogs). Een blog, die in eerste instantie alleen uit tekst bestond, is een soort publiek dagboek over de eigen gedachten van de individuele auteur, gericht op een divers publiek . Het publiek vond het aantrekkelijk dat het op een simpele manier iets konden produceren op het web waardoor er een enorme opkomst van bloggers ontstond ...»
   Lasica, 2005 Bron:
 • Voordelen burgerjournalistiek

  • De deelname van burgers aan de productie van de traditionele journalistiek kan een welkome toevoeging zijn, doordat gebeurtenissen worden verteld vanuit een ander perspectief.
   Meijer, 2007 Hoogleraar Journalistiek Bron: Dirks, 2007
  • Tegenwoordig bestaan er strenge veiligheidsregels, waardoor journalisten moeite hebben om bij de kern vannieuwswaardige situaties te kunnen komen, terwijl lokale burgers daar wel aanwezig kunnen zijn
   Meijer, 2007 Hoogleraar Journalistiek Bron:
  • Burgerjournalisten schrijven vaak over lokale gebeurtenissen, wat belangrijk kan zijn als er een nieuwswaardige situatie ontstaat waar traditionele mediaorganisaties niet bij aanwezig (kunnen) zijn
   Tomaiuolo, 2009 Bron:
 • Nadelen

  • Grassroot journalistieke initiatieven zijn “fragiel en kwetsbaar” in vergelijking met reguliere professionele journalistiek. Omdat, zoals in ons interview met Sameer Padania naar voren komt, deze initiatieven bestaan op basis van vrijwillige inzet, vaak nieuwe technologie inzetten die niet helemaal uitontwikkeld is en niet alge- meen geaccepteerde meningen over bepaalde zaken uiten. ...»
   Nikki Timmermans, Corline van Es en Joeri van den Steenhoven Stichting Nederland Kennisland Bron: Burgerjournalistiek, een verkennend onderzoek
  • Het publiek wordt betrokken bij het proces van nieuws-maken, ook wel news generating content genoemd, maar is nog wel beperkt zich te uiten binnen het frame dat gevormd en geboden wordt door de traditionele journalisten. ...»
   Nip, 2006 Bron:
  • Een veel genoemd probleem van burgerjournalistiek is de matige kwaliteit en beperkte betrouwbaarheid ervan
   Bowman & Willis, 2003 Bron:
  • De gatekeeping functie van de traditionele journalistiek wordt in gevaar wordt gebracht.
   Bowman & Willis, 2003 Bron:
 • ontwikkelingen

  • 20 jaar geleden werd het internet toegankelijk voor het publiek, waarna een nieuwe periode afbrak voor de traditionele journalistiek.
   Stephan & Ballinger, 2001 Bron: Stephan & Ballinger
  • Vaak zijn zij (de burgers) vanwege technologische ontwikkelingen op het gebied van camera en mobiele telefonie in de gelegenheid om de nieuwswaardige gebeurtenissen vast te leggen en te verspreiden
   Navarro, 2009 Bron:
  • Naast het feit dat burgers vanwege technologische ontwikkelingen steeds meer in staat zijn om zich te mengen met de traditionele journalistiek, bestaat er ook de drang om dit te doen.
   Thurman, 2008 Bron:
  • Met de opkomst van het bloggen en andere mogelijkheden ontstond de verschuiving van een passieve naar een actieve houding ten opzichte van het nieuws. Het kijken van het nieuws op televisie wordt gezien als een lean-back activity, terwijl tegenwoordig de mogelijkheid bestaat om als lean-forward activity gebruik te maken van het nieuws op internet. Het publiek onderneemt zelf stappen om nieuws en informatie te vinden, waarbij er veel gebruik wordt gemaakt van internet ...»
   Picone, 2007 Bron:
 • verschillen tussen burger-en traditionele journalistiek

  • Burgerjournalistiek en traditionele journalistiek verschillen van elkaar op het gebied van structuur en organisatie Dit komt doordat burgerjournalistiek vaak wordt georganiseerd via network communities, of online gemeenschappen, waar behoefte bestaat aan conversatie, samenwerking en gelijkheid. Dit is in tegenstelling tot de traditionele journalistiek, dat volgens de onderzoekers onder het bewind van multimediabedrijven met name interesse heeft in het genereren van omzet. Bovendien is de inhoud van de twee vormen verschillend van elkaar ...»
   Bowman & Willis, 2003 Bron:
  • Burgerjournalistiek kan leiden tot nieuws dat anders nooit gepubliceerd zou zijn geworden, vanwege het feit dat de inhoud van burgerjournalistiek anders is dan van traditionele journalistiek
   Ibid Bron:
  • Opmerkelijk gezien het feit dat burgerjournalistiek zich beperkt tot eenvoudige onderwerpen, die door de traditionele journalistiek niet als nieuwswaardig wordt beschouwd.
   Furton, 2005 Bron:
  • Hett waarheidsgehalte van burgerjournalistiek is moeilijk te controleren is.
   Gilmore, 2003 Bron:
 • opkomst na het internet

  • De afgelopen decennia is de manier waarop nieuws wordt gerepresenteerd in beweging
   Nip, 2006 Bron:
  • Ontevredenheid over de inhoud van de traditionele journalistiek is één van de redenen voor de opkomst van burgerjournalistiek
   Gilmore, 2004 Bron:
  • Journalistiek op lokaal niveau is verdwenen met de opkomst van grote mediabedrijven die met hetzelfde nieuws een grote doelgroep willen bereiken. Aangezien het publiek juist geïnteresseerd is in lokaal nieuws slaat de ontevredenheid toe en keert het publiek zich richting burgerjournalistiek, waar wel ruimte bestaat voor het uitwisselen van dergelijk nieuws. ...»
   Outing, 2005, in Miller Bron:

reacties

reacties

reageer

poll