Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Sociaal ondernemerschap

Mattermap door Esther van Rijswijk 24 november 2015

Wat is aan de orde in Nederland rondom Sociaal Ondernemerschap?

 • Beleidsadviezen, moties, bestaande beleids- instrumenten

  • De gemeente Bernheze wil bedrijven graag stimuleren om sociaal te ondernemen. Ze heeft vijf premies van duizend euro in de aanbieding. Dat stimuleren gebeurt al door bij aanbestedingen het certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) toe te passen. Vorig jaar gaf de gemeente zeven vouchers weg waarmee bedrijven korting kregen om hun bedrijf PSO te certificeren. ...»
   Brabants Dagblad Bron: bd.nl 11/12/2014
  • - gehoord de beraadslaging,
   - constaterende dat het mogelijk is om bij inlening en detachering het quotum mee te laten tellen bij de inlenende contractspartij;
   - constaterende dat dit niet mogelijk is wanneer er sprake is van de afname van diensten zoals catering of schoonmaak;
   - overwegende dat uitvoering hier complex vorm te geven is en misbruik moet worden voorkomen; - - voorts overwegende dat eventueel misbruik bijvoorbeeld kan worden voorkomen door de mogelijkheden te beperken tot sociale ondernemingen;
   -
   .... verzoekt de regering, te bezien hoe het doorgeven van het quotum mogelijk kan worden gemaakt bij het afnemen van diensten, indien dit wordt gedaan bij een sociale onderneming ...
   en gaat over tot de orde van de dag.
   ...»
   Tweede Kamer, motie van o.a. Pieter Heerma Bron: tweedekamer.nl 11/12/2014
  • - gehoord de beraadslaging,
   - constaterende dat het wetsvoorstel over de banenafspraak en de quotumheffing geen positieve prikkels bevat voor werkgevers die mensenmet een arbeidsbeperking in dienst hebben;
   - overwegende dat sociale ondernemingen een nuttige bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een arbeidsbeperking;
   - van mening dat positieve financiële prikkels voor sociale ondernemingenkunnen bijdragen aan een verdere stijging van de participatie van mensenmet een arbeidsbeperking;
   ..... verzoekt de regering, zowel nu als bij de herziening van het belastingstelsel te bezien welke mogelijkheden er zijn om sociale ondernemingen fiscaal te belonen,
   en gaat over tot de orde van de dag.
   ...»
   Tweede Kamer, motie van o.a. Carola Schouten Bron: tweedekamer.nl 11/12/2014
  • - overwegende dat brede inzet op een prestatieladder sociaal ondernemen een positief effect heeft op de arbeidsmarktkansen van mensen met een arbeidsbeperking;
   - overwegende dat de werking van een prestatieladder wordt vergroot indien een goede prestatie hierop effect heeft op overheidsaanbestedingen en SROI (Social Return On Investment)-bepalingen;
   -
   .... verzoekt de regering om, in overleg met werkgevers, werknemers en
   betrokken partijen te bezien hoe de vorming van een brede prestatieladder
   sociaal ondernemen kan worden gestimuleerd...
   ...»
   Tweede Kamer, motie van o.a. John Kerstens Bron: tweedekamer.nl 11/12/2014
  • gehoord de beraadslaging,
   - overwegende dat een banenquotum een belangrijke manier kan zijn om bij te dragen aan gelijke kansen op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking;
   - overwegende dat dit sociaal ondernemerschap vergt;
   - .
   ..verzoekt de regering om bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst te verplichten tot publicatie van een sociaal jaarverslag, waarin wordt verantwoord wat men heeft gedaan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen,
   en gaat over tot de orde van de dag.
   ...»
   Tweede Kamer, motie van o.a. Sadet Karabulut Bron: tweedekamer.nl 11/12/2014
  • Is een biologische hamburger nou duurzamer dan een sojaburger? En is een elektrische auto door het gebruik van batterijen stiekem toch vervuilender dan een gewone auto met een heel lichte benzinemotor? Nog even en we krijgen op dit soort prangende vragen eindelijk duidelijke antwoorden. Tenminste, als het aan de initiatiefnemers van True Price ligt. Zij hebben een methode ontwikkeld waarmee de échte kostprijs van producten berekend kan worden. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de kosten die het bedrijf heeft gemaakt, maar ook naar de belasting voor het milieu en de sociale kosten, zoals de arbeidsomstandigheden. ‘De bedoeling is niet dat de winkelprijs hoger wordt, maar dat consumenten betere keuzes kunnen maken,’ legt oprichter en directeur van True Price Adrian de Groot Ruiz (31) uit. ‘En dat bedrijven die voorheen verborgen kosten vervolgens zoveel mogelijk verlagen.’ ...»
   Vrij Nederland Bron: vn.nl
  • True Price helps organizations translate economic, social and environmental data into financially meaningful information. This enables better risk and performance management, innovation, branding and strategy. And, ultimately, this helps to minimize economic, social and environmental costs and maximize benefits. ...»
   True Price Bron: trueprice.org
  • Voor sociale ondernemingen zou een keurmerk moeten komen. De bedrijven die naast het leveren van een product ook een sociaal doel nastreven, worden daardoor beter herkenbaar.
   Sociaal Economische Raad Bron: nu.nl
  • Voor sociale ondernemingen zou een keurmerk moeten komen. De bedrijven die naast het leveren van een product ook een sociaal doel nastreven, worden daardoor beter herkenbaar.
   Sociaal Economische Raad Bron: nu.nl
  • De raad pleit voor terughoudendheid bij het inzetten van overheidsbeleid waarvoor een harde afbakening nodig is van sociale ondernemingen als groep. Ten eerste zijn dergelijke instrumenten niet mogelijk zonder harde definitie. Ten tweede acht de raad het ook niet wenselijk stimuleringsmaatregelen en overige ingrijpende beleidsmaatregelen uitsluitend voor sociale ondernemingen in te richten. Het doel is niet het creëren en vergroten van een aparte sector van sociale ondernemingen, maar het vergroten van de positieve maatschappelijke baten. ...»
   Sociaal Economische Raad Bron: Sociale ondernemingen: een verkennend advies 07/07/2015
 • Prijzen en awards

  • Material Handling dag-deelnemer Fulfilment Solutions, onderdeel van de CTS Group, uit Nieuw-Vennep heeft afgelopen maandag de Paswerk Prijs gewonnen. Deze prijs, die door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd uitgereikt, is voor bedrijven die mensen met een beperking op een verantwoorde manier weten in te passen in hun werkprocessen. ...»
   Logistiek.nl Bron: logistiek.nl
  • Dat FS ondanks de automatisering banen heeft kunnen behouden werd zeer gewaardeerd. Uit handen van staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft FS afgelopen Oktober de “Sociaal Ondernemen Prijs" van Paswerk in ontvangst mogen nemen. ...»
   Bron: transport-online.nl
  • Tijdens de Social Enterprise Day worden twee awards uitgereikt: De Social Enterprise Startup Award – bedoeld voor start-ups (5 jaar) die hun bedrijfsvoering ingrijpend hebben veranderd om een social enterprise te worden. Vorig jaar wist Waka Waka (met hun innovatieve lamp op zonne-energie) de Social Enterprise Startup Award te winnen en won Interface (producent van tapijttegels) de Social Enterprise Transformation Award. ...»
   Consultancy.nl Bron: consultancy.nl 20/01/2015
  • Op 21 mei wordt de Social Enterprise Day 2015 gehouden. Daar wordt de Elsevier Juist publieksaward uitgeloofd aan een van zes geselecteerde Nederlandse sociale ondernemingen: Tony's Chocolonely, Ctaste, Plastic Soup Lab, Roetz, Fastned en Plastic Whale ...»
   Elsevier Bron: elsevier.nl
 • Recent onderzoek en publicaties

  • In tegenstelling tot de verwachting kan geconcludeerd worden dat de sociaal georiënteerde ondernemingen meer verantwoordelijkheid tonen en transparanter zijn in de bedrijfsvoering dan de economisch gedreven en sociale ondernemingen. Deze laatste twee typen ondernemingen ontlopen elkaar nauwelijks. ...»
   Panteia Bron: ondernemerschap.nl 01/02/2013
  • VSBfonds en Start Foundation zijn al jaren actief als financier van sociale ondernemingen en zijn een onderzoek gestart naar de succes- en faalfactoren. Pakken de ondernemers in kwestie het verkeerd aan? Deugen hun ondernemingsplannen niet? Lopen ze vast in bureaucratie? In de studie stonden de factoren centraal die bijdragen aan het succes of falen van sociale ondernemingen die zich inspannen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. ...»
   MKB servicedesk Bron: mkbservicedesk.nl
  • Het enthousiasme is er. De sociaal ondernemers zijn er. Politieke aandacht is aangewakkerd. Investeerders zijn nieuwsgierig. Wetenschappelijk onderzoek neemt toe. De context voor vernieuwing is dus aanwezig.
   Maar de verbinding tussen al dit enthousiasme is niet vanzelfsprekend. Dat heeft niks te maken met onwil, maar simpelweg met het feit dat het allemaal nieuw en anders is. Dat geeft gigantische mogelijkheden: de wegen zijn grotendeels onbewandeld en dus naar eigen inzicht in te vullen. Maar dat maakt het soms ook gewoon erg moeilijk. Want hoe krijg je financiering voor een onderneming die rendabel is maar die minder hard groeit omdat er zo veel zorg is voor de maatschappelijke component? En hoe weet je als investeerder wanneer het verstandig is om in zo’n onderneming te investeren? Als je als overheid iets wilt met zo’n sociaal ondernemer, hoe waarborg je dan dat er niemand wordt uitgesloten? Hoe maak je de overgang van het helpen van 100 mensen naar wel 10.000 mensen? Hoe breng je in kaart wat je cash flows zijn, en wat zegt dit over de exit-optie voor de investeerder? Hoe, kortom, kapitaliseren we al die mogelijkheden die het sociaal ondernemerschap biedt voor de zorgen die we nu hebben voor Nederland?

   Society Impact Platform onderzoekt samen met alle stakeholders uit het sociaal ondernemerschapsveld deze vragen. We ontdekken wat er nu al mogelijk is, en waar we nog meer moeten innoveren.
   ...»
   Society Impact Bron: societyimpact.nl
  • De Nederlandse social enterprise sector is nog klein, in het Verenigd Koninkrijk is de sector relatief vier maal zo groot. De groei wordt belemmerd door een gebrek aan herkenning en begrip. Klanten, waaronder de overheid, zien de kenmerken en waarde nog maar zelden. Ook is er een gebrek aan groeikapitaal en aan kennisontwikkeling, opleiding en talent. Wet en regelgeving werken vaak tegen omdat de social enterprise nog in geen enkele categorie past. ...»
   Social Enterprise, , platform voor sociale ondernemingen Bron: social-enterprise.nl 15/01/2014
  • Nederland kan dankzij een groot aantal vooroplopende bedrijven op het gebied van groen en sociaal ondernemen een ‘wereldvoorbeeld’ worden van een circulaire en inclusieve economie. De toename van succesvolle duurzame businesscases brengt in Nederland de doorbraak van groen en sociaal ondernemen snel dichterbij. ...»
   MVO Nederland Bron: Trendrapport MVO Nederland 20/01/2015
  • Dit Trendrapport beschrijft zeven trends die de economie en de samenleving ingrijpend beïnvloeden, plus de manier waarop koplopers daarop inspelen. We laten zien hoe de duurzame inrichting van de urban delta Nederland onmiskenbaar vorm krijgt en willen bedrijven inspireren om de stap te maken van ambitie naar impact. ...»
   MVO Nederland Bron: mvonederland.nl 20/01/2015
 • Hot and happening

  • Op 20 mei dit jaar organiseert Kirkman Company in samenwerking met de Gemeente Utrecht en ReedBusiness Elsevier de tweede editie van de Social Enterprise Day. Tijdens het evenement wordt het concept van social enterprises uiteengezet en kunnen bezoekers ervaren hoe organisaties een social enterprise kunnen worden. Tot slot worden ook dit jaar weer twee Social Enterprise Awards uitgereikt. ...»
   Consultancy.nl Bron: consultancy.nl 20/01/2015
  • Text to Change (TTC), dat organisaties via mobiele telefoons in contact brengt met mensen in ontwikkelingslanden, heeft bij ABN Amro een investering opgehaald van 1 miljoen euro. ...Het gaat waarschijnlijk om de grootste investering op het gebied van sociaal ondernemen in Nederland tot nu toe. ...»
   Sprout Bron: sprout.nl 23/01/2015
  • Social Impact Lab
   PwC erkent het belang van social enterprises en lanceerde vorig jaar de eerste editie van het Social Impact Lab, een landelijk openbare competitie voor startende social enterprises in Nederland. Om het sociaal ondernemerschap in Nederland te versterken, helpt het kantoor start-ups met een maatschappelijk doel met het maken van de volgende stap en het vergroten van hun maatschappelijke impact. De meest veelbelovende start-ups biedt PwC een intensief begeleidingstraject. Bovendien mogen deze start-ups gebruik maken van de kantoorfaciliteiten binnen PwC en komen zij in aanmerking voor financiering tot €50.000. Tot 10 april aanstaande kunnen startende ondernemingen die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven, zich aanmelden voor de huidige editie: ‘Social Impact Lab 2015’.
   ...»
   PWC Bron: consultancy.nl 03/03/2015
 • Definities en omschrijvingen: wat is een sociale onderneming?

  • Bij social enterprise gaat het om ondernemingen waarbij een of enkele maatschappelijke doelen voorop staan en waarbij eventuele winst geherinvesteerd wordt ten bate van dat doel. De vorm en mate waarin ondernemingen die zichzelf beschouwen als een social enterprise economische en andere maatschappelijke waarde leveren, kan sterk verschillen. Het hanteren van beperkende definities zou ondernemingen of ondernemers kunnen uitsluiten die wel degelijk een zeer welkome bijdrage leveren of dat van plan zijn te doen. ...»
   Minister Henk Kamp, Economische Zaken, in reactie op kamervragen Bron: eerstekamer.nl 10/06/2014
  • Social enterprises nemen een positie tussen de overheid, commerciële bedrijven en charitatieve
   instellingen en vormen zo een nieuwe sector met specifieke kenmerken.

   Social enterprises zijn de beste bondgenoot die de overheid zich kan wensen omdat zij het
   algemeen belang dienen, zonder een beroep te doen op financiële steun van de overheid. In
   de landen om ons heen wordt de sector al langer door de overheid erkend en gestimuleerd.
   Ook de Europese Unie maakt zich al enige jaren sterk voor groei en faciliteiten via haar Social
   Business Initiative
   ...»
   Social Enterprise, platform voor sociale ondernemingen Bron: social-enterprise.nl 15/01/2014
  • Is het niet merkwaardig dat we leven in een tijd dat we naast ‘gewoon’ ondernemen ‘sociaal ondernemen’ onderscheiden? Ergens  in de geschiedenis van het organiseren - en nog niet eens zo lang geleden - hebben we verkeerd gekozen op een splitsing. Vermoedelijk toch ook weer niet onbewust. We zitten nu wel met de brokken en moeten opnieuw leren om te organiseren met meer dan een waarde op de balans. Voor veel mensen is dat een grote uitdaging niet in de laatste plaats omdat de institutionele en fiscale context eerder tegen- dan meewerkt. Daar zullen we dan wat aan moeten doen, met elkaar. Want uiteindelijk gaat het om verbindend ondernemen – het nieuwe samen. ...»
   Jan Jonker Hoogleraar duurzaam ondernemen Nijmegen Bron: iedereenwinst.com 06/06/2014
  • Sociale ondernemingen hebben in ieder geval gemeen dat het zelfstandige ondernemingen zijn die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven, dat wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties. Anderzijds zijn het organisatorisch zelfstandige ondernemingen die hun beleid onafhankelijk van de overheid of van ‘reguliere’ bedrijven kunnen voeren. Voor sociale ondernemingen staat de financiële doelstelling ten dienste van het primaire maatschappelijke doel. Dit onderscheidt de sociale onderneming van andere ondernemingen. ...»
   Sociaal Economische Raad Bron: ser.nl 07/07/2015
  • Sociale ondernemingen onderscheiden zich doordat zij primair en expliciet positieve externe effecten willen vergroten, en/of negatieve externe effecten willen verminderen en/of iets willen betekenen voor werknemers of klanten in een achtergestelde positie. Sociale ondernemingen kiezen er bewust en consistent voor om – indien nodig – de maatschappelijke waarde voorrang te geven over de financiële waarde voor de organisatie zelf en dragen dit ook uit. De sociale ondernemer gaat vaak verder waar een andere ondernemer stopt, bijvoorbeeld door zich bewust op
   de taaie maatschappelijke problematiek te richten.
   ...»
   Sociaal Economische Raad Verkennend advies Bron: Sociale ondernemingen: een verkennend advies 07/07/2015
  • De baten van sociale ondernemingen zijn divers en afhankelijk van de sector en het gebied waarop baten worden beoogd (zoals arbeidsparticipatie, sociale cohesie, enzovoort). Voorbeelden van baten van sociale ondernemingen liggen in een betere gezondheid, veiligheid in de buurt en een besparing op uitkeringen. De raad kan zoals gezegd geen uitspraak doen over de omvang van de baten. ...»
   Sociaal Economische Raad Bron: Sociale ondernemingen: een verkennend advies 07/07/2015
  • Innovatieve oplossingen van sociale ondernemingen voor maatschappelijke problemen kunnen door het overige bedrijfsleven en door de overheid worden overgenomen. Deze partijen kunnen alleen al door hun schaal de impact van een innovatieve maatschappelijke oplossing vergroten. Sociale ondernemingen hebben daarom ook een belangrijke signalerings- en voorbeeldfunctie. ...»
   Sociaal Economische Raad Bron: Sociale ondernemingen: een verkennend advies 07/07/2015
  • Yunus, die voor de ontwikkeling van microkrediet en het oprichten van Grameen Bank in 2006 de Nobelprijs voor de vrede kreeg, ontwikkelde een ondernemingsconcept met twee belangrijke peilers: een sociaal doel. En de eigenaar krijgt hooguit zijn geld terug, maar nooit dividend. ...»
   Muhammad Yunus Grondlegger microkrediet, econoom, nobelprijs voor de vrede Bron: blendle.com 12/04/2016
 • Losse quotes

  • Belangrijk is dat we in Nederland deze innovatieve ondernemers een goede juridische en fiscale status geven. Andere Europese landen lopen daarin op ons voor, en sociale ondernemers daar maken gretig gebruik van geld dat de EU ervoor klaarlegt. Nederlandse organisaties vissen achter het net. Doe daar wat aan! ...»
   Trude Maas PvdA coryfee, o.a. voorzitter Utrecht Development Board Bron: duic.nl 10/02/2015
  • Als we als werkgevers innovatief sociaal ondernemen, kan social return een goede bijdrage zijn aan een beter ondernemingsklimaat. Immers minder geld in de uitkeringen betekent lagere lasten. Sociaal ondernemen betekent ook een menselijke ondernemingscultuur, dit past bij het modern ondernemen.
   Als we als werkgevers innovatief sociaal ondernemen, kan social return een goede bijdrage zijn aan een beter ondernemingsklimaat. Immers minder geld in de uitkeringen betekent lagere lasten. Sociaal ondernemen betekent ook een menselijke ondernemingscultuur, dit past bij het modern ondernemen.
   De werkgevers hebben er zelf om gevraagd. Het was slimmer geweest om als ondernemers zelf een sociaal podium in te richten. Jammer, een gemiste kans. Nu wordt het geregeld door de Participatiewet en bij aanbestedingen.
   Toch kan het. Binnen ons schoonmaakbedrijf werken wij met 90 procent (ruim 125) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn een unicum binnen de branche. Vreemd, waarom zou het bij ons wel kunnen en bij andere niet.
   Werk uitbesteden aan bedrijven die wel social return toepassen levert een directe bijdrage aan sociaal Eindhoven.
   ...»
   Hans Raaijmakers directeur Gascogne Groep Eindhoven (schoonmaak) Bron: blendle.com 18/09/2014
  • Ze stuiten soms op weerstand, maar nu de overheid zich terugtrekt zijn ze steeds meer nodig: maatschappelijk leiders. Ze handelen niet uit egoïsme of politieke motieven, maar omdat ze een misstand willen aanpakken. Toch worden ze vaak wantrouwig bekeken. Ten onrechte. ...»
   Steven de Waal Voorzitter denktank Public Space Foundation Bron: fd.nl 11/10/2014
  • De webwinkel van Amsterdam Coffee Roasters liep goed, de zakjes versgebrande koffie lagen in de winkels van Vitaminstore en het aantal aanvragen van andere retailers steeg. Toch trok oprichter Sebastiaan Hooft enkele weken geleden de stekker uit zijn onderneming.
   ‘De opzet was verkeerd’, zegt hij nu. ‘
   We zijn ons bedrijf gestart om mensen in een lastige positie op de arbeidsmarkt op weg te helpen, terwijl het uitgangspunt de business had moeten zijn.’
   Amsterdam Coffee Roasters begon als een hobbyproject. Hooft, oud-oprichter van onlineretailer Centralpoint.nl, was al jaren op zoek naar de perfecte kop koffie. Een proefopstelling in zijn keuken groeide binnen zes weken uit tot een professionele productielocatie in de Noord-Hollandse gemeente Uithoorn.

   ‘We zijn gewoon begonnen. Een man met één arm en ik.
   ...»
   Sebastiaan Hooft Oprichter Amsterdam Coffee Roasters in het FD Bron: fd.nl 05/08/2014
  • Ultiem is de opdracht voor sociaal ondernemers om te zorgen dat alle mensen op onze planeet boven de armoedegrens zitten, meedoen en gelukkig zijn, en dan in een circulaire economie. Er is nog wat te doen. ...»
   Mark Hillen Medeoprichter Social Enterprise Bron: iedereenwinst.com 10/01/2014

reacties

reacties

reageer

poll