Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Chinese censuur

Mattermap door Janneke Koster 21 september 2014

In hoeverre beïnvloedt de censuur in China de Nederlandse berichtgeving over het Tiananmen protest?

 • Hoe beïnvloedt de censuur de journalistieke waarden?

  • Naast de verschillen in toegang en onafhankelijkheid tussen buitenlandse en binnenlandse journalisten is er ook wetenschappelijke aandacht besteed aan de mate waarin buitenlandcorrespondenten een andere representatie geven van gebeurtenissen dan lokale journalisten. Zo bestaat er het gevaar van een double misreading: buitenlandse journalisten zijn niet altijd in staat om hetgeen dat ze zien, horen en lezen in de juiste context te plaatsen. Wanneer de lezer van het artikel ook niet over de kennis beschikt om de aangeleverde informatie juist te interpreteren, is er dus tweemaal sprake van een ‘verkeerde lezing’ van de situatie. ...»
   Marcus Tsi-Yeung Schuite Master Media en Journailstiek Bron: Master thesis 13/08/2010
  • Het is moeilijk om hoogstaande mensen te spreken te krijgen. Daarnaast is in Nederland alles heel transparant. Als ik in Nederland een interview heb en iemand vertelt me een onzinverhaal en het komt in de krant, dan zullen andere media het meteen oppikken en aantonen dat het niet klopt. In China kan iemand mij van alles op de mouw spelden. Het is voor mij heel moeilijk om te controleren wat iemand zegt. Er wordt in China veel gesjoemeld met boekhoudingen en cijfers.
   (...) De huidige premier van China heeft ooit gezegd dat hij de cijfers, die door de overheid gepubliceerd worden, niet vertrouwt. Als de premier de cijfers van zijn eigen land niet eens vertrouwt, dan doe ik dat natuurlijk ook niet. Maar het probleem is dat er niks anders is, ik heb er maar mee te werken. Daarom probeer ik het land in te gaan, veel te spreken met mensen en achtergrondverhalen te maken. Op basis daarvan schrijf ik een verhaal waar ik achter sta, maar ik weet het nooit honderd procent zeker.
   ...»
   Bert van Dijk China Correspondent Financieel Dagblad Bron: De Buitenlandredactie 15/11/2013
  • We moeten ons eigen systeem analyseren om China te begrijpen, en dat is moeilijk. Als de Chinese manier van besturen zo slecht is, waarom doen ze het dan zo goed? Het dwingt ons kritisch te zijn. Westerse journalisten schrijven ook niet over alle onderwerpen, want “wat zal de baas zeggen?”
   Pierre Defraigne Madariaga Foundation Bron: Mondieaal Nieuws 13/05/2014
 • Hoe gaan journalisten om met de censuur?

  • "Correspondenten die voor westerse media verslag doen van nieuws in China hebben hun journalistieke visie gevormd in het westen. Zij gaan uit van persvrijheid, transparantie en objectiviteit. In China blijkt het moeilijk om deze normen te hanteren. Correspondenten blijken echter weinig anders te kunnen doen dan zich aanpassen aan de beperkingen die de overheid hen oplegt." ...»
   Chris Aalberts en Ivana Zolak Onderzoek Correspondenten in China Bron: Masterscriptie Media en Journalistiek 12/02/2014
  • Er is een onderscheid tussen freelance journalisten en journalisten in vaste dienst. Freelancers zijn over het algemeen wel wat voorzichtiger.
   Oscar Garschagen NRC Handelsblad China correspondent Bron: VPRO 24/08/2014
  • Angst voor de Chinese autoriteiten beïnvloedt de westerse verslaggeving over het land, zeggen journalisten van persbureau Bloomberg. Onthullingen worden weggemoffeld.(...)
   Een jaar geleden kwam Bloomberg, dat is opgericht door de vertrekkend burgemeester van New York, Michael Bloomberg, openlijk in conflict met de Chinese leiders. Het persbureau publiceerde toen een verhaal over het enorme familievermogen van de nieuwe leider, Xi Jinping. Dat leidde tot grote woede bij de regering. Chinese officials hebben herhaaldelijk aangegeven dat met berichtgeving over de rijkdom en het persoonlijk leven van de leiders een 'rode lijn' wordt overschreden.
   Sinds de publicatie van dat verhaal heeft Bloomberg het zowel zakelijk als journalistiek zwaar in China. De website van het bedrijf werd al kort voor de publicatie op zwart gezet en is tot op de dag van vandaag niet toegankelijk.Ook hebben nieuwe journalisten van het bedrijf geen verblijfsvergunning gekregen.
   ...»
   Edward Wong New York Times Journalist Bron: Volkskrant 12/11/2013
 • In welke opzichten wordt een journalist in zijn werk belemmerd door de censuur?

  • Buitenlandse journalisten worden in principe gewantrouwd. Zij worden dus permanent gecontroleerd. (…) De hypothese van de meeste buitenland journalisten in China is dat ze afgeluisterd en gevolgd worden. Bij het maken afspraken moet je daar, zeker als het om gevoelige onderwerpen gaat, rekening mee houden. (…) Bij het bereiken van vervuilde mijnen en meren voor mijn reportage werd ik actief tegengewerkt. Ik ben er uiteindelijk toch gekomen. In de loop van die dag ben ik ook nog aangehouden en teruggestuurd.(...) Het leidt in ieder geval altijd tot een of andere vorm van problemen als je, je bemoeit met gevoelige onderwerpen. ...»
   Oscar Garschagen NRC Handelsblad China Correspondent Bron: VPRO 27/08/2014
  • In 2008 werd het correspondenten wettelijk toegestaan vrij te reizen in China, maar in de praktijk blijkt dat zij op elk moment tegengehouden kunnen worden omdat regels of situaties wijzigen of omdat lokale overheden niet volgens de wet handelen. Afreizen naar Tibet is in het algemeen niet toegestaan voor journalisten. Soms vragen lokale overheden om onnodige of niet-bestaande vergunningen. ...»
   Ivana Zolak en Chris Aalberts Onderzoek Correspondenten in China Bron: De Nieuw Reporter 11/12/2013
  • De media worden hier nauwlettend gevolgd. Ik word aan alle kanten gecheckt en ik ga ervan uit dat mijn email wordt gelezen en mijn telefoon wordt getapt. De autoriteiten zitten niet op journalisten te wachten en al helemaal niet op buitenlandse journalisten. Lokale overheden zien je liever gaan dan komen. Je wordt tegengewerkt, een dorp uitgezet, achtervolgd. Dat is vaak irritant en het kost heel veel tijd. Ik heb het zelf nooit meegemaakt maar ik heb collega’s die fysiek mishandeld of gearresteerd zijn. ...»
   Bert van Dijk China Correspondent Financieel Dagblad Bron: De Buitenlandredactie 15/11/2013
  • Chinese news assistants working directly with foreign reporters encounter intimidation and harassment far worse than the foreigners themselves. Zhao Yan, a New York Times assistant, served a two-year prison sentence for fraud, charges his supporters considered spurious. ...»
   Matt Schiavenza International Business Times Journalist Bron: International Business Times 19/07/2014
 • Welke manieren gebruikt China om berichtgeving in buitenlandse media te beïnvloeden?

  • De Chinese regering is niet altijd blij met die aandacht en de manier waarop buitenlandse journalisten werken. Volgens het Center for International Media Assistance probeert de communistische partij buitenlandse media actief te beïnvloeden in de manier waarop er over China wordt bericht. De ngo onderscheidt vier methodes die China hanteert om buitenlandse media te beïnvloeden: directe actie van Chinese autoriteiten, financiële prikkels, indirecte actie via buitenlandse regeringen en adverteerders en geweld en intimidatie. ...»
   Fred Senger China blogger Bron: China 2025 03/05/2014
  • De autoriteiten kunnen journalisten ook afkopen. Een aantal Chinese journalisten maakt hier geregeld gebruik van. Ik hoor in mijn omgeving dat een groter wordend aantal juíst op gevoelig nieuws afgaat, om enkel te dreigen met publicatie en zo lokale overheden af te persen. ...»
   Garrie van Pinxteren Onderzoek journalisten in China Oud China Correspondent Bron: VersPers 08/11/2012
 • Wat zijn de consequenties als een buitenlandse journalist zich niet aan de censuur houdt?

  • The Chinese authorities haven’t spelled a foreign correspondent in more than a decade, fourteen years or so. They put a lot of pressure on foreign correspondents in Beijing. Not just me. I guess to a certain extend you just think they are really putting the pressure on and they wouldn’t actually ask you to leave the country, because they hadn’t done that in so long. So it did come as a shock to me that they did go through with it. ...»
   Melissa Chan Al Jazeera Oud China Correspondent (land uitgezet) Bron: abc.net.au 11/03/2013
  • Ik denk dat er fysiek sneller wordt ingeslagen op Chinese journalisten dan op buitenlandse, en dat zij sneller in de gevangenis verdwijnen.
   Garrie van Pinxteren Onderzoeker journalistiek China Oud China Correspondent Bron: VersPers 08/11/2012
 • Hoe komen Nederlandse journalisten in China aan informatie?

  • Clues to many stories come from talented, frustrated Chinese reporters.
   Vincent Ni Oud Correspondent Caixin Business Magazine Bron: International Business Times 10/07/2014
  • Restrictions placed on Chinese journalists will likely make it more difficult for their foreign counterparts to gather information. Because domestic media in China is heavily censored, reporters often provide tips, sources and other information to foreigners unbound by similar restrictions. ...»
   Matt Schiavenza International Business Times Journalist Bron: International Business Times 10/07/2014
  • Soms is het hartstikke lastig om in China iemand te vinden die iets wil zeggen over een gevoelig onderwerp. Het is me zeker wel eens gebeurd dat ik gewoon geen geschikte bron kon vinden voor een verhaal. Soms zijn onderwerpen politiek enorm gevoelig, dan zijn hoogleraren en andere hooggeplaatste personen heel terughoudend. Toch wordt het na verloop van tijd makkelijker, als je hier eenmaal gesetteld bent en weet waar je het moet zoeken. ...»
   Oscar Garschagen NRC China Correspondent Bron: The Post Online 25/02/2014
 • Wat wordt verstaan onder 'de censuur in China'?

  • De Chinese autoriteiten maken gebruik van staatsveiligheidsmisdrijven om schrijvers en journalisten vast te zetten en tot stilzwijgen te brengen. De censuur van pers en internet neemt eerder toe dan af.

   In de afgelopen jaren is de druk op gebruikers van internet en journalisten flink opgevoerd en zij lopen risico geïntimideerd of gearresteerd te worden wanneer zij politiek gevoelige onderwerpen bespreken. Tientallen individuen en journalisten zitten op dit moment in de gevangenis vanwege het uitten van hun visies op het internet.
   Er is weinig openheid in China. Veel websites worden streng gecontroleerd of zijn zelfs helemaal niet toegankelijk. China heeft naar verluidt het meest ontwikkelde systeem van internetcensuur ter wereld. Dit is mede mogelijk door de medewerking van westerse bedrijven zoals Google, Microsoft en Yahoo. Hierdoor kunnen Chinese websites, blogs, emailverkeer en zoekopdrachten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Daarbij houdt de zogenaamde “great firewall” (ook wel de elektronische versie van de Chinese Muur genoemd) ongewenste informatie buiten de deur. Sites van verschillende buitenlandse media en organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International zijn in China niet toegankelijk. ...»
   Amnesty International Bron: amnesty.nl
 • Aan welke regels moeten journalisten in China zich houden en in hoeverre gelden die regels voor Nederlandse correspondenten in China?

  • Er zijn zaken die je als Chinese journalist gewoon beter niet kunt aanraken. Buitenlandse journalisten kunnen wat dat betreft veel meer. Zij kunnen provoceren zonder serieus risico te lopen. Ik kan dit niet, en dat steekt me. Een Chinese journalist moet van marmer zijn. ...»
   Wang Heyang Caixin Chinese onderzoeksjournalist Bron: VersPers 08/11/2012
 • In welk opzicht dragen technologische ontwikkelingen bij aan de Chinese censuur?

  • In China hebben zowat 400 miljoen mensen toegang tot het internet, maar slechts een beperkt deel van wat het hele World Wide Web te bieden heeft is toegankelijk voor de onlinegebruikers. Dit heeft te maken met het feit dat de informatie op het internet door de Chinese overheid wordt gecensureerd: alle informatie wordt onderzocht en datgene wat schadelijk of verwerpelijk is wordt verwijderd. Op dit fenomeen heeft men de term “Great Firewall” geplakt. De Chinese overheid werpt dus een nauwlettend oog op wat er op het internet gebeurt. Om dit te doen maakt ze gebruik van filterende software die gevoelige woorden detecteert. Bij het zoeken op deze woorden zal de connectie verbroken worden door de software en zal de gebruiker geen toegang hebben tot informatie die gerelateerd is met dit topic. ...»
   Katrien van de Broeck Blogt over China Bron: katrienvandebroeck.blogspot.nl 01/11/2012
  • Door eigenhandig aan een compleet besturingssysteem te werken, hoopt China zijn technologie binnenshuis te houden. (...)China poogt al langere tijd om minder afhankelijk te zijn van Westerse software. De overheid vaardigde in mei om 'veiligheidsredenen' nog een verbod uit op het gebruik van Windows 8 op nieuwe overheidscomputers. Dit, en het eind aan de ondersteuning van Windows XP, zou de deur nu openen voor programmeurs om te werken aan een 'echt' Chinees alternatie ...»
   Yoeri Nijs Journalist Bron: Tweakers 25/08/2014
 • In hoeverre dragen technologische ontwikkelingen bij aan de afbraak van de Chinese censuur?

  • Twee redenen waarom de Chinese sociale netwerken zo in opmars zijn, ondanks de heersende censuur. Allereerst is er de Chinese taal: op Twitter, en dus ook op Weibo, mogen berichten worden geplaatst van maximaal 140 tekens en dankzij de Chinese taal komen 140 tekens overeen met een hele paragraaf. Er kan dus in één bericht heel wat gezegd worden. Microblogging wordt echt gezien als media. De tweede reden is dat de Chinese sociale media het Chinese gedachtegoed en het Chinese leven veranderen. Ze zorgen ervoor dat het stemloze volk voorzien wordt van een kanaal waardoor hun stem toch gehoord kan worden. Voor het eerst ontstaat er een publieke sfeer in China en leren de Chinezen openlijk te onderhandelen en te communiceren. ...»
   Michael Anti Chinees journalist Bron: katrienvandebroeck.blogspot.nl 01/11/2012
 • Wat zijn de verschillen tussen China en Nederland als het gaat om de berichtgeving over het Tiananmen protest?

  • Een voorbeeld van zo’n gevoelig onderwerp is het Tiananmenprotest. Dat is het studentenprotest dat plaatsvond op de avond van 4 juni 1989 op het Tiananmenplein in Peking en was de opkomst van studenten en burgers die zich verzetten tegen de Communistische Partij van China en zijn instellingen. Dit protest werd met heel wat geweld en bloedvergieten de kop ingedrukt en heeft dan ook een stempel achtergelaten op de Chinese geschiedenis. Vandaag de dag levert het zoeken op internet op deze term in China geen resultaten op. ...»
   Katrien van de Broeck Blogt over China Bron: katrienvandebroeck.blogspot.nl 01/11/2012

reacties

reacties

reageer

poll