Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Stelling Haarlem: De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima moet worden beperkt

Mattermap door Else Binnenmars 22 januari 2014

De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima moet worden beperkt

 • Eens

  • Kwijtschelding is er voor mensen die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien wanneer ze ook nog gemeentelijke belastingen moeten betalen. Helaas verhogen de meeste partijen de belastingen steeds zodat er elk jaar meer kwijtgescholden moet worden: per jaar € 1,2 miljoen. Dat komt voor rekening van de mensen die wel belasting betalen. Dat vindt de VVD oneerlijk. De VVD wil daarom wel het kwijtscheldingsbeleid tegen het licht houden en de belastingen bevriezen. ...»
   Rob de Jong Lijsttrekker VVD Bron:
  • Wat wij begrepen hebben is kwijtschelding alleen mogelijk voor de afvalstofverwerking en voor de hondenbelasting (beperkt tot de helft van het aanslagbedrag voor de eerste hond)
   Wij zijn het daar ten
   dele mee eens wat betreft de afvalstofverwerking, maar wat betreft de hondenbelasting niet. Wij vinden dat de hondenbelasting in zijn geheel moet afgeschaft worden. Iedere hondenbezitter moet het vuil van zijn eigen dier opruimen. Waarom moeten die wel betalen en kattenbezitters of paardenbezitters niet? ...»
   Bert Gijrath Lijsttrekker OPA Bron:
 • Oneens

  • Onacceptabel, Er zijn in Haarlem meer dan 6000 gezinnen die in armoede leven en ruim 10% van de kinderen. Deze gezinnen moeten niet verder de armoede in worden geduwd.
   Bijna vierhonderd huishoudens i
   n Haarlem hebben zelfs niet genoeg geld om eten te kopen.
   Gemeentelijke kwijtscheldingen zijn een onderdeel van armoedebestrijding.
   ...»
   Sibel Özogul-Özen Lijsttrekker SP Bron:
  • Door alle bezuinigingen die er uit Den Haag op ons af komen hebben de minima het financieel al steeds moeilijker. Sociaal Lokaal vindt dat we daar als gemeente Haarlem geen schepje bovenop
   moeten doe
   n. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimumloon mogelijk blijven. Ook bij de bezuinigingen die in Haarlem nog moeten worden ingevuld moeten we de minima zoveel mogelijk ontzien. ...»
   Peter Schouten Lijsttrekker Sociaal Bron:
  • Voor de mensen die het al het moeilijkst hebben zou dit betekenen dat zij nog eens honderden euro’s per jaar minder te besteden krijgen. Daardoor zouden nog meer mensen aangewezen zijn op de voedselbank. De PvdA kiest er juist voor de rekening van de crisis eerlijk te verdelen. Wij vragen aan iedereen een bijdrage, maar vragen iets extra aan de mensen die het meest te besteden hebben. Zo houden we Haarlem sterk en sociaal. ...»
   Jeroen Fritz Lijsttrekker PvdA Bron:
  • De partij voor de jeugd wil een voor ieder zelfstandig huishouden geldende inwonersbelasting. Deze is gelijk voor woningbezitters en huurders. De WOZ kan dan vervallen. Vrijstelling voor uitkeringsgerechtigden en andere nader gespecificeerde minima. ...»
   Rob Mollee Lijsttrekker Partij voor de jeugd Bron:
  • Probeer maar eens rond te komen van een minimum inkomen.
   Femke de Leeuw Lijsttrekker OPH Bron:
  • Onder het huidige kabinetsbeleid is het niet verantwoord om de minima meer te belasten. Wel vind LibDem dat het inkomensbeleid een landelijk onderwerp moet zijn. Ook is LibDem als enige partij tegen het huidige beleid om allerlei Rijkstaken (zoals sociaal beleid en jeugdzorg) naar gemeenten over te hevelen. Dit is niet alleen inefficiënt, en daardoor economisch duurder, het leidt ook tot onaanvaardbare ongelijkheid tussen de gemeentes. ...»
   Sammy van Tuyll Lijsttrekker LibDem Bron:
  • Haarlem Plus is van mening dat kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet blijven bestaan zoals het nu is. Wij zijn van mening dat voor minima het al moeilijk genoeg is de eindjes aan elkaar te knopen en vinden dat een beperking in dit kader zeer onverstandig ...»
   Cees Schrama Lijsttrekker Haarlem Plus Bron:
  • GroenLinks wil de armoede in Haarlem tegengaan met gerichte hulp of met financiele ondersteuning. Wij hebben ons de afgelopen periode ingezet om de regelingen voor minima te behouden en blijven ons daarvoor sterk maken. ...»
   Cora-Yfke Sikkema Lijsttrekker GroenLinks Bron:
  • D66 vindt het zorgelijk dat de mensen met de laagste inkomens te maken krijgen met een stapeling van maatregelen. D66 vindt dat er voor de mensen die het écht niet zelf redden, een vangnet moet zijn. De kwijtschelding van de belastingen is hier, wat D66 betreft, onderdeel van. tegelijkertijd is wel ieders verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk weer voldoende inkomen te hebben. De gemeente moet hier streng op toezien. ...»
   Maaike Pippel Lijsttrekker D66 Bron:
  • Iedereen moet naar vermogen bijdragen. Voor een uitkering mag bijvoorbeeld een tegenprestatie gevraagd worden. De ChristenUnie is tegelijk voor een ruimhartige vrijstelling van gemeenteheffingen voor de minima. Er is veel verborgen armoede. De vrijstellingen zijn nodig om de allerarmsten tegemoet te komen. Voorkom met schuldhulpverlening en goede voorlichting dat schulden ontstaan en zich opstapelen. De gemeente moet ook initiatieven zoals de Voedselbank en SchuldHulpMaatjes steunen. Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. ...»
   Frank Visser Lijsttrekker ChristenUnie Bron:
  • Het kabinet van VVD en PvdA legt de rekening voor de crisis bij de armsten. Als de gemeente ook nog eens de minima-regelingen gaat uitkleden, dan worden gezinnen die moeten leven van een minimum-inkomen onevenredig hard geraakt. Met elkaar moeten wij deze crisis doorstaan. Dat vraagt om inzet van iedereen, maar ook om solidariteit. ...»
   Merijn Snoek Lijsttrekker CDA Bron:
  • De minima krijgen het in deze crisis al steeds zwaarder. Zij worden het hardst gepakt door alle stijgende kosten van levensonderhoud en door de maatregelen van het kabinet. Om nu juist de mensen met de zwakste positie in onze samenleving nóg harder te pakken, zou asociaal zijn. Actiepartij heeft juist als speerpunt dat alle moeizaam opgebouwde voorzieningen voor de zwakkeren met hand en tand worden verdedigt. Zelfredzaamheid kent echt zijn grenzen, juist voor de minima! ...»
   Sjaak Vrugt Actiepartij Bron:
 • Anders

  • Korte termijn eens, lange termijn oneens. Iedereen moet in deze crisistijd een steentje bijdragen, maar wel op een sociale manier. Door regelingen en toeslagen blijkt nu al dat soms arbeiders netto minder overhouden dan minima. Werken moet lonen, want werknemers brengen ook de belastingen binnen. Trots is al jarenlang voorstander van vlaktaks: iedereen betaald slecht
   25% belasting, maar alle toeslagen en aftrekposten vervallen. Niet nutteloos rondpompen van belastinggeld naar toeslag levert een grote besparing op.
   ...»
   Sander van den Raadt Lijsttrekker Trots Haarlem Bron:

reacties

reacties

reageer

poll