Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Koopzondagen

Mattermap door Mennan Karaman 31 mei 2018

Koopzondagen mogen het hele jaar door ingevoerd worden.

 • Neutraal; Voordelen/Nadelen

  • Minder koopzondagen: weinig gevolgen voor Nederlandse economie

   Gepubliceerd: 8 september 2009

   Het kabinet wil de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet aanscherpen om het oneigenlijk gebruik van de
   koopzondagregeling tegen te gaan. Deze wijziging zal een gering effect op de Nederlandse economie hebben, omdat het aantal koopzondagen in slechts weinig gemeenten zal dalen.

   Ook kunnen consumenten gemakkelijk uitwijken naar winkels in gemeenten die koopzondagen blijven houden, of gaan ze op andere dagen winkelen. De gevolgen voor de werkgelegenheid zijn dan ook gering: hooguit enkele honderden arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

   Dit zijn de belangrijkste conclusies van het CPB Document 191 'Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet'. Het rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken
   ...»
   Bron: cpb.nl
 • Tegenstanders/Nadelen

  • De 24-uursmaatschappij kan fikse problemen opleveren, zo weet u te melden. „Het levert alleen maar leegstand, ontslagen, lagere lonen, sleutelkinderen, scheidingen en stress op. Weg er mee.”
   Bron: telegraaf.nl
  • Het grote nadeel zou zijn dat dan de zelfstandige ondernemer een concurrentieklap krijgt; Hij kan geen 7 dagen per week open zijn, zonder personeel in te huren, wat vaak te duur is. Dus verliest hij klanten

   Daarnaast wordt het argument van zondag = rustdag vanuit christendom gehanteerd.
   ...»
   Bron: startpagina.nl
 • Neutraal; Voordelen/Nadeel

  • Het aantal koopzondagen moet onbeperkt zijn

   voorargumenten
   – iedere ondernemer kan zelf bepalen of hij open is
   – we leven in een 24/7-economie
   – maakt de centra van grote steden levendiger

   tegenargu
   menten
   – kleine ondernemers moeten wel meedoen om de concurrentie niet te verliezen
   – de zondagsrust wordt genegeerd
   – het kost kleine ondernemers geld (extra personeel)

   Het aantal koopzondagen moet onbeperkt zijn.
   ...»
   Bron: bult.net
 • Tegenstanders

  • Christelijke partijen vrezen dat vooral kleine ondernemers de dupe worden van de nieuwe winkeltijdenwet. Zestig procent van de deelnemers is het hier mee eens. „De kleine winkelier zal het onderspit delven. Lange werkweken en weinig vrij. Het is een schande. Het is de doodsteek voor de kleine hardwerkende ondernemer. Waarom moeten onze overdecadente welvaart en materialisme het altijd winnen”, zo vraagt u zich af. Om daar nog aan toe te voegen: „Een mens heeft ook zijn rust nodig. Dat is volgens mij ook één van de redenen dat veel mensen ziek en overspannen zijn of lijden aan burn-out of depressies.” ...»
   Bron: telegraaf.nl
 • Informatie

  • In Nederland geeft de Winkeltijdenwet uit 1996 het kader:

   Het is verboden op zon- en feestdagen geopend te zijn en om op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur geopend te zijn.
   Gemeenten mo
   gen vrijstelling verlenen voor maximaal 12 zon-/feestdagen per jaar.
   Vrijstelling is mogelijk voor avondwinkels.
   Aanvullende vrijstelling is mogelijk in gemeenten of delen van gemeenten ten behoeve van toerisme, en in de nabijheid van grensovergangen langs daarop aansluitende doorgaande wegen ten behoeve van grensoverschrijdend verkeer.

   Deze laatste bepaling was op uitdrukkelijk verzoek van de PvdA ingebracht.

   De koopzondagen zijn ingevoerd ten tijde van de paarse kabinetten door de D66-minister van Economische Zaken Hans Wijers. Dit was het eerste naoorlogse kabinet zonder een christelijke partij. Tegen de komst van de koopzondag is veel protest uit de hoek van de christenen en een deel van de kleine zelfstandigen. Er is toen uiteindelijk besloten dat gemeenten zelf kunnen beslissen over het al dan niet invoeren van een koopzondag. Op verzoek van ChristenUnie en SGP is het tevens bij wet geregeld dat werknemers met gewetensbezwaren het recht hebben om werk op zondag te weigeren.

   Per 1 juli 2013 (weer onder een paars kabinet, Rutte II) vervalt het maximum van 12 en het toerismecriterium, zie onder. Wel blijft er in principe een verbod van openstelling op zon- en feestdagen, en zijn ondernemers en consumenten dus afhankelijk van vrijstelling verleend door de gemeente.
   ...»
   Bron: nl.m.wikipedia.org
  • Op basis van regionaal gedetailleerde cijfers over de periode 2010–2015, is een religieuze kaart gemaakt. Deze toont de kerkelijke gezindte en het bijwonen van religieuze diensten in provincies en gemeenten. Er zijn grote verschillen tussen de regionale gebieden in de religieuze betrokkenheid. ...»
   Bron: cbs.nl
  • Een dag rust
   Vanuit de levensbeschouwelijke benadering betekent uitbreiding van de koopzondag een ondermijning van de zondag als dag waarop (religieuze) bezinning en het immateriële aandacht krijgen.
   Vandaar dat christelijke partijen aandringen op een beperking van de zondagopenstelling. Maar ook vanuit andere invalshoeken zoals sociaal-maatschappelijke, culturele en economische zijn argumenten tegen een ruimere zondagsopening te geven (4). Zo ondermijnt de koopzondag een gemeenschappelijke vrije dag voor familie en verenigingen, wat leidt tot een verdere individualisering van de samenleving. Omgekeerd beschermt een beperking van de koopzondag zelfstandigen en werknemers tegen excessieve werkdruk en garandeert die personeelsleden één vaste dag waarop “de werkgever” geen beroep op hen kan doen.

   Kleine winkeliers
   Een belangrijk argument is ook de positie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Verruiming van de openingstijden pakt immers nadelig uit voor kleinere winkeliers. Indien zij hun deuren gedurende meer uren openen, stijgen voor hen namelijk de kosten als percentage van de omzet, terwijl de eigenaren van grote winkels door openstelling de kosten als percentage van de omzet juist kunnen verlagen (Donders en Gradus, 2007: 267-269).

   In veel gemeenten staat de zondagopening dus op de agenda en moeten lokale politici een standpunt bepalen. Soms spelen lokale of seizoensgebonden aspecten zoals in badplaatsen (Dijkgraaf en Gradus, 2007). Vanuit het subsidiariteitsbeginsel is het te verdedigen dat lokale overheden vanwege plaatselijke omstandigheden een keuze maken of men op de zondag de winkels wil openen en zo ja, op welke zondagen.
   ...»
   Bron: mejudice.nl
 • Neutraal; Informatie/Beschouwing

  • Koopzondag: wat levert het ondernemers op?
   Koopzondag leidt niet direct tot meer omzet
   De koopzondag, online partijen als Zalando spinnen er garen bij, hun winkel is namelijk altijd open. Nederlandse
   gemeenten mogen zelf beslissen of de winkels in het dorp of de stad meedoen aan de koopzondag. Fijn voor consumenten, maar levert het jou als winkelier iets op met de komst van alle webshops?
   De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven, zo blijkt uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan'. Gemeenten beslissen voortaan zelf of de winkels in het dorp of de stad meedoen aan de koopzondag en welke regels daaraan verbonden zijn. Maar wat betekent dat voor winkeliers?

   Gezinsleven
   Pascha Stalenhoef is eigenaar van Kazerij Stalenhoef, een kaaswinkel in de Twijnstraat in Utrecht. Voor haar hoeft de winkel op zondag niet open: "Liever niet zelfs. Ik heb ook nog een gezinsleven en de zondag is voor mij echt een dag om uit te rusten en met het gezin iets leuks te doen. Bovendien heb ik de koopzondag helemaal niet nodig, de rest van de week haal ik genoeg omzet binnen."

   Ook Janine Niemendal van Woonwinkel 'Rachmaninoff ongewoon wonen' vindt de koopzondag niet nodig. Haar woonwinkel zit pal in het centrum van Utrecht: "Er zijn genoeg momenten dat we open en beschikbaar zijn voor de klant. Eén dag rust per week is al heel weinig. Niet alleen voor de ondernemers en hun gezinnen, maar ook voor de stad zelf. Op een zondag kun je rustig door de stad wandelen zonder drukte en lawaai."

   Koopzondag: Verschuiving in winkelgedrag
   Veel winkeliers pleiten voor de koopzondag om meer omzet te draaien. Anderen vragen zich af of het niet alleen een ánder winkelgedrag van de consument veroorzaakt. Stalenhoef denkt het laatste: "Ik verwacht dat het tot een verschuiving in het winkelgedrag van mijn klanten gaat leiden. Het levert niet zozeer meer klanten op, alleen de klandisie verspreid zich over zeven dagen in plaats van zes." Eén keer in de maand is het koopzondag in Utrecht, maar die zondagen blijft de deur van haar kaaswinkel gewoon gesloten. "We zitten niet in het centrum, dus de drukte van de koopzondag gaat toch een beetje aan ons voorbij." De woonwinkel van Niemandal zit wel in het centrum en is op de koopzondagen gewoon open. Is die zondag voor haar een rendabele dag? "Niet per sé. Sterker nog: als de winkel op zondag open is, is het zaterdag een stukje rustiger."

   Extra kosten door Koopzondag
   Op zondag werken in de winkel is niet altijd vanzelfsprekend. De Arbeidstijdenwet zegt dat dit vrijwillig is en alle cao’s in de detailhandel stellen dat ook. Winkelmedewerkers die op zondag werken, hebben recht op een verdubbeling van hun loon. Stalenhoef heeft het geluk dat veel familieleden graag meewerken in de zaak en daar geen extra vergoeding voor vragen. Niemendal zet in het weekend alleen oproepkrachten en stagiaires in, met wie ze salarisafspraken heeft gemaakt." Heeft ze weleens uitgerekend wat het kost als zij haar vaste medewerkers op de koopzondag zou vragen te werken ten opzichte van doordeweeks en op zaterdag? "Nee, maar gevoelsmatig wegen die niet tegen elkaar op. Het feit dat we zelf als eigenaar altijd de koopzondag draaien en zo weinig mogelijk personeel inzetten zegt voldoende."

   Koopzondag
   De winkels in het centrum van Utrecht zijn momenteel alleen op koopzondag geopend. Het onderwerp openstelling op zondag staat echter begin 2013 op de agenda van de gemeenteraad. Oscar Rentinck is werkzaam bij de gemeente Utrecht bij Economische Zaken: "Uit onderzoek onder winkeliers in de levensmiddelenbranche dat vorig jaar is uitgekomen, blijkt dat een kleine meerderheid van de winkeliers voor openstelling op zondag is. Dit zijn voornamelijk filiaalhouders van grote ketens." Gaan de kleine ondernemers het afleggen tegen de grote jongens? Niemendal denkt dat die kans er zeker in zit. Stalenhoef vreest nog niet zoveel: "Wij maken genoeg omzet en hebben veel vaste klanten die hechten aan de kwaliteit van onze producten."

   Wat zijn de voor- en nadelen van de koopzondag? We zetten er een paar op een rij.

   Nadelen koopzondag

   Een dag extra werken. Veel winkeliers kiezen ervoor zelf in de winkel te staan om loonkosten te besparen.
   Winkelpersoneel een dag extra laten werken betekent meer loonkosten. In veel gevallen heeft personeel op zondag recht op extra loon in de vorm van een toeslag van 100 procent.
   Extra kosten op verlichting en verwarming.
   Geen zekerheid dat je meer bezoek krijgt. Klanten die normaal gesproken op een doordeweekse dag of zaterdag komen, komen nu op zondag.
   Minder tijd voor privézaken.
   Minder tijd voor adminstratieve werkzaamheden.

   Voordelen koopzondag

   Extra service voor je klanten en een uitnodigende uitstraling.
   Meer omzet binnenhalen.
   Concurreren met andere winkeliers.   Bron: acceptgiro-winkels.nl
   ...»
   Bron: mkbservicedesk.nl
  • Koopzondag: een zegen of een vloek

   Logistieke dienstverlening

   Het feit dat de winkels op zondag open zijn, heeft nogal een effect. Jan Hoogenboezem zet het eens op een rij: wordt er meer verkocht of
   komt er een verschuiving? Is het de logistieke inspanning waard?
   Koopzondag: een zegen of een vloek
   Koopzondag

   De effecten van een koopzondag:   Op het personeel: bovenop de toch al niet regelmatige werkweek, moet je naast zaterdag ook nog zondag werken.
   Op de ondernemer of onderneming: de kans op potentiële omzet wordt voorafgegaan door meer organisatie en kosten.
   Op het ‘winkelende’ publiek: naast de altijd geopende internetwinkel, kun je nu ook op zondag dingen zien, voelen en kopen.   Verschuiving

   Maar nu de hamvraag: kopen mensen nu in totaal meer of is er sprake van een verschuiving? In Amsterdam is gebleken dat, zeker in de woonboulevards, de doordeweekse dagen zeer weinig bezoekers zijn gaan opleveren, en alleen de zaterdag en zondag nog (even) belangrijk zijn, net als in alle gebieden de vrijdag.   Is alle organisatorische, logistieke en milieutechnische inspanning het waard? Moeilijk te beoordelen, omdat de factor webwinkelen natuurlijk het beeld vertekend. Immers, deze winkelmogelijkheid heeft ook een verschuiving teweeggebracht van Retail naar Etail. Maar zou het kunnen zijn, dat de zondagverkoop een impuls voor de totaalomzet is, die een tegenhanger is voor het verlies aan webwinkels?   Als je dan vaststelt dat de totaalomzet nauwelijks stijgt door de zondagopening, kan dit wel betekenen dat de winst aan omzet door deze zondagopening het verlies aan de webwinkels ruim compenseert.

   Qua werkgelegenheid geldt, dat er een toename is, al is hier vooral sprake van extra mensen die nagenoeg alleen op zondag werken. Groot verschil natuurlijk weer tussen kleine ondernemer zonder of met een beetje personeel en grootwinkelbedrijf.   Extra belevering

   Waarom wil ik dit weten? Omdat er nog meer negatieve zaken kleven aan de zondagopening: logistiek en milieu. Het betekent een extra werkdag voor de winkelbelevering en meer files naar de stadskernen.

   Volgens mij zijn de belangrijkste voordelen voornamelijk voor de horeca (en dus ook de staat) omdat die ongetwijfeld meer inkomsten hebben in een meer gezellige stad, dan een stad met gesloten rolluiken.   Voorbeeld Arena

   Onlangs in de praktijk heb ik een mooi voorbeeld gezien rondom de Arena: publiek dat met de auto huiswaarts wilde van zowel de voetbalwedstrijd, Arena Boulevard én Ikea tussen half 5 en half 6 met honderden surveillanten om de weg te wijzen richting de snelwegen. Mooi staaltje extra werkgelegenheid én reclame voor het openbaar vervoer.
   ...»
   Bron: logistiek.nl
 • Informatie

  • Een koopzondag (ook: winkelzondag) is een zondag waarop winkels geopend mogen zijn. De term 'koopzondag' komt zodoende alleen voor in landen waar winkels niet onbeperkt op zondag open mogen zijn.
   Bron: nl.m.wikipedia.org
 • Voorstanders

  • Vier op de vijf Nederlanders nemen geen aanstoot aan koopzondagen. De meeste consumenten maken er dan ook wel eens gebruik van. Tegenstanders wijzen onder meer op de vrije dag van de winkelier.

   Dat b
   lijkt zaterdag uit uitkomsten van het NUpanel van NU.nl en Citisens. De enquête is ingevuld door 1.086 Nederlanders.

   De overgrote meerderheid (80 procent) van de Nederlanders heeft geen problemen met koopzondagen. Wel nemen inwoners van gemeenten zonder koopzondagen iets vaker (21 procent) aanstoot aan koopzondagen dan mensen uit gemeenten met koopzondagen (13 procent).

   Zowel jongeren als ouderen zijn overwegend positief over koopzondagen, alhoewel jongeren iets positiever zijn dan ouderen. Onder mensen van 18 tot en met 44 jaar heeft 85 tot 86 procent geen problemen met geopende winkels op zondag.

   Onder mensen van 45 tot en met 64 jaar neemt drie kwart er geen aanstoot aan en onder 65-plussers neemt dit aandeel af naar 70 procent.
   ...»
   Bron: nu.nl

reacties

reacties

reageer

poll