Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Moeten we ons nog zorgen maken over pluriformiteit?

Mattermap door Commissie Brakman 27 maart 2014

Is media pluriformiteit nog een belangrijke publieke taak als er een groot media aanbod is?

 • Ja, want een bestel met meer aanbieders leidt niet per definitie tot meer pluriformiteit aan meningen en onderwerpen

  • Deze beperkingen ten spijt kunnen we op basis van dit onderzoek wel stellen dat er zeker geen sprake is van een linkse- of rechtse kerk in Hilversum. Veeleer is er sprake van een trek naar het midden. De programma’s die het rechtse geluid zouden laten doorklinken in Hilversum zijn niet uit de verf gekomen. Ook zij bevinden zich voorlopig rondom het (veilige) midden. De Uitgesproken programma’s vertonen enige profilering, wat kan neigen naar externe pluriformiteit, maar duidelijk is deze niet. Een externe pluriformiteit kunnen we daarom niet traceren. Bij de algemene actualiteitenrubrieken zien we eerder een grote mate van interne pluriformiteit waar het gaat om de keuzes voor de onderwerpen en bronnen van het nieuws. Kortom, in alle programma's komt een uitgebreide mix aan onderwerpen en standpunten naar voren, maar deze mix is wel overal ongeveer hetzelfde. ...»
   Nel Ruigrok e.a. Nieuws en Actualiteiten op Televisie Pluriformiteit rond de middenstip Bron: nieuwsmonitor.net 06/10/2010
  • Vroeger werd de ether gevuld door levensbeschouwelijke zuilen. Nu steeds meer door verenigingen die via een marketingcampagne een levensgevoel in de omroepmarkt hebben gezet. Jong en brutaal, oud en kwiek, rechts en wakker, roept u maar. De hele collectie staat op het spel ...»
   Marc Chavannes Columnist nrc handelsblad Bron: nrc.nl 02/04/2011
 • Ja, want meer marktpartijen leiden niet per definitie tot meer pluriformiteit aan meningen en onderwerpen

  • Opvallend is dat er zich nauwelijks wijzigingen voordoen in de diversiteit van het aanbod, en de daarmee samenhangende grootheden afspiegeling en openheid: het programma-aanbod was al zeer divers toen er nog alleen publieke omroep was, en is dat met kleine schommelingen ook gebleven toen commerciële omroep zijn intrede deed. De winst van de liberalisering van het omroepbestel moet dan ook niet gezocht worden in meer programmakwaliteit of in meer verscheidenheid, maar in meer aanbod en een grotere keuzevrijheid voor de mediaconsument. ...»
   Jan van Cuilenburg Communicatiewetenschapper Bron: Mediamonitor 01/01/1970
  • Zowel in kranten als op de televisie is sprake van een ‘trek naar het midden’: succesformules worden gekopieerd en formules zijn populair, want commercieel aantrekkelijk. Volgens Scholten (2004) kenmerkt het aanbod zich in toenemende mate door ‘meer van hetzelfde’. ...»
   Trends in het medialandschap Bron: wrr.nl 01/01/1970
  • Op zich zegt het aantal aanbieders evenwel weinig over de verscheidenheid van de betrokken uitingen. Enerzijds is het perfect denkbaar dat een monopolist in een mediasector de pluriformiteit in stand houdt, terwijl anderzijds bij een veelheid van marktspelers de neiging kan ontstaan om zich te richten op de grootst mogelijke massa, wat eerder similariteit dan diversiteit van de verspreide inhoud met zich meebrengt. ...»
   Peggy Valcke Hoogleraar Informatierecht en mededinging Leuven Bron:
  • Novel sources of reliable news on the net are difficult to identify because search engines are inadequate. The online story of news is one of concentration not diversity
   Jean Seaton A Diversity of Understanding Bron: The Price of Plurality
 • Ja, want op internet zijn zoveel aanbieders dat media pluriformiteit op een geheel nieuwe manier urgent wordt

  • ‘Pluriformiteitsbewaking wordt straks nog belangrijker’, denkt Driessen. ‘Het is namelijk de taak van de overheid om mensen met nieuwe dingen in aanraking te brengen. En om te zorgen dat die culturele pareltjes gemaakt blijven worden.’ ...»
   Mascha Driessen Voormalig hoofd Youtube Benelux Bron: denieuwereporter.nl
  • With today’s digital abundance, users are not able to consume and carefully
   weigh all the media content that is thrown at them. Users have to make choices. Will they choose
   diversely?
   The realization of media diversity as a policy goal depends more than ever on the choices users make, and it is increasingly obvious that media law and policy can no longer ignore matters of “exposure diversity. ...»
   Natali Helberger Hoogleraar Informatierecht UvA Diversity by design Bron: Journal of Information Policy 01/01/1970
  • In the digital world, the most important role of the PSB may therefore be as a validator and editor, the trusted fi lter that authenticates the value of whatever content it offers. The successful public service broadcaster may reinforce plurality by aggregating content which it has sifted and selected through its own intelligence, and offer it up to the user with the guarantee of time well spent. ...»
   Tim Gardam The Purpose of Plurality in: The Price of Plurality Bron: The Pice of Plurality
 • Nee, het voorzien in gemeenschap-pelijke ervaringen is nu belangrijker.

  • Thus diversity of structure can compensate for lack of diversity in dominant channels. It looks as if the Internet has contributed to diversity in this respect, although the alleged ghettoisation of minorities is not an ideal solution. Too much diversity can even be dysfunctional for the public sphere, when it leads to social fragmentation. ...»
   Denis McQuail McQuails Mass Communication Theory Bron: books.google.nl
  • Framing any policy will involve
   tough trade offs between plurality and impact in our PSB system, and
   between broadcasters’ diversity and scale.
   Tim Gardam and David Levy The Price of Plurality Reuters Institute for Journalism Bron: The Price of Plurality
  • But if we want children to watch good British programming, how do we balance dividing BBC funding to pass to other providers against the need for well budgeted programmes, a critical mass of talent in one place and a popular and well branded outlet to attract young audiences?
   Patricia Hodgson Public Purpose versus Pluralism Bron: The Price of Plurality
  • What is needed in this anarchic new media landscape is a public service broadcaster whose central purpose is to provide the space where the community gathers together. That is, one whose scale ensures that its content reaches a wide audience, cutting acrossgroup barriers and delivering real impact. This is a key future role for the BBC. A core responsibility of the BBC in the future may be to act as a PSB aggregator, assembling content with a public purpose in such a way we all can find it. What’s more the BBC brings added value to this job: it is both safe and trustworthy ...»
   Samir Shah The BBC, Viewed from Inside and Out Bron: The Price of Plurality
  • In the old limited-channel managed ecology, plurality mattered precisely because there was so little of it. Everyone watched PSB content – the priority was to make sure there was some diversity of supply. In the new, open and more anarchic broadband world, competition and diversity of content is less of an issue – the main challenge is how to persuade audiences to watch high-quality public service output when confronted with a myriad other choices. There may still be some limited ‘plurality gaps’, which I will try to identify, and which deserve attention, but the policy emphasis in future should be directed increasingly at finding ways of delivering effective PSB access, reach and impact, and less at securing plurality of provision as an end in itself. ...»
   Robin Foster Plurality and the Broadcasting Value Chain Bron: The Price of Plurality
  • Yes, we now enjoy great sport and films at the touch of a button or the riches available online and on many new services if we know where to look. But we seem to be losing genuine intellectual diversity and a shared cultural experience of which we can feel proud. There is a degree of cultural panic as we recognise (though it is not politically correct to say so) that, in a global market of
   digitally convergent services, mass tastes will prevail.
   ...»
   Patricia Hodgson Public Purpose versus Pluralism Bron: The Price of Plurality
  • Finally, what of the heartland concern, about the perceived reduction in serious drama, original comedy and the more thoughtful end of entertainment in prime time on the main networks? Alongside news, these are the genres with the most potential to deliver a powerful shared experience within society. The issue is not pluralism but the loss of such an experience. There is more output from a wider range of producers than ever before. But, in serving audiences in so many fragmented ways, core UK broadcasters have less to spend on mainstream original output and are tempted to invest less in innovation and the more demanding end of the programme spectrum. ...»
   Patricia Hodgson Toezichthouder media in UK Bron: The Price of Plurality
  • The internet and associated technologies enable citizens to find what they are interested in and to find each other. But in the digital age, there will still be a role for democratic institutions to fill gaps and join up networks to ensure that different groups of citizens with different interests ‘meet’ each other and
   ‘meet’ government.
   Public service broadcasters and public organisations more generally need to prioritise this integrative task and be more pro-active in bringing online applications which enable
   it to centre stage in the digital world.
   ...»
   Helen Margetts Oxford Internet Institute Bron: The Price of Plurality
  • The digital world is incorrigibly plural, but the enduring role of the public service broadcaster may
   be to ensure that anyone can experience those fl ashes of insight that can transform an individual
   ’s life. PSB in the digital age can still be the sextant by which the consumer and citizen can navigate the content
   on which an informed democracy and culturally self-aware society is built.
   ...»
   Tim Gardam Reuters Institute Oxford University Bron: reutersinstitute.politics.ox.ac.uk
 • Dat valt nog te bezien nu iedereen kan bijdragen aan pluriformiteit

  • Firstly, we need to think anew about the notion of plurality and to
   acknowledge that many more organisations than just the public
   service broadcasters, including individuals, can be engaged in the
   creation of public service media.
   With this notion as a starting point,
   we can then challenge the way in which we measure public value
   itself to see who is capable of doing the best job of delivering it. This
   approach is based on the interests of the public not just the defensive
   refl exes of the pedlars of the current fertile fallacy of PSB.
   ...»
   Anthony Lilley Mediaproducer Bron: reutersinstitute.politics.ox.ac.uk

reacties

reacties

reageer

poll