Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Lijsttrekkers over werk

Mattermap door Algemeen Dagblad 09 maart 2017

Werk

 • Ons was meer beloofd

  • 50Plus pikt pensioenkortingen niet. Maar daar gaan pensioenfondsen over. Wekt u geen valse verwachtingen bij ouderen?
   ,,Nee, fondsen willen maar al te graag uitgesteld loon uitkeren. Zij klagen over de spelregels, die zijn opgesteld door De Nederlandsche Bank en de politiek. Maar als die spelregels ietsjes ruimer worden, dan hoeft er niet gekort te worden. Daar heb ik ook een wetsvoorstel voor ingediend.’’

   Maar als je de rekenrente aanpast, blijft er op den duur te weinig over voor volgende generaties, zegt dit kabinet.
   ,,Dat is dus niet waar. Wij vinden dat jongeren via hogere premies zelfs meer moeten bijdragen aan pensioenen, dan is er straks helemaal voldoende geld in de potten.’’

   Volgens het CPB zijn jongeren in de toekomst juist flink slechter af dankzij uw plannen.
   ,,Dan hebben we het over 4- tot 6-jarigen! Volgens mij hebben die nog geen cent in de pensioenpotten bijgelegd.
   De ouderen krijgen gewoon niet wat hen ooit is beloofd. En als je ook ziet hoe ouderen er in koopkracht op achteruit zijn gegaan de laatste jaren. Dat is wel 30 procent in vergelijking met werkenden.’’

   Dat is niet waar. Dat geldt alleen voor mensen met alleen een AOW.
   ,,Dat klopt, maar er is nog altijd een groot verschil tussen werkenden en niet-werkenden. En er is een groep ouderen die niet kan rondkomen. Dat vind ik in een beschaafd land niet kunnen.’’
   ...»
   Henk Krol 50PLUS Bron: Algemeen Dagblad
 • Nu méér banen

  • U verhoogt de bijstand met 10 procent. Waarom zou ik dan nog gaan werken.”
   ,,Omdat we ook de minimumlonen verhogen. Daarmee herstellen we de schade die de coalitie de afgelopen jaren heeft aangericht. We maken een inhaalslag. Daarnaast: het gros van de mensen in de bijstand zou vandaag het liefst een fatsoenlijk betalende baan willen, als ze de kans maar krijgen. De VVD wil deze mensen juist straffen, ‘activeren’ noemen ze dat. Ik noem het pesten. Dus er valt echt iets te kiezen.”

   Maar even heel flauw: op 16 maart heeft u voor de bijstandstrekker nog geen baan.
   ,,Inderdaad flauw, want de komende vier jaar creëren wij 160.000 banen.
   Mensen zitten niet te wachten op de kans dat ze wellicht in 2060 werk kunnen vinden, ze willen morgen extra bestaanszekerheid. En dat krijgen ze van ons, met echte banen. Daarom willen we de arbeidsmigratie ook reguleren, verdringing is slecht.”

   En dan de AOW-leeftijd, waarom moet die terug naar 65 jaar en krijgen senioren dan minder geld?
   ,,Nee, bij ons niet. Wij verhogen ook de AOW met 10 procent. Maar die teruggang naar 65 heeft drie redenen: al die jongeren die nu nog een vaste baan zoeken, krijgen zo meer kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen mensen boven de zestig tegenwoordig moeilijk meer aan het werk en het is toch ook belachelijk om ze op hun 72ste nog aan de betonmolen te zetten. Tot slot, onderschat niet het maatschappelijk belang van gepensioneerden. Zij houden als vrijwilligers de voetbalclub draaiende, zorgen voor de kleinkinderen. Dat levert zoveel winst op!”
   ...»
   Emile Roemer SP Bron: Algemeen Dagblad
 • Belofte in betere tijd

  • U belooft iedere werkende 500 euro. Zo’n belofte kregen we van Rutte ook.
   ,,Hij zei dat middenin een crisistijd, toen hij net een kabinet had laten vallen met de PVV en nog een half miljard moest ombu
   igen. Dat was onverantwoord en onzinnig. Maar ik heb het over lastenverlichting in een heel ander economisch klimaat. Het zorgt voor werkgelegenheid, dus sneller aan het werk, meer koopkracht en minder uitkeringen. Dit is een heel zwaar punt voor D66 na de komende verkiezingen.’’

   Toen Rutte dit zei was de omvang van de crisis ook nog niet te overzien.
   ,,Onzin. Ik weet het, omdat ik in het najaar van 2009 een auto kocht. De dealer stalkte mij om hem op vrijdagavond te komen betalen, omdat ze anders de volgende dag een cashprobleem zouden hebben. Zo erg was het.’’

   Gaat u toch niet nu al geld beloven, terwijl u niet kan voorzien of u het kan nakomen.
   ,,Nee, deze lastenverlichting, want dat is het, halen we grofweg van twee fronten. Voor de helft uit de economische groei weliswaar, maar voor de andere helft ook uit het principe van ‘de vervuiler betaalt’. En we houden woord dat we een belastingherziening nodig hebben. Mkb’ers worden gek van de regeltjes. Dat geldt ook voor zzp’ers, maar ook over hoe we het autorijden gaan aanpakken. De wegenbelasting willen we afschaffen, de accijnzen en aanschafbelasting verlagen. We willen naar betalen voor het gebruik van de auto en de echte CO2-uitstoot.’’
   ...»
   Alexander Pechtold D66 Bron: Algemeen Dagblad 01/01/1970
 • Niet meer asfalt

  • U maakt autorijden te duur om überhaupt op mijn werk te komen.
   ,,Als je om 8 uur op je werk moet zijn, sta je in de file. En file is voor niemand leuk. Daarom moeten we die files oplossen.
   De oplossing is niet meer asfalt, maar rekeningrijden. Door onze plannen staat er straks 60 procent minder files. Dat komt, omdat de helft van het verkeer in de spits geen woon-werkverkeer is. Die kunnen dus ook later de weg op. Ja, je gaat met onze kilometerheffing meer betalen als je in de spits rijdt. Opdat het niet oneerlijk uitpakt, verlagen we ook belasting op arbeid.’’

   U wilt ook af van de belastingvrije kilometervergoeding voor woon-werkverkeer.
   ,,We zijn de enigen in Europa die deze onkostenvergoeding hebben. Wij stoppen dat in andere belastingmaatregelen. We hebben ook een ambitieus plan voor het openbaar vervoer. Ik wil niet zeggen dat iedereen de trein in moet. Ik heb het over een slimme combinatie van vervoer. Het is beter om P+R-locaties buiten de stad te maken, waar je je auto neer kunt zetten en het laatste stuk met het ov de stad in kunt. Ik wil de status quo veranderen. Andere partijen zijn in woord ambitieus, maar als je naar de programma’s kijkt, blijft het super old school.’’

   Rijdt u in een elektrische auto?
   ,,Nee. Ik heb twee jaar geleden een nieuwe auto gekocht en toen waren die auto’s nog knetterduur. Die prijzen dalen nu snel. Ik kocht een Volvo V70. Ja, een zware auto, maar wel de zuinigste in zijn klasse. Mijn volgende auto zal vast een elektrische of hybride zijn. Ik vraag ook niet van mensen om overnight te veranderen.’’
   ...»
   Jesse Klaver GroenLinks Bron: Algemeen Dagblad
 • Kleiner bedrijf helpen

  • Waarom wilt u dat Bulgaarse bouwvakker en Roemeense vrachtwagenchauffeurs hier onder cao-loon kunnen komen werken?
   ,,Dat willen wij niet.
   Ik werk samen met Lodewijk Asscher aan het aanpassen van Europese regels op het gebied van detachering. Het principe is: gelijk loon voor gelijk werk in gelijke omstandigheden. We moeten toe naar strenger toezicht. De inspectie moet de huidige regelgeving veel strenger handhaven, dat er geen situaties ontstaan die veel overlast veroorzaken en schadelijk zijn voor Nederlandse werkgevers. Dit land dankt 2,1 miljoen banen aan onze export. Het principe van vrij verkeer moet er echter niet toe leiden dat er onder gelijke omstandigheden ongelijk loon wordt verdiend.’’

   Als je cao’s niet meer oplegt aan een hele sector, zoals de VVD wil, kunnen bedrijven die niet meedoen lagere lonen betalen.
   ,,Het is gek dat als je morgen een kleine supermarkt start, je gedwongen bent je aan te sluiten bij een cao waar je niets over te zeggen hebt gehad. En die ook nog eens in het voordeel van grote bedrijven in elkaar is gezet.’’

   Lagere lonen kunnen wel een gevolg zijn.
   ,,Nee. In Nederland hebben we op dit moment echt krapte op de arbeidsmarkt. Als we dit verstandig doen, leidt het juist tot meer werkgelegenheid.’’

   Dus die bouwvakker hoeft nergens bang voor te zijn.
   ,,Inderdaad. Bovendien heeft hij bij het gebrek aan bouwvakkers een prima onderhandelingspositie op het moment.’’
   ...»
   Mark Rutte VVD Bron: Algemeen Dagblad
 • Een baan is een baan

  • Uw banenplannen zijn mislukt en waar komt u mee? Een nieuw banenplan.
   ,,
   Mijn banenplannen zijn heel belangrijk geweest. In Twente zijn duizenden mensen aan het werk gebleven en hebben jongeren een leerwerkbaan gekregen. Ik weet dat ze het in de Haagse politiek leuk vonden om het ouderwets te noemen, maar op het hoogtepunt van de crisis konden mensen zich omscholen zodat ze nu aan het werk zijn. 2000 vrachtwagenchauffeurs hebben daardoor nu een vaste baan.’’

   Dat waren geen nieuwe banen.
   ,,Ja, maar ze kregen werk, in plaats van een uitkering.’’

   En daarom is het effectief geweest?
   ,,Nou en of. Het gaat om oudere werknemers die niet makkelijk weer een baan vinden. Of om jongeren, die een leerwerkplek hebben kregen.’’

   Nu wilt u weer 100.000 Melkertbanen?
   ,,Nee, ik wil gewoon vaste banen in de publieke sector. Zoals conciërges op scholen, toezichthouders op trams, medewerkers van sportclubs. Daar trekken we structureel geld voor uit. Ik vind het raar om dat subsidiebanen te noemen, want dat zeg je ook niet tegen de juf of vuilnisman. Die banen betalen we ook met z’n allen. In zijn ogen zijn het functies die we nodig hebben. De werkdruk onder leraren is heel hoog, omdat ze ook theedoeken staan te vouwen. Je moet er gewoon structureel geld voor uittrekken. Dan houden ze een vast contract en zijn ze in dienst bij een sportclub of school. Dan staan ze net zo sterk voor als ieder ander. Ik denk dat het een briljant idee is.’’
   ...»
   Lodewijk Asscher PvdA Bron: Algemeen Dagblad 01/01/1970
 • Arbeidsmarkt drama

  • U wilt contracten van vijf jaar invoeren. Dan krijgt niemand ooit nog een vast contract.
   ,,Er zullen dan inderdaad meer tijdelijke contracten komen. Maar nu krijgt bijna niemand nog een vast dienstverband.
   Het is een drama. Op korte termijn zullen mensen denken: ik wil niet ontslagen worden. Maar als je in de crisis ontslagen bent, kom je er nu niet meer tussen.’’

   U zegt mensen zekerheid te willen bieden. Dit plan staat daar haaks op.
   ,,Nu weet een hypotheekverstrekker ook wel dat een vast contract geen levenslang contract betekent. Het is niet zo dat iedereen er na vijf jaar uit gegooid wordt. Er is een veel te grote scheiding tussen mensen die een baan hebben en mensen die een baan willen. Dat is echt het gevolg van de flexwet van minister Asscher. Die heeft de arbeidsmarkt in de soep laten lopen.”

   En dus versoepelt u ook nog eens het ontslagrecht, terwijl bij banken, verzekeraars en de post mensen er bij bosjes uitvliegen.
   ,,Dat zijn collectieve ontslagen. Dat heeft niks met individueel ontslagrecht te maken. Wij willen kantonrechters weer ruimte geven om individuele gevallen te beoordelen. Bij ING, Rabo, Achmea is iets anders aan de hand. Deze middenklasse heeft jaren het meest bijgedragen aan belastingen, verliest zijn baan en komt niet aan een nieuwe. Tegelijkertijd hebben we mensen nodig in de maakindustrie, zorg, onderwijs, of de beveiliging. Maar om die mensen daar te krijgen, is scholing nodig. Werkgevers moeten dat veel meer aanbieden, want mensen die al een hypotheek en kinderen hebben kunnen zich zo’n opleiding vaak niet permitteren.”
   ...»
   Sybrand Buma CDA Bron: Algemeen Dagblad

reacties

reacties

reageer

poll