Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Lijsttrekkers over veiligheid

Mattermap door Algemeen Dagblad 09 maart 2017

Veiligheid

 • Meer wijkagenten

  • Waarom staat er niets over versterking van de krijgsmacht in uw verkiezingsprogramma?
   ,,Het ligt verdeeld in onze achterban. We hebben echte pacifisten die van de SP vandaan komen, maar ook oud-VVD’ers. Maar de pacifisten hebben verloren, haha.
   We willen op termijn wel naar meer geld voor de krijgsmacht.’’

   U ziet veiligheid als kerntaak van de staat. Toch heeft uw partij er weinig aandacht voor in het programma.
   ,,Nou, onze doelgroep klaagt heel erg dat aangifte doen bij de politie geen zin meer heeft. Of dat ze te horen krijgen, dat ze het digitaal moeten doen. Mensen voelen zich dan het bos ingestuurd. Dus we pleiten wel voor meer wijkagenten. Dan kunnen ze daar terecht als ze angst hebben, als ze klachten of vragen hebben. Want we horen weliswaar dat de criminaliteitscijfers dalen, maar zo wordt het niet altijd beleefd. Laat ik eerlijk zijn over dit onderwerp: we geven in onze plannen meer geld uit aan onze andere wensen.’’
   ...»
   Henk Krol 50PLUS Bron: Algemeen Dagblad
 • Hek helpt niets

  • U investeert in veiligheid, maar bezuinigt op defensie. Is het alleen belangrijk dat we hier veilig zijn en telt de rest van de wereld niet?
   ,,Je moet je richten op de toekomst en niet de oorlogen uit de vorige eeuw willen voeren. Waar zitten bij mensen de grootste zorgen? Niemand hier is bang dat straks bij Duitsland de tanks aan de grens staan. Mensen zien terrorismedreiging als de grootste gevaren. Wat er in Parijs of Brussel is gebeurd, kan hier ook gebeuren. Maar ook Afrika kan in de toekomst op dit vlak problemen opleveren.”

   Hoe wapenen we ons dan?
   ,,Door geld te besteden aan veiligheidsdiensten, de marechaussee, maar ook aan goed opgeleide agenten in de achterstandswijken die radicalisering signaleren. Zo traceer je de bron van het kwaad.
   Een hek aan de grens of overal camera’s, daar red je het niet mee.”

   En het leger blijft berooid achter?
   ,,Agressieve interventiepolitiek heeft de afgelopen decennia niet geleid tot stabiliteit. We zijn in foute oorlogen gerommeld en IS heeft aan kracht gewonnen. Dus richt je defensieapparaat op vredeshandhaving. Natuurlijk zijn mensen bang voor Poetin, maar we moeten stoppen mee te doen met een wapenwedloop die nooit iets nuttigs heeft opgeleverd.”
   ...»
   Emile Roemer SP Bron: Algemeen Dagblad
 • Puinruimen

  • Om etnisch profileren tegen te gaan onder agenten, wilt u dat zij gaan werken met formulieren waarop ze aanhoudingen verantwoorden. Dat werkt toch niet?
   ,,Er zitten twee kanten aan die discussie.
   Agenten hebben nu het gevoel dat ze op de vingers worden gekeken. Soms kunnen ze zich ook slecht verdedigen achteraf, omdat er geen objectieve gegevens zijn. En tegelijk hebben we ook een paar keer meegemaakt dat de politie uit de bocht vloog. Dat kan ook niet. Transparantie kan beide kanten helpen. Beeldvorming kan veel doen .’’

   Maakt u agenten niet juist verdacht?
   ,,Als agenten zeggen dat dit niet werkt, moeten we het niet doen.’’

   Maar het staat in uw programma.
   ,,Ik denk dat dit een oplossing is, maar we moeten op het ministerie van Veiligheid en Justitie gaan puinruimen na zes jaar VVD. Ik zie mijn voorstel als een stap vooruit, maar ik wil dit dus ook juist niet van bovenop opleggen.’’

   Het kan de administratieve lasten vergroten.
   ,,Dat wil ik niet. Het moet helpen. Zoals ook die bodycams zorgen voor objectieve beelden na een incident.’’
   ...»
   Alexander Pechtold D66 Bron: Algemeen Dagblad
 • Europees leger

  • U trekt extra geld uit voor veiligheid, maar stemde tegen de wet die geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Hoe rijmt u dat?
   ,,Van de aanslagen die zijn gepleegd, waren de daders al in beeld bij de veiligheidsdiensten. We moeten zorgvuldig zijn bij de uitbreiding van bevoegdheden. Het idee dat diensten nu informatie van Nederlanders verzamelen en dat ongefilterd mogen delen met inlichtingendiensten van andere landen, zoals die van Trump, vind ik slecht. We moeten wel zorgen dat de inlichtingendiensten genoeg capaciteit hebben om alle leads op te volgen, om door te rechercheren.’’

   Het verwijt is: wie tegen deze wet heeft gestemd, rolde de rode loper uit voor terroristen.
   ,,Goedkoop populisme. Slaat nergens op. Extra bevoegdheden maken Nederland niet per se veiliger. Net als wij niet geloven dat meer geld voor defensie Nederland veiliger maakt.
   Ons einddoel is een Europees leger, maar dat kunnen we niet in vier jaar regelen. Ik denk niet dat Rusland onder de indruk zal zijn als we de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product in defensie steken; Europese landen geven al meer uit aan defensie dan Rusland en China bij elkaar.’’ ...»
   Jesse Klaver GroenLinks Bron: Algemeen Dagblad
 • Niet doorschuiven

  • Is de VVD nog wel de veiligheidspartij?
   ,,Zeker, wij trekken extra geld uit voor de politie. We willen vooral investeren in wijkagenten.’’

   Maar de SP trekt meer geld uit voor politie, het CDA doet het dubbele voor defensie…
   ,,Van al deze partijen is de VVD nog de enige partij die financiële ruimte heeft.
   Wij zeggen: ga nou voorzichtig om met die overheidsfinanciën. Er is nu een beetje ruimte. We steken dat deels in wat lastenverlichting, in wegen en verpleeghuiszorg. Als er meer nodig mocht blijken, hebben wij mogelijkheden. Het CDA heeft die ruimte niet, die partij schaadt zelfs de betaalbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Bij de SP moet er later weer tientallen miljarden bezuinigd worden. Die schuiven de rekening door.’’

   Defensieminister Hennis (VVD) zegt: er moet 2,5 miljard naar defensie, maar de VVD levert dat niet.
   ,,Wat zij uitrekent, is wat je moet doen om naar het NAVO-gemiddelde te gaan. Maar je moet ook heel goed kijken: wat is de absorptiekracht van de krijgsmacht qua geld? Je moet het wel weg kunnen zetten. Op termijn moeten we naar de NAVO-norm van 2 procent, daar hebben we geen discussie over.’’
   ...»
   Mark Rutte VVD Bron: Algemeen Dagblad
 • Snijden was noodzaak

  • U investeert nu in zorg, maar hebt er ook jarenlang op bezuinigd. Was dat een fout?
   ,,Het was een noodzaak. Er werd per dag meer dan 65 miljoen euro meer uitgegeven dan we hadden. We moesten dat oplossen. Zaten midden in een crisis, bovendien. Daarin maak je keuzes. Dat doe je zo behoedzaam mogelijk. We hebben de farmaceuten aangepakt, en de zware zorg ontzien. Maar ik geef toe: er zaten maatregelen bij die pijn deden. Daarom ben ik blij dat er nu weer ruimte is.’’

   Mensen die hun baan zijn verloren in de thuiszorg kunnen weinig met dat excuus.
   ,,Vooral voor hen moet de ruimte die er nu is goed gaan uitpakken. Je ziet dat er banen bijkomen in de zorg.
   Het gaat nu ineens over: hoe kunnen we die vacatures vervuld krijgen? Wij kiezen in ons programma voor betere arbeidsvoorwaarden. Het liefst vaste handen aan het bed. Juist op dit punt valt er iets te kiezen. D66 en VVD willen de flexibilisering juist verder doortrekken, wij zeggen: het verschil tussen vast en flex moeten we verkleinen.’’

   Dit kabinet heeft ook ingezet op mantelzorg. Is u inmiddels duidelijk dat men daar te druk voor is?
   ,,Wat u zegt is waar. Niet iedereen woont in de buurt van zijn ouders of heeft die tijd. Wij kunnen wel helpen met ondersteuning, bijvoorbeeld door te regelen dat mantelzorgers nu en dan een weekeindje weg kunnen om op adem te komen. Families willen vaak best iets doen, maar weten niet hoe het allemaal georganiseerd moet worden. Gemeentes kunnen helpen door met mantelzorgers om tafel te gaan.’’
   ...»
   Lodewijk Asscher PvdA Bron: Algemeen Dagblad
 • Geen wietwet

  • U wilt alle coffeeshops sluiten. Dat is toch naïef? Alles gaat dan ondergronds.
   ,,
   Steden als Roosendaal en Bergen op Zoom hebben alle coffeeshops al gesloten. Die zijn heel tevreden. Nederland is een drugswalhalla geworden. Heel Europa denkt dat we gek geworden zijn. Het is raar te denken dat je als enige land in Europa een ander beleid kunt voeren. Er is nu een kleine Kamermeerderheid die denkt dat het goed is om de teelt van wiet te legaliseren. Maar slechts 20 procent van de productie is voor binnenlands gebruik, de rest gaat de grens over. Die criminaliteit blijft dus gewoon. Bovendien zul je zien dat die legale wiet aan allerlei milieueisen moet voldoen. Dat spul wordt peperduur, dus de illegale aanvoer blijft.”

   Maar wat u wilt – sluiten – is politiek onhaalbaar, dus we blijven voortmodderen met ons gedoogbeleid.
   ,,We hebben een wet waarin staat dat het niet mag. Vinden we het gezond? Nee. Partijen doen alsof wiet roken in Nederland de norm is. Dat is onzin. Politie en justitie zijn bovendien ook tegen legalisering van de teelt. Daarom snap ik dat doordrukken ook niet. Dit gaat stranden. De verdragen in Europa zijn helder: dit kan niet. Denk niet dat ze het accepteren in het buitenland als wij hiermee komen.”
   ...»
   Sybrand Buma CDA Bron: Algemeen Dagblad

reacties

reacties

reageer

poll