Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Vaccinaties

Mattermap door Rachel Knetsch 05 oktober 2018

Vaccinaties

 • Vaccinaties zijn gevaarlijk/niet nodig

  • "Zou de vraag niet eerst moeten zijn: waarom moeten de mazelen uitgeroeid worden? Waarom mogen onze kinderen geen mazelen krijgen?"
   Stiching Vaccinvrij Bron: Stichting Vaccinvrij
  • "Mijn zoontje van twee en dochter van vijf zijn net als ik niet ingeënt. Ze hebben nog nooit een arts hoeven zien. Nederlandse kinderen zijn gezond, ze groeien op in goede leef­omstandigheden met goede voeding. De overheid laat zich leiden door eenzijdige informatie van onderzoeken die van de farmaceutische industrie komen. Die bedrijven spelen in op de angst van ouders, want ze zijn gebaat bij hoge medicijnverkoop. Tegenstanders van inenten worden neergezet als een stelletje gekken, maar veel kinderen worden beschadigd door vaccins. Die kunnen tot hersenbeschadiging leiden, zelfs tot de dood." ...»
   Mara Kroon huismoeder Bron: Het parool 29/10/2016
 • Vaccinaties moeten verplicht worden

  • “We kunnen nu blijven toekijken hoe de vaccinatiegraad steeds verder daalt of we kunnen zeggen: we laten alle oplossingen de revue passeren en schuwen geen enkel taboe.”
   Coolen van Brakel directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • “Wij hadden in Nederland altijd een hoge vaccinatiegraad, daardoor hoefden we dat soort maatregelen niet te nemen. Ik ben ook niet enthousiast over allerlei verplichtingen en boetes, maar als ik zie wat op het internet voor indianenverhalen over vaccinaties verkondigd worden, is hard ingrijpen misschien nodig.” ...»
   Coolen van Brakel directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • "De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid."
   Artikel 22.1 Grondwet Bron: De Nederlandse Grondwet
  • "Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging." ...»
   Artikel 3 Kinderrechtenverdrag Bron: Kinderrechtenverdrag
  • 'De vrijheid om je kind vaccins te onthouden is niet absoluut. Die houdt op zodra de vaccinatiegraad kritiek wordt en zowel de volksgezondheid als de openbare orde in gevaar komt."
   Roland Pierik en Marcel Verweij Bron: NRC 20/09/2017
 • Dalende vaccinatiegraad is een probleem

  • "Afgelopen jaren zien we dit ook bij steeds meer jonge hoogopgeleide ouders. Dat heeft allerlei oorzaken. Zij hebben meer vertrouwen in de natuur, of wantrouwen het Rijksvaccinatieprogramma. We zien veel nepnieuws hierover op social media, daar laten zij zich ook door beïnvloeden.'' ...»
   Coolen van Brakel directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • "Op den duur kan het een probleem worden. De vaccinatiegraad is nu nog hoog genoeg om te zorgen voor een goede groepsimmuniteit. Die zorgt ervoor dat ziekten zich niet snel kunnen verspreiden."
   Astrid Nielen Amsterdamse GGD Bron: Het parool 28/08/2018
  • "De tijd is voorbij dat vaccineren vanzelfsprekend was."
   Astrid Nielen Amsterdamse GGD Bron: Het parool 28/08/2018
  • "Ik zie ouders die zeggen: ik leef bewust, ik let op mijn voeding, op levensstijl en nu wil ik ook weten wat je in mijn kind spuit. Het zijn júist de mensen die zich goed informeren. Ze zoeken zelf naar antwoorden en ze nemen niet meer zomaar alles aan van de overheid." ...»
   Lucy Smit jeugdarts van de vereniging jeugdarten AJN Bron: Het parool 29/10/2016
  • 'Het probleem is dat het moeilijk is om op internet goede informatie te krijgen als je inhoudelijk meer wilt weten dan het brochuremateriaal. Er circuleert veel onzin - onderzoeken die zijn herzien of vage studies. ...»
   Lucy Smit jeugdarts van de vereniging van jeugdartsen AJN Bron: Het parool 29/10/2016
 • Het verplicht stellen van vaccinaties is niet mogelijk/wenselijk

  • “Kinderen krijgen tot hun vierde negen prikken. Dat is een enorme administratie. Als een kind even achterloopt, daalt de vaccinatiegraad meteen. Het is onwerkbaar en onhaalbaar.”
   Heidy Knol directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • 'Ik ben geen voorstander van het verplicht stellen van vaccinaties voor kinderen op kinderdagverblijven. Volgens het RIVM heeft het verplichten van vaccinaties op de kinderdagopvang 'zeer beperkt effect'. Een kind kan immers ook buiten de opvang besmet worden.' ...»
   Paul Blokhuis Staatssecretaris van Volksgezondheid Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."
   Artikel 11 Grondwet Bron: De Nederlandse Grondwet
 • Overige oplossingen

  • “Ouders hebben het recht te weten of er niet-gevaccineerde kinderen op de crèche zitten.”
   Gjalt Jellesma voorzitter van Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • "Het gaat erom: welke vragen hebben mensen over het vaccinatieprogramma en beantwoorden we die? Dat doen we nu niet goed genoeg. Dus er moet iets gebeuren."
   Hans van Vliet manager van het rijksvaccinatieprogramma Bron: Het parool 29/10/2016
  • 'Crèches moeten kinderen die niet meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma kunnen weigeren.'
   Boijnk, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang Bron: Volkskrant 10/08/2018
  • "Ouders die weigeren om hun kind te laten vaccineren moeten gekort worden op de kinderbijslag. Het niet laten inenten van kinderen moet consequenties hebben. Als korten werkt, moeten we dat doen. Ook moeten we overwegen om het vaccineren te verplichten." ...»
   Coolen van Brakel voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Bron: Het parool 06/08/2018
  • 'Het consultatiebureau ziet steeds meer ouders met twijfels over kindervaccinaties. De voorlichting is hier onvoldoende op afgestemd. Tijd voor een nieuwe aanpak: een bijspijkercursus en extra tijd voor een goed gesprek." ...»
   RijksInstituut voor Volkgezondheid en Milieu Bron: Het parool 29/10/2016
  • 'Achter het gevoel zit vaak een concrete zorg.' "Bij de een is dat: 'Goh, krijgt mijn dochter geen epilepsie?'. Bij de ander: 'Spuiten ze geen kwik in?'. Of: 'Is mijn dochter niet veel te jong voor al die prikken?'. Altijd zit er wel een onderliggende vraag achter, die vaak heel goed te beantwoorden is." 'Als je twijfelaars in het programma wilt houden, kom je niet ver met een brochure en een verwijzing naar de website - wat nu nog wel eens voorkomt.' ...»
   Hans van Vliet manager van het rijksvaccinatieprogramma Bron: Het parool 29/10/2016
  • "Mensen denken dat ze het zelf wel weten, wat lang niet altijd zo is, anders waren er geen overgewicht, cariës en gehoorschade bij kinderen. Maar we hebben ervoor gekozen geen ongevraagd advies te geven. Nu zie je bij de vaccinaties dat het de andere kant op slaat: als mensen niet weten welke vragen ze moeten stellen, dan kunnen wij ze ook niet beantwoorden. Daar moeten we wat mee." ...»
   Lucy Smit jeugdarts van de vereniging van jeugdartsen AJN Bron: Het parool 29/10/2016
 • Vaccinaties zijn goed

  • “Als ik nu iemand doodleuk zie vertellen dat het allemaal wel meevalt met die kinderziektes, slaat de angst me om het hart. Er is dus een groep mensen die dit gelooft, en die ook gelooft dat je autisme krijgt van de BMR-inenting, hoe duidelijk er ook is aangetoond dat dat niet klopt.” ...»
   Corien Heemstra-Borst huisarts in Veldhoven Bron: NRC
  • "Uit het oogpunt van publieke gezondheid ben ik blij met alle aandacht. Ik hoop wel dat het debat er niet toe leidt dat groepen weigeraars in een kwaad daglicht worden gesteld."
   Astrid Nielen Amsterdamse GGD Bron: Het parool 28/08/2018
  • "Zuigelingen krijgen hun eerste vaccinatie met twee maanden. Daarvan vragen ouders zich ook af of waarom dat per se zo vroeg moet. Ik zie dat anders. Ik beschouw het als een voorrecht dat we een kind op zo'n jonge leeftijd kunnen beschermen tegen allerlei nare ziekten. Een baby met kinkhoest belandt vaak op de intensive care." ...»
   Astrid Nielen Amsterdamse GGD Bron: Het parool 28/08/2018

reacties poll

reacties

reageer

poll

poll

Vaccinaties