Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Lijsttrekkers over onderwijs

Mattermap door Algemeen Dagblad 09 maart 2017

Onderwijs

 • Eerst de oudere

  • Zou u niet veel meer in jonge Nederlanders moeten investeren, dan in ouderen die aan het einde van hun leven zijn.
   ,,
   We moeten in jong én oud investeren. Ook voor jongeren hebben we onze ogen open. Het gaat ook om de kinderen en kleinkinderen van onze achterban. Maar ik geef meteen toe dat onze onderwijsparagraaf niet de meest uitgebreide is van alle politieke partijen. Toch, als het om onderwijs gaat, willen wij af van te grote klassen en dat idiote leenstelsel waarbij mensen meteen worden opgezadeld met een enorme studieschuld.’’

   En het gezag van leraren moet worden hersteld. Wat bedoelt u daarmee?
   ,,Onze mensen vinden dat ‘Juf Miep’ niks. Dat moet gewoon ‘mevrouw Jansen’ zijn. Daar begint het mee. Specialisten zeggen dat een iets strenger onderwijssysteem ook betere resultaten oplevert.’’

   U heeft toch weinig geld over voor uw onderwijsplannen als u het al heeft uitgegeven aan ouderen.
   ,,Ik ben daar heel eerlijk in. Wij kiezen daar primair voor. Wij zijn niet tegen jongeren, we zijn niet tegen onderwijs. Maar we moeten helaas constateren dat ouderen door de andere politieke partijen de afgelopen jaren verwaarloosd zijn.’’
   ...»
   Henk Krol 50PLUS Bron: Algemeen Dagblad
 • Zonder schuld

  • U wilt af van het leenstelsel, terug naar de basisbeurs. Is het onderwijs niet klaar met vernieuwingen?
   ,,
   Hervormen om het hervormen is slecht. Maar als het systeem niet deugt, moet je het verbeteren. Momenteel laten we jonge mensen standaard met een schuld van het hoger onderwijs komen. Daar ben ik het principieel mee oneens. De VVD en D66 zeggen dan: ‘Investeren in jezelf mag best wat kosten.’ Maar goed opgeleide mensen dragen ook heel veel bij aan de samenleving. Daar hebben we allemaal baat bij, maar die partijen weigeren dat in te zien.’’

   Maar uw linkse broeders, GroenLinks en de PvdA, hebben toch met het leenstelsel ingestemd?
   ,,En die hebben daar volgens mij momenteel spijt van als haren op hun hoofd. Dus ik geloof niet dat ze bij de formatie als hardste zullen tegensputteren, als we dit gaan ombuigen.’’

   U wilt wel eveneens de grote zak met onderwijsgeld aanvullen.
   ,,Wij willen kleinere klassen, per wet. Dan voorkom je dat geld richting megalomane vastgoedprojecten gaat. Daarnaast zorg je dat scholen op die nieuwe regels alvast kunnen anticiperen door meer bevoegde docenten aan te stellen. Zodat de kwaliteit van onderwijs écht omhoog schiet.’’
   ...»
   Emile Roemer SP Bron: Algemeen Dagblad
 • Leer ook rijtjes

  • Waarom smijt u met miljarden voor het onderwijs, terwijl we hier al hartstikke goed op scoren?
   ,,
   Ik ben absoluut nog niet tevreden. We moeten terug in de voorhoede, nu het onderwijs rap zal veranderen. We hebben straks geen veertig jaar meer dezelfde baan, we hebben ons hele leven onderwijs nodig. Dat is ook belangrijk nu de wereld steeds verder digitaliseert. Kijk hoe alles nu al in twijfel wordt getrokken. Vroeger waren er rijtjes, vastigheden en getallen – 1600: Slag bij Nieuwpoort – maar als dat even doorgaat, ontkent iemand straks nog dat het toen was.’’

   U wilt meer leraren. Hoe zorgt u dat die er komen voor er een nijpend tekort aan leraren ontstaat?
   ,,Ik kan dat dus niet voorkomen. En sterker nog: ik vermoed dat ons over vier jaar gezegd zal worden, dat het alleen nog maar erger is geworden. Dat klopt, maar als we niks hadden gedaan, dan was het nóg erger.’’

   U stelt geen extra salaris voor.
   ,,Nee. Alleen voor leraren in moeilijke wijken of in bepaalde vakken waarvoor weinig docenten te vinden zijn zoals wiskunde en natuurkunde. Wat ik vooral van leraren hoor, is dat ze meer tijd voor hun vak terug willen. Dat willen we regelen.”
   ...»
   Alexander Pechtold D66 Bron: Algemeen Dagblad
 • Geen drempels

  • Bent u er nog steeds zo trots op dat u studenten de basisbeurs hebt afgepakt?
   ,,
   Ik ben blij met de invoering van het studievoorschot. Volgens mij werkt het heel goed. Er zijn wel een paar zaken die we moeten verbeteren. Zo willen wij dat de inkomensafhankelijke aanvullende beurs – die is gebleven – omhoog gaat en voor meer mensen toegankelijk moet zijn. En die beurs moet een gift zijn, ook als een student uitvalt. Je ziet dat dit nog een drempel is voor studenten die als eerste uit hun familie gaan studeren en niet zeker weten of ze het gaan volhouden. We willen ook het collegegeld en het lesgeld in het mbo met een kwart naar beneden brengen om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook al mag je dat in termijnen betalen, die factuur krijg je in één keer en dan denk je toch whoa.’’

   Is een studielening niet het schoolvoorbeeld van het door u gehate economisme, waarbij alles is terug te voeren op een kille rekensom?
   ,,Dat is het niet. We geven iedereen de kans om te studeren. De overheid betaalt nog steeds het overgrote deel van het onderwijs. Als je bent afgestudeerd en je gaat genoeg verdienen, dan ga je terugbetalen. In ruil daarvoor krijgen studenten beter onderwijs, met betere begeleiding en zonder volle collegezalen.’’
   ...»
   Jesse Klaver GroenLinks Bron: Algemeen Dagblad
 • Gericht geld

  • In uw verkiezingsprogramma staat dat u gaat ‘voor het allerbeste onderwijs’. Toch trekt u daar maar 100 miljoen voor uit. Hoe rijmt dat met elkaar?
   ,,De afgelopen jaren is er veel bijgekomen, een half miljard in 2013.
   Er ligt zelfs nog geld op de plank. We moeten nu dus gerichte investeringen doen. Bijvoorbeeld heel specifiek leraren die extra werk doen extra te belonen. Of leraren extra belonen die een onderwijsprogramma ontwikkelen.’’

   Maar niet generiek. Niet alle leraren wat meer loon om het vak aantrekkelijk te houden.
   ,,Nééé, er is gewoon een oploop te zien. Er is in de begrotingen ruimte. Ik zie op de school waar ik zelf vrijwillig lesgeef heel gemotiveerde jonge leraren instromen. Ik denk dat een bak geld erbij op dit moment niet nodig is.’’

   D66 steekt veel meer geld in het onderwijs.
   ,,Ja, weet u, dan trek je eigenlijk ongericht heel veel geld uit. Wij doen het liever gericht in goede plannen. Want er is al heel veel geld bijgekomen. En ergens lijkt het op een tuintje: waar je er extra geld in doet, een scheut water, daar is de aarde meteen weer droog. Dat is de oplossing blijkbaar niet.’’
   ...»
   Mark Rutte VVD Bron: Algemeen Dagblad
 • Kloof wegwerken

  • U verhoogt het salaris van leraren, maar die willen vooral meer tijd voor hun vak.
   ,,We geven ze het recht om maar twintig uur les per week te geven, te beginnen op basisscholen in achterstandswijken. Zo is er meer tijd voor het voorbereiden van lessen.’’

   Krijgen kinderen dan minder les?
   ,,Nee, we trekken geld uit voor extra leraren en klassenassistenten. Een hogere beloning van 3,5 procent voor onderwijzers vind ik gewoon een kwestie van goed fatsoen, na jaren op de nullijn.’’

   Sommige kinderen komen thuis en hebben daar geen bureau om hun huiswerk te doen.
   ,,We denken dat het helpt door dit jaar 100 miljoen extra uit te trekken om deze kinderen mee te laten sporten, voor bijles en schoolspulletjes. Alle kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen.’’

   De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden baart u zorgen?
   ,,Zeker.
   Gelijke kansen voor kinderen is meer dan ooit afhankelijk van wat er in het onderwijs gebeurt. We willen investeren in het mbo, maar je moet er nog jonger bij zijn. Zorgen dat talenten op peuterleeftijd gezien worden. Hoe langer je wacht, hoe groter de kloof wordt.’’ ...»
   Lodewijk Asscher PvdA Bron: Algemeen Dagblad
 • Zomerscholen

  • Waarom mogen kinderen van u niet meer een jaartje blijven zitten?
   ,,
   Doubleren is vaak helemaal niet nodig. Het gaat vaak maar om een paar vakken. Als je die bijspijkert, bijvoorbeeld in de zomer, dan gaat zo’n scholier vaak alsnog over. De logica is nu dat als je een paar vakken niet goed kan, je het hele jaar over moet doen.”

   Zo’n doubleerverbod is ook een centenkwestie. U bespaart er 300 miljoen euro mee.
   ,,Het is geen verbod. Dat kun je scholen niet zo opleggen. En tegelijkertijd investeren we in die zomerscholen. Er bestaat een beeld dat ieder kind zit te wachten op 6 à 7 weken zomervakantie. Dat is niet zo.”

   U wilt de basisbeurs herintroduceren. Maar de instroom in het hoger onderwijs stijgt!
   ,,Dat zal wel, maar je ziet problemen bij de overgang van mbo naar hbo. Dan gaat het om kinderen en ouders die niet van nature denken: laat ik maar lenen, ik verdien het wel terug.”

   Maar voor hen is juist de aanvullende beurs behouden. Dat is nog steeds een gift.
   ,,Je zult er toch bij moeten lenen. Dat is het probleem. Ik heb het nooit begrepen dat D66 en GroenLinks hieraan steun hebben gegeven.”
   ...»
   Sybrand Buma CDA Bron: Algemeen Dagblad

reacties

reacties

reageer

poll