Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Homeopathie TEGEN Nederlands

Mattermap door Rosie Strawberry 05 juni 2018

Homeopathie moet verboden worden.

 • Homeopathie werkt niet.

  • Renckens: "Bij homeopathische middelen is geen werkingsmechanisme denkbaar. Homeopaten maken hun medicijnen door een stof in water of alcohol te mengen, en dat dan zo sterk te verdunnen dat er eigenlijk geen molecuul van die stof meer over is. Ze zeggen dat die stof een soort afdruk in het geheugen van de watermoleculen achterlaat, maar die theorie is in de ogen van natuurkundigen onhoudbaar. Water onthoudt niets. Er is dus geen verklaring voor de werking van homeopathische middelen." ...»
   Cees Renckens Bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij Bron: rtlnieuws.nl
 • Het effect van homeopathie is volledig toe te schrijven aan placebo-effect.

  • Biases are present in placebo-controlled trials of both homoeopathy and conventional medicine. When account was taken for these biases in the analysis, there was weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional interventions. This finding is compatible with the notion that the clinical effects of homoeopathy are placebo effects. ...»
   Systematische Review Bron: sciencedirect.com
 • Homeopathie is duur en wordt maar deels vergoed door verzekering.

  • Wie een behandeling buiten het reguliere circuit zoekt, merkt dan dat de kosten van een homeopathische behandeling door een 'niet-arts-homeopaat' vaak (deels) zelf betaald moeten worden. Die kosten zijn nl. niet in alle verzekeringspolissen opgenomen of ze worden slechts gedeeltelijk vergoed. [...] In grote lijnen kan gezegd worden dat het bij een gemiddelde behandeling zal gaan om een bedrag tussen de € 200,00 en € 400,00 per jaar. ...»
   Arjen Pasma Niet-arts homeopaat Verzekering Bron: arjenpasma.nl
  • 1e consult (ca. 90 min.) € 80,00
   Vervolgconsulten (ca. 45 min) € 80,00
   Telefonische consulten € 30,00
   Toeslag voor behandeling in avonduren of weekend (op verzoek van de patiënt) € 15,00
   Consulten ter
   algemene informatie en/of oriëntatie of een zgn. 'second opinion' (ca. 60 min.) € 80,00 ...»
   Arjen Pasma Niet-arts homeopaat Tarieven en tijden consulten Bron: arjenpasma.nl
  • In grote lijnen kan gezegd worden dat het bij een gemiddelde behandeling zal gaan om een bedrag tussen de € 200,00 en € 400,00 per jaar.
   Arjen Pasma Niet-arts homeopaat Kosten Bron: arjenpasma.nl
 • Geen regelgeving rondom niet-arts homeopaten.

  • De overheid heeft sinds de invoering van de wet BIG nog geen wet- en regelgeving ingevoerd voor niet-arts therapeuten. Het beroep homeopaat is daardoor geen wettelijk beschermde beroepstitel. Een niet-arts homeopaat is niet gebonden aan de wet BIG, noch aan de gedragsregel van de KNMG. Het enige kwaliteitsinstrument wordt gevormd door de reglementen van de beroepsverenigingen van homeopathische therapeuten NVKH ( link www.nvkh.nl) en NOKH; deze gelden alleen voor leden. Daarnaast is het Nederlands strafrecht van toepassing, zoals dat ook voor artsen geldt. ...»
   Positie van niet-arts homeopaten Bron: homeopathie.nl
 • Natuurlijke producten zijn niet perse beter.

  • Zware metalen komen voor in water, lucht en bodem. Net als alle andere mineralen, komen zware metalen ook voor in gesteente, als natuurlijke reserves. Deze worden gevormd door exploitatie van bodemlagen, erosie, wateronttrekking of vulkaanuitbarstingen.

   Veel zware metalen spelen een rol in de vitale lichaamsfuncties van levende organismen. Koper en zink zijn bijvoorbeeld onderdeel van specifieke enzymen van planten en dieren. De bodem- en waterverontreinigende zware metalen chroom en nikkel vormen een essentieel onderdeel van dierlijke voeding. Wanneer echter teveel zware metalen in het voedsel aanwezig zijn, heeft dat een toxische werking op organismen, waaronder de mens.
   ...»
   Bron: lenntech.nl

reacties

reacties

reageer

poll