Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Wat is het Transatlantic Trade and Investment Pact (TTIP)?

Mattermap door Jeroen Slot 23 april 2015

Wat moet je weten van TTIP?

 • Wat is TTIP?

  • De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over een handelsovereenkomst. Deze overeenkomst heet ook wel Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen profiteren van dit akkoord.
   TTIP creëert een open markt voor 800 miljoen consumenten en bedrijven.
   ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • Sinds 2013 onderhandelen de VS en de EU over het Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, spreek uit Tie-TIP). Dit handelsverdrag moet het grootste ter wereld worden: samen vormen de VS en de EU een markt van 815 miljoen mensen. TTIP is controversieel omdat het geen precedent heeft; het moet verder gaan dan traditionele handelsverdragen, die alleen handelstarieven elimineren. De VS en EU willen onder TTIP ook tal van voorschriften en wettelijke normen voor producten en diensten gelijktrekken of wederzijds erkennen. Europese auto’s hoeven dan in de VS niet meer opnieuw crashtests te ondergaan. En kunnen Europese schepen voor de kust van de VS opereren, iets wat nu verboden is. ...»
   NRC Handelsblad Maartje Somers Bron: nrc.nl
  • Wat het slechten van handelsbelemmeringen Europa kan op leveren is nog onmogelijk om met enige precisie te berekenen. 'De eenvoudige reden is dat er nog geen concreet verdrag ligt. Er zijn nog zo veel onbekende parameters (welke sectoren doen wel mee, hoe ver gaan ze die belemmeringen nu precies slechten) dat het onmogelijk is de baten goed te kwantificeren.' ...»
   Marcel Canoy Econoom Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) Bron: rtlnieuws.nl
  • De EU en de VS willen met TTIP onder meer het volgende bereiken:
   - Verbeteren van toegang tot elkaars markten: importtarieven afbouwen of afschaffen;
   - onnodige belemmeringen wegnemen: zoals verschill
   en in regels en standaarden voor producten. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
 • .... en voordelen voor bedrijven ...

  • Import van onderdelen uit de VS wordt goedkoper. In de huidige handel tussen beiden reizen veel halffabricaten meer malen de oceaan over. Door de afschaffing van de invoertarieven gaan de productiekosten fors naar beneden. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • Eurocommissaris Cecilia Malmström zegt dat juist het klein bedrijf gebaat is bij TTIP. 'Volgens het onderzoek van de Commissie hebben de kleinere bedrijven last van de Amerikaanse regeldruk en bureaucratie, zoals dubbele testen. Ook is het voor de kleinere bedrijven moeilijker om toegang te krijgen tot de juiste informatie over de regels voor hun product.

   Verder klagen ze dat ze geen toegang hebben tot openbare aanbestedingen, over de kosten van douanevereisten en over de verschillen in regels tussen de Amerikaanse staten. De inzet van de TTIP-onderhandelingen is om die belemmeringen weg te nemen of te verlagen.
   '
   ...»
   Cecilia Malmström EU-commissaris voor buitenlandse handel en investeringen Bron: fd.nl
  • 'Harmonising standards and legislation will have benefits. It will be a relief for them to abolish the absurd situation of an African farmer with two fields, one of which complies with US legislation and the other with EU legislation. We need to maximise such benefits and limit the negative consequences. On balance, a fair, well-thought-out TTIP can do that.' ...»
   Lilianne Ploumen Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Bron: dc.the-netherlands.org
  • Nieuwe bedrijven, waaronder ook het MKB, zullen gaan exporteren, omdat de invoertarieven worden afgeschaft. Daarmee vergroot hun afzetmarkt, kan de productie groeien en is meer arbeid nodig. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • Bedrijven die exporteren zullen minder kosten maken. Daardoor kunnen zij meer investeren, en hun export uitbreiden. Daarvoor zijn weer werknemers nodig. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
 • ... en nadelen voor de democratie

  • Het proces verloopt niet democratisch. 'Het is ridicuul dat een niet gekozen bestuurder (EU-commissaris Cecilia Malmström) gekozen volksvertegenwoordigers (Europarlementariërs) verbiedt om inzage te krijgen in de documenten die er nu zijn.' ...»
   Jonge Socialisten (PvdA) Rolf de Goeij & Laura Jak Bron: js.nl
  • 'Tot slot bagatelliseren de officiële rapporten de schadelijke gevolgen van de investeringsverdragen die in TTIP zijn opgenomen. Volgens deze zogenoemde Investor State Dispute Settlement (ISDS)-procedures hebben multinationals het recht staten aan te klagen als deze boven op de verdragsteksten aanvullende eisen stellen aan toegang tot hun markten.' ...»
   Ewald Engelen Financieel geograaf Bron: decorrespondent.nl
  • De grootste steen des aanstoots in TTIP is investeringsbescherming (ISDS, red), waarvan bedrijven volgens critici inmiddels zo gretig gebruikmaken dat de soevereiniteit van staten zou worden ondermijnd. ...»
   NRC Handelsblad Pim van den Dool Bron: nrc.nl
  • Wij willen geen gemarchandeer met de rechtsstaat, dus geen private ISDS-rechtspraak. Dus geen afbreuk van onze sociale en milieu normen. Anders zet de PvdA haar handtekening niet onder het verdrag
   Marit Maij Tweede Kamerlid PvdA Bron: nu.nl 02/04/2015
  • Aan ISDS wordt hard gewerkt. Wij willen de garantie dat fundamentele Europese waarden niet worden aangetast
   Mark Rutte Premier (VVD) Bron: nu.nl 03/04/2015
  • Wij zeggen dat uiteindelijk nationale parlementen moeten beslissen. Daar dringen wij bij de Commissie op aan, maar die is daar nog niet zo van overtuigd. De Commissie vindt dat alleen het Europarlement het verdrag mag goed- of afkeuren. Maar als je wil dat Europese burgers het voordeel van dit verdrag inzien, moeten zij wel het gevoel hebben maximale inspraak te hebben ...»
   Lilianne Ploumen Minister (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) Bron: nu.nl 02/04/2015
  • De Kamer,
   gehoord de beraadslaging,
   overwegende dat onze democratische rechtsstaat en waarden zoals menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, rechtsgelijkheid en bescherming van milieu en mensenrechten gewaarborgd moeten blijven;
   spreekt uit
   dat TTIP geen geschillenbeslechting mag bevatten die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem en onze democratische besluitvorming,
   en gaat over tot de orde van de dag.
   Segers
   Van Bommel Klaver Omtzigt
   ...»
   Motie Tweede Kamer Bron: tweedekamer.nl 24/03/2015
 • ....en geopolitieke voordelen

  • Met het verdrag willen de EU en de VS een mondiale handelsnorm stellen. Ze haasten zich met hun ‘economische NAVO’ mondiale productstandaarden te bepalen voordat China dit met zijn goedkope exportproducten de facto voor elkaar krijgt. Een Atlantisch handelsblok zou daarnaast een sterk tegenwicht vormen tegen het ondemocratische Rusland. Zo zou het Europa minder afhankelijk maken van Russisch gas. ...»
   NRC Handelsblad Maartje Somers Bron: nrc.nl
  • Een handelsverdrag als TTIP is nodig om een sterker blok te vormen tegen opkomende landen als China en India. De VS is onze grootste bondgenoot. Daar kunnen we nu een hechtere economische band mee smeden. We kunnen nu nog de wereldstandaard van bepaalde producten bepalen. ...»
   VNO-NCW Marhijn Visser Bron: nu.nl
  • 'TTIP could create jobs at growth at home, give global trade a shot in the arm, and boost our influence outside Europe too.'
   Europese Commissie voor Handel Bron: ec.europa.eu
  • In this sense, TTIP can embody basic values shared across the Atlantic and beyond. Its foundations are a product of democratic societies, rooted in respect for human rights and the rule of law. The US and the EU are among the first to include basic labour, environmental and consumer protection in their trade agreements. We boast two of the most sophisticated regulatory systems in the world. An agreement that commits both parties to uphold such principles would be a powerful tool for advancing these standards globally. ...»
   Lilianne Ploumen Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Bron: dc.the-netherlands.org
 • ... en nadelen voor het mkb...

  • Daarbij zal TTIP, zo vrezen critici, de macht van grote bedrijven vastklinken en uitbreiden, ten koste van burgers en het kleinbedrijf. Grote spelers zullen met hun krachtige lobby’s de normen vastleggen en zo kleinere bedrijven de pas afsnijden. ...»
   NRC Handelsblad Maartje Somers Bron: nrc.nl
  • Vooral de grote bedrijven profiteren, zij stellen de voorwaarden waardoor mkb'ers nog meer met elkaar moeten concurreren.
   FNV Catelene Passchier Bron: nu.nl
 • ...anderen zien voordelen voor de Europese economische groei en banen...

  • Meer koopkracht door economische groei. Volgens het wetenschappelijk onderzoek Study on EU-US High Level Working Group kan TTIP Nederland structureel tussen de € 1,4 miljard tot € 4,1 miljard opleveren. Een gezin van 4 personen heeft dan per jaar tussen de € 500 en € 600 meer te besteden. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • Meer banen. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is in dienst bij een bedrijf dat exporteert. Wanneer de internationale handel toeneemt, maken bedrijven meer omzet. Dit zorgt weer voor meer investeringen van bedrijven. Hierdoor ontstaan meer banen. Meer informatie staat in het rapport Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations van de Europese Commissie. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • Er komen 0.5 tot 2 miljoen banen bij (p.43) ...»
   Bertelsmann Foundation Global Economic Dynamics Bron: bfna.org
  • Er zijn kleine voordelen voor het Bruto Binnenlands Product en de reeële lonen, die stijgen tussen de 0,3 en 1,3%. De export neemt toe met 5 - 10% over een periode van 10 tot 20 jaar.
   ÖFSE Oostenrijks belangrijkste onderzoeksbureau Bron: guengl.eu
  • De handel tussen de EU en de VS neemt sterk toe (tot 90%) bij een volledig vrijhandelsakkoord (p.42). ...»
   Bertelsmann Foundation Global Economic Dynamics program Bron: issuu.com
 • ... en nadelen voor consumenten ...

  • 'Officiële studies gaan volledig voorbij aan wat wederzijdse erkenning van marktstandaards betekent voor democratische afgesproken nationale eisen aan goederen en diensten.'
   Ewald Engelen Financieel geograaf Bron: decorrespondent.nl
  • Het kabinet wil ook niet dat dit verdrag de weg vrijmaakt voor chloorkippen en hormoonvlees
   Mark Rutte Premier (VVD) Bron: nu.nl 03/04/2015
 • Sommigen zien nadelen voor de Europese economische groei en banen ...

  • De handel tussen lidstaten onderling daalt flink (tussen Duitsland en Frankrijk -23%). 'The trade policy intertwining of EU countries among themselves declines.' (p.42) ...»
   Bertelsmann Foundation Global Economics Dynamics Bron: bfna.org
  • In the current context of austerity, high unemployment and low growth, increasing the pressure on labor incomes would further harm economic activity.
   Jeronim Capaldo Onderzoeker Tufts Universiteit Massachusetts Bron: ase.tufts.edu 15/03/2015
  • The TTIP would lead to job losses. We calculate that approximately 600,000 jobs would be lost in the EU. European countries would be the most affected (-223,000 jobs), followed by Germany -134,000 jobs), France (-130,000 jobs) and Southern European countries (-90,000). ...»
   Jeromin Capaldo Onderzoeker Tufts Universiteit Massachusets Bron: ase.tufts.edu 11/03/2015
 • Er is veel discussie over de verschillende rapporten die de voor- of nadelen van TTIP in kaart brengen.

  • 'Maar de Amerikaanse schrijvers waarschuwen: Europa moet het verdrag niet sluiten op basis van de bestaande rapporten, die veel te rooskleurig zijn. De groei is hier laag, de werkloosheid hoog en koopkracht staat zwaar onder druk. ' ...»
   Hella Hueck RTL Z Bron: rtlnieuws.nl
  • 'All of the four scrutinized studies [Ecorys (2009), CEPR (2013), CEPII (2013) and Bertelsmann/ifo (2013), red] report small, but positive effects on GDP, trade flows and real wages in the EU. GDP and real wage increases are however estimated by most studies to range from 0.3 to 1.3 %, even in the most optimistic liberalization scenarios. These changes refer to a level change within 10 to 20 years (!)' ...»
   ÖFSE Oostenrijks belangrijkste onderzoeksbureau Bron: guengl.eu
  • TTIP zal ons meer werk en welvaart brengen, stelt de commissie. Maar die claim is gebaseerd op berekeningen met een model dat volgens de gebruikers daarvan zelf ‘op het gebied van arbeidsmarkteffecten beperkingen heeft’. En in alternatieve schattingen van de kosten en baten van TTIP door Jerome Capaldo, die aan de Amerikaanse Tuft University en bij de ILO werkt, komen aanzienlijke negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en inkomens in Europa naar voren. ...»
   Hella Hueck & Robert Went RTL Z / WRR Bron: rtlnieuws.nl
 • ... en nadelen voor overheidsfinanciën

  • The surplus of indirect taxes (such as sales taxes or value-added taxes) over subsidies will decrease in all EU countries, with France suffering the largest loss (0.64% of GDP). Government deficits would also increase as a percentage of GDP in every EU country, pushing public finances closer or beyond the Maastricht limits. ...»
   Global Development and Environment Institute Jeronim Capaldo Bron: ase.tufts.edu
 • ... en nadelen voor bedrijven buiten de VS en de EU...

  • 'Het vervlechten van Europese en Amerikaanse markten leidt onherroepelijk tot een verlies van afzetmogelijkheden voor Aziatische en Latijns-Amerikaanse bedrijven.'
   Ewald Engelen Financieel geograaf Bron: decorrespondent.nl
 • Er is kritiek op het idee dat meer handel altijd goed is

  • 'Although its mandate focuses on pursuing closer economic integration among member states its trade policy would favor economic disintegration in the EU.'
   Jeronim Capaldo Tufts Universiteit Bron: ase.tufts.edu
  • The first thing you need to know is that almost everyone exaggerates the importance of trade policy.
   Paul Krugman Nobelprijswinnaar, Econoom NYT Bron: krugman.blogs.nytimes.com 11/03/2015
  • Linksom of rechtsom gaat TTIP dus hoogstens een marginaal effect hebben op de groei in Europa, positief of negatief. Dat is ook wel te verklaren: alle landen in de wereld willen meer exporteren, dus de winst die je met export kunt behalen is beperkt, zolang we nog niet kunnen uitvoeren naar Mars of de maan. ...»
   Hella Hueck & Robert Went RTL Z / WRR Bron: rtlnieuws.nl
 • ALLEREERST...

 • VERMEENDE NADELEN

 • VERMEENDE VOORDELEN

reacties

reacties

reageer

poll