Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

CITO-toets: afschaffen?

Mattermap door Fleur De 01 juni 2018

CITO-toets: afschaffen?

 • Voorargumenten

  • 1) Toets te beperkt
   Het stoort hen dat creativiteit, technisch inzicht en sportief talent in de toetsing ontbreekt.
   Bron: Trouw 06/01/2014
  • 2) Leraren beter advies
   ‘Ik ben voor afschaffing van de Cito-toets. De leerkracht van groep 8 kan een veel beter advies geven op basis van observaties, toetsgegevens en inzicht en de persoonlijke situ
   atie van de leerling ...»
   T. Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) Bron: Reformatorisch dagblad 01/01/1970
  • 1) toets te beperkt
   Maar uiteindelijk toetst iedere test maar één ding: de vaardigheid de test te kunnen maken. Dat weet iedereen die wel met succes een proefwerk of tentamen heeft afgelegd maar geen
   flauw idee had waarover de stof ging.’ ...»
   Robbert Dijkgraaf, destijds hoogleraar Mathematische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam Bron: NRC 01/01/1970
  • 1) Toets te beperkt
   ‘Uiteindelijk heeft ieder kind geen andere mogelijkheid dan de eigen, strikt individuele talenten te ontwikkelen. Die talenten hebben vele dimensies en laten zich moeilijk langs éé
   n lijn leggen ...»
   Robbert Dijkgraaf, destijds hoogleraar Mathematische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam Bron: NRC 01/01/1970
  • 1) toets te beperkt
   De test bepaalt je intelligentie, maar intelligentie bepaalt niet je succes in het leven.
   David Pinto Bron: De volkskrant 13/02/2014
  • 1) toets te beperkt
   Alleen vanwege het feit dat je de vragen zo vaak voorbij hebt zien komen, dat je de antwoorden kunt dromen.
   Marjolein Hofman-Kremer, senior jurist onderwijsrecht Bron: Das.nl 10/03/2016
  • 1) toets te beperkt
   ‘het toetst alleen de vaardigheid of een kind een dergelijke toets kan afleggen’ .
   Bron: Das.nl 10/03/2016
  • 1) toets te beperkt
   De CITO toets meet de basale kennis. Of een kind wel het vereiste niveau heeft van rekenen of taal. Maar de overige kwaliteiten worden niet gemeten. Of een kind sociaal vaardig is,
   of goed is in sport en of het allemaal kan bijbenen wat er in zijn directe omgeving gebeurt ...»
   Marjolein Hofman-Kremer, senior jurist onderwijsrecht Bron: Das.nl 10/03/2016
  • 3) Nadelig voor leerlingen en school
   Ook als een kind faalangstig is, kan een dergelijke toets een verkeerd beeld geven. Gewoon, omdat het dan niet in staat is om op die dag of onder die druk te prest
   eren. ...»
   Marjolein Hofman-Kremer, senior jurist onderwijsrecht Bron: Das.nl 10/03/2016
  • 2) leraren beter advies, onderzoek
   Uit een onderzoek in 2012 waarin 6.000 ouders werden ondervraagd over de verschillen tussen het schooladvies en de Citotoets bleek in een kwart van de gevallen het b
   asis-schooladvies niet overeen te komen met de uitslag van de toets. ...»
   Jeanet Meijs is bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Ze was jarenlang werkzaam in het basisonderwijs Bron: NRC 04/02/2013
  • 3) nadelig voor leerlingen en school
   het verplicht publiceren van de resultaten door de scholen waardoor leerlingen vooraf worden uitgesloten van deelname aan de Citotoets vanwege het naar beneden hal
   en van de gemiddelde score, ...»
   Jeanet Meijs is bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Ze was jarenlang werkzaam in het basisonderwijs Bron: NRC 13/02/2014
  • 2) leraren beter advies, onderzoek
   Wist u dat de Centrale Eindtoets voor meer dan 80% van de leerlingen het juiste brugklastype voorspelt?
   Bron: CITO
 • Tegenargumenten

  • 1. Hulpmiddel
   ‘Toetsen vormen een hulpmiddel bij het geven van goed onderwijs. De toets is geen afsluiting van een leerproces, maar juist het begin van een volgend proces: welke talenten kan deze leer
   ling nu nog meer ontwikkelen?’ ...»
   PO-raad raad van basisschoolbesturen Bron: Trouw 01/01/1970
  • 1. Hulpmiddel
   ‘De docent kent de leerling het best en weet tot welk niveau die in staat is. De toets is slechts een hulpmiddel voor zijn beoordeling.’
   Woordvoerder van Cito Bron: Trouw 01/01/1970
  • 3. sociale ongelijkheid
   Onderwijssocioloog Jaap Dronkers in de Volkskrant: ‘Het afschaffen van een objectieve toets van de capaciteiten van leerlingen zal daarom de maatschappelijke ongelijkheid vergr
   oten, want het advies wordt niet meer gecontroleerd door een externe toets.’ ...»
   Onderwijssocioloog Jaap Dronkers Bron: Volkskrant
  • 2. Docent oordeelt subjectief
   Een leraar is ook een mens en kan soms subjectief zijn. Prestaties in de klas en daarbuiten kunnen dan in een ander licht geplaatst worden. Bijvoorbeeld het lastige kind
   van de klas dat anders gewaardeerd wordt dan het lievelingetje van de juffrouw of meester. ...»
   Marjolein Hofman-Kremer, senior jurist onderwijsrecht Bron: das.nl
  • 2. Docent oordeelt subjectief
   Een leraar is ook een mens en kan soms subjectief zijn. Prestaties in de klas en daarbuiten kunnen dan in een ander licht geplaatst worden. Bijvoorbeeld het lastige kind
   van de klas dat anders gewaardeerd wordt dan het lievelingetje van de juffrouw of meester. ...»
   Marjolein Hofman-Kremer, senior jurist onderwijsrecht Bron: das.nl
  • 3. Sociale ongelijkheid
   Daar tegenover zie je vaak ouders die meer potentie zien in hun kind dan er daadwerkelijk inzit. Die willen hoe dan ook dat hun kind op een hoger niveau wordt geplaatst dan het
   aankan. ...»
   Marjolein Hofman-Kremer, senior jurist onderwijsrecht Bron: das.nl
  • 3. Sociale ongelijkheid
   Toch was het volstrekt nattevingerwerk en dat moet de overheid ook geweten hebben. Dat nattevingerwerk was meer in het voordeel van de hogere sociale klasse dan voor kinderen u
   it lagere milieus. Dus werd de Citotoets in het leven geroepen voor een onafhankelijk oordeel. ...»
   Jaenet Meijs, bestuurslid Beter Onderwijs Nederland, jarenlang werkzaam in het basisonderwijs Bron: nrc.nl
  • 2. Docenten oordelen subjectief
   De Citotoets is nu nog het enige onafhankelijke controlemiddel op wat de basisscholen eigenlijk uitvoeren. Daarom moet de Citotoets blijven en niet verdwijnen omdat vee
   l scholen dan terugvallen op het nattevingerwerk van slecht opgeleide parttime juffen die met moeite boven het niveau van de beste leerling van groep acht uitstijgen, samen met een manager, die er zich er nauwelijks van bewust is dat er in zijn ‘bedrijf’ onderwijs wordt gegeven. ...»
   Jaenet Meijs, bestuurslid Beter Onderwijs Nederland, jarenlang werkzaam in het basisonderwijs Bron: nrc.nl
  • 2. Docenten oordelen subjectief
   Een mens staat bol van de vooroordelen. Waarom zou dat voor leerkrachten, die een oordeel moeten vellen over een haalbare schoolkeuze van een leerling, anders zijn? Het
   is daarom goed dat de Citotoets, een redelijk objectief meetinstrument van schoolprestaties, mogelijk weer in ere wordt hersteld. ...»
   NEMO Kennislink Bron: nemokennislink.nl
  • 2. Docenten oordelen subjectief
   Kinderen van laag opgeleide ouders of ouders met een lager inkomen kregen bij gelijke prestaties een lager schooladvies. Het valt voor leerkrachten blijkbaar niet mee e
   en objectief schooladvies op te stellen. Dat is niet zo gek. Oordeelsvorming vindt plaats in een complexe realiteit. ...»
   NEMO Kennislink Bron: nemokennislink.nl
  • 3. Sociale ongelijkheid
   Voor veel ouders – niet te vergeten hoogopgeleide grootouders – is het pijnlijk om te zien dat hun (klein)kind minder presteert dan ze eigenlijk hadden gewenst. Bescheiden oude
   rs laten het maar zo. Assertieve ouders laten het er niet bij zitten en stappen naar de school. Sommigen zetten zelfs de leerkracht onder druk. Zo weerspiegelt het schooladvies ook de (vecht)mentaliteit van de ouders. ...»
   NEMO Kennislink Bron: nemokennislink.nl
  • 1. Hulpmiddel
   Met onze volgsystemen en toetsen geven we inzicht in kennis en vaardigheden. En soms ook in motivatie, concentratie, en sociaal emotionele ontwikkeling. Dat is natuurlijk slechts één dee
   l van wat iemand in zich heeft. Een stukje van de puzzel. Ze ondersteunen het inzicht dat de leerkracht, ouders en het kind zelf al hebben in de kwaliteiten van de leerling. Of helpen bij twijfel. Op deze manier bieden wij een mooi hulpmiddel om volgende stappen te zetten voor de toekomst! ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 1. Hulpmiddel
   Met onze volgsystemen en toetsen geven we inzicht in kennis en vaardigheden. En soms ook in motivatie, concentratie, en sociaal emotionele ontwikkeling. Dat is natuurlijk slechts één dee
   l van wat iemand in zich heeft. Een stukje van de puzzel. Ze ondersteunen het inzicht dat de leerkracht, ouders en het kind zelf al hebben in de kwaliteiten van de leerling. Of helpen bij twijfel. Op deze manier bieden wij een mooi hulpmiddel om volgende stappen te zetten voor de toekomst! ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 1. Hulpmiddel
   Toetsen geven een objectief beeld van wat een leerling kan en wat een leerling nog moet leren. Met deze informatie kan een leerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op zijn groep én op
   individuele leerlingen. ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 1. Hulpmiddel
   Toetsen geven een objectief beeld van wat een leerling kan en wat een leerling nog moet leren. Met deze informatie kan een leerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op zijn groep én op
   individuele leerlingen. ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 1. Hulpmiddel
   De eigen observaties van leerkrachten en docenten vormen de belangrijkste bron van informatie in de praktijk van alledag. Toetsen maken het beeld van de leerkracht compleet. In veel geva
   llen bevestigen toetsresultaten wat de leerkracht al weet; bij sommige leerlingen leveren toetsen nieuwe inzichten op. Een leerling maakt bij begrijpend lezen bijvoorbeeld meer groei door dan verwacht. Of een leerling is minder goed in optellen en aftrekken dan de leerkracht had gedacht. ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
 • Weerleggingen voorargumenten

  • 3. Nadelig voor leerling en school
   ‘De onderwijsinspectie kijkt niet alleen naar de toets, ook de achtergrond van leerlingen, de plek van de school en de samenstelling van de klas worden door hen meeg
   enomen in de beoordeling.’ ...»
   Woordvoerder van Cito Bron: Trouw
  • 2. Leraren geven beter onderbouwd advies
   Het is de vraag waarom in het basisonderwijs voor het één of voor het ander moet worden gekozen: het lerarenoordeel of een toetsscore. Waarom worden zowel Cito
   -uitslag als schooladvies niet als complementair beschouwd? Dat betekent dan wel logistiek dat de Cito weer eerder moet worden afgenomen (dit jaar was dat in april), ruim vóór de inschrijvingstermijn van de middelbare scholen. ...»
   NEMO Kennislink Bron: nemokennislink.nl
  • 1. Cito te beperkt
   Bij het opstellen van een passend advies spelen naast schoolse vaardigheden ook de werkhouding, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en thuissituatie een rol. Een leerkracht g
   ebruikt alle beschikbare kennis over de leerling om tot een passend advies voor het voortgezet onderwijs te komen. Toetsscores hebben hierbij een ondersteunende functie. ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 2. Docenten geven beter onderbouwd advies
   De eigen observaties van leerkrachten en docenten vormen de belangrijkste bron van informatie in de praktijk van alledag. Toetsen maken het beeld van de leerk
   racht compleet. In veel gevallen bevestigen toetsresultaten wat de leerkracht al weet; bij sommige leerlingen leveren toetsen nieuwe inzichten op. Een leerling maakt bij begrijpend lezen bijvoorbeeld meer groei door dan verwacht. Of een leerling is minder goed in optellen en aftrekken dan de leerkracht had gedacht. ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 1. Cito te beperkt
   Wist u dat de Centrale Eindtoets voor meer dan 80% van de leerlingen het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan vijftig jaar leerlingen volgen. De (standa
   ard)score, die ligt tussen 501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling. Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf gegaan. ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
  • 3. Cito nadelig voor leerlingen en basischool
   Hoe houdt Cito rekening met speciale leerlingen?
   We houden op verschillende manieren rekening met leerlingen:
   Elke toets begint met een aantal voorbeeldv
   ragen;
   Kennismakingsboekjes zijn beschikbaar;
   Voor ieder niveau een passende toets;
   Digitale toetsen kunnen fijn zijn;
   Aangepaste toetsen beschikbaar, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie, slechtziende leerlingen of leerlingen met gehoorproblemen.
   ...»
   Bedrijf Cito Bron: cito.nl
 • Weerlegging tegenargumenten

  • 2) leraar subjectief advies
   In sommige gevallen zal voor een gedegen schoolkeuzeadvies een second opinion wenselijk zijn. Daarvoor kan een kind afzonderlijk getest worden.’
   T. Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) Bron: Reformatorisch dagblad
  • 2) leraar subjectief advies
   'Ik ben zelf leraar geweest in Marokko, Israël en Nederland, en op basis van mijn eigen ervaring vind ik de indruk van een leraar veel betrouwbaarder dan de momentopname va
   n een Citotoets.' ...»
   David Pinto Bron: De volkskrant 13/02/2014
  • 2) goed hulpmiddel
   Vanaf jaar één wordt een kind gevolgd. Als er meer testen zijn is zo'n zenuwslopende eindtest niet nodig.
   David Pinto Bron: De volkskrant 13/02/2014
  • 3) toename sociale ongelijkheid
   De reden voor de afschaffing van het toelatingsexamen was een verkleining van de grote maatschappelijke ongelijkheid in het onderwijs. Het toelatingsexamen toetste, naa
   st kennis van de leerling, vooral het cultureel kapitaal van de ouders, en droeg zo bij tot die ongelijkheid. ...»
   Jaap Dronkers is hoogleraar onderwijssociologie aan de Maastricht Universiteit. Bron: De volkskrant 13/03/2013
  • 1) goed hulpmiddel
   Schooladvies: Cito levert een stukje van de puzzel
   In acht jaar tijd verzamelt een basisschool een schat aan gegevens over een leerling: een prima basis voor een passend schooladvie
   s voor het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij echt niet alleen om toetsresultaten. Een schooladvies is altijd mensenwerk. Een leerling is immers veel meer dan een optelsom van behaalde toetsscores.

   Bij het opstellen van een passend advies spelen naast schoolse vaardigheden ook de werkhouding, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en thuissituatie een rol. Een leerkracht gebruikt alle beschikbare kennis over de leerling om tot een passend advies voor het voortgezet onderwijs te komen. Toetsscores hebben hierbij een ondersteunende functie.
   ...»
   Bron: CITO
  • 3) toename sociale ongelijkheid
   In de volgende figuur wordt iets vergelijkbaars getoond aan de hand van een meer gedifferentieerde score van advies, die door het GION in Groningen is ontwikkeld om te
   gebruiken als lineaire maat (waarin ook allerlei combinatie-adviezen een score krijgen, zoals havo/vmbo-theoretische leerweg, of vmbo-kader/vmbo-basis – ik neem de negatieve waarde van deze variabele zodat een hoge score een hoger advies betreft). Ook hierin blijkt dat onder kinderen met dezelfde cognitieve capaciteiten en leerprestaties, kinderen van hoger opgeleide ouders een hoger advies krijgen dan kinderen van lager opgeleide ouders. ...»
   Bron:
 • Inleiding

  • Informatie inleiding)
   In 2015 werd het maken van een eindtoets verplicht gesteld. Voor die tijd mochten scholen zelf beslissen of ze de Citotoets afnamen. Tegenwoordig is een eindtoets verplicht voor
   alle leerlingen in groep 8. Met de verplichting kwamen er nieuwe aanbieders van eindtoetsen op de markt. In 2018 kunnen scholen behalve voor de Centrale Eindtoets kiezen voor vier andere eindtoetsen. Alle toetsen zijn voor scholen gratis. ...»
   Bron: CITO

reacties

reacties

reageer

poll