Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Homeopathie

Mattermap door Naomi ter Borg 24 mei 2018

Homeopathie: voor (V) of tegen(T)?

 • V: homeopathie werkt alleen als je erin gelooft.

  • Fabel 1: Homeopathie werkt enkel als je er in gelooft.
   Het precieze werkingsmechanisme van homeopathische geneesmiddelen valt nog steeds moeilijk te verklaren, waardoor gemakkelijker wijze vaak de sug
   gestie gewekt wordt dat een homeopathisch geneesmiddel hetzelfde effect heeft als een placebo. De werking wordt zodoende louter aan het vertrouwen van een patiënt in het middel toegeschreven. Dat klopt echter niet. Baby’s, jonge kinderen en dieren zijn ongevoelig voor enige vorm van psychologische beïnvloeding, maar het heilzame effect van homeopathie is ook bij deze doelgroepen overduidelijk registreerbaar. ...»
   Bron: docs.google.com
  • Het idee dat homeopathie alleen werkt als je erin gelooft, is onzin. Als dierenarts, gespecialiseerd in homeopathie, behandel ik dagelijks honden, katten en paarden, vaak met al jarenlange, zogenaamd ongeneeslijke klachten. Als die binnen een week gaan opknappen, is dat dan geloof van het paard in homeopathie? Of geloof van de eigenaar, die ziet dat zijn kreupele paard plots weer goed loopt? Geloof van de dierenarts, die op de röntgenfoto ziet dat de artrose verdwijnt? ...»
   Bron: docs.google.com
 • V: Helpt alleen met kleine kwalen en conventionele methodes werken beter.

  • Zo biedt het soelaas bij acute klachten zoals griep en ontstekingen, bij chronische klachten zoals migraine, huidproblemen en allergieën en bij psychische klachten zoals depressies, angsten en gedragsproblemen bij kinderen. ...»
   Bron: docs.google.com
  • Homeopathie is helemaal niet zo duur als vaak wordt gedacht. Hoewel de tegemoetkoming voor homeopathische geneesmiddelen bij de verschillende ziekenfondsen varieert, krijg je tegenwoordig bij elke mutualiteit een bepaald percentage terugbetaald. ...»
   Bron: docs.google.com
  • Volgens een recent onderzoek maakt een kwart van de mensen met chronische aandoeningen gebruik van een of andere vorm van complementaire of alternatieve geneeskunde omwille van het falen van conventionele behandelingen. ...»
   Bron: docs.google.com
 • V: je kan homeopathische middelen niet aanraken

  • Er wordt echter wel aanbevolen om homeopathische geneesmiddelen in te nemen in een schone mond, bij voorkeur een half uur voor de maaltijd of een tweetal uur na de maaltijd.
   Bron: docs.google.com
  • Homeopathische granulen mag je wel met je handen aanraken. Vroeger mocht dit niet, omdat de actieve stof zich enkel aan de buitenkant van de korrel bevond. Tegenwoordig zit die in de granule verwerkt, waardoor de werking en kwaliteit niet verloren gaat door contact met de handen. ...»
   Bron: docs.google.com
  • The facts, it seems, are being ignored. By the end of 2009, 142 randomised control trials (the gold standard in medical research) comparing homeopathy with placebo or conventional treatment had been published in peer-reviewed journals – 74 were able to draw firm conclusions: 63 were positive for homeopathy and 11 were negative. Five major systematic reviews have also been carried out to analyse the balance of evidence from RCTs of homeopathy – four were positive (Kleijnen, J, et al; Linde, K, et al; Linde, K, et al; Cucherat, M, et al) and one was negative (Shang, A et al). It's usual to get mixed results when you look at a wide range of research results on one subject, and if these results were from trials measuring the efficacy of "normal" conventional drugs, ratios of 63:11 and 4:1 in favour of a treatment working would be considered pretty persuasive. ...»
   Bron: docs.google.com
 • V:Waarom is homeopathie goed?

  • Homeopathische geneesmiddelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor lever en nieren. Ze vormen geen belasting voor het milieu en worden niet op dieren getest. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame en natuurlijke geneeswijze die goed is voor mens, dier en milieu. ...»
   Bron: vereniginghomeopathie.nl
  • Klassieke homeopathie is gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel, de overeenkomst van symptomen. De grondstof of oertinctuur wordt in een aantal stappen verdund en geschud, het zogenaamde “potentiëren”. Het extreem verdunde eindproduct, het homeopathische geneesmiddel, laat de ziekte zonder bijwerkingen verdwijnen ...»
   Bron: klassiekehomeopathie.nl
 • T:Als verzekeraars het vergoeden, zal het wel werken

  • 'Veel verzekeraars vergoeden homeopathie, dan zal het toch wel werken?'

   Bij zorgverzekeringen is er een groot verschil tussen het basispakket en de aanvullende verzekering. Bij het basispakket beslis
   t de overheid welke behandelingen wel en niet vergoed worden. Belangrijk criterium daarbij is effectiviteit: is wetenschappelijk bewezen dat een behandeling helpt? Homeopathie is om die reden niet opgenomen in het basispakket.

   Maar zorgverzekeraars kunnen in de aanvullende pakketten zelf bepalen welke behandeling ze wel en niet vergoeden. Bij het opstellen van die pakketten - waarvoor klanten extra premie betalen - kijken zorgverzekeraars vooral aan welke behandelingen behoefte is, al moet een behandeling ook veilig zijn en geen reguliere zorg in de weg zitten. Veel zorgverzekeraars vergoeden daarom een bepaald bedrag voor alternatieve zorg, homeopathie, acupunctuur of kunstzinnige therapie. Dat zegt dus niets over het wetenschappelijk bewijs van de werking, maar alles over de wensen van de klant.
   ...»
   Bron: volkskrant.nl
 • T:Homeopathie is wel een placebo-effect

  • Homeopathie zou geen placebo-effect zijn, want zelfs baby’s voelen zich er beter door, vinden voorstanders. Dat is onzin, want ouders die verwachten dat een homeopathisch middel werkt, ervaren wél een placebo en kalmeren daardoor hun kindje. ...»
   Ronald Veldhuizen Bron: kijkmagazine.nl 15/03/2018
  • “Homeopathie is net als een vaccin en daarom werkt het”
   Niet waar. Vaccinaties bevatten aantoonbare hoeveelheden virusdeeltjes en geven het afweersysteem houvast om nieuwe infecties te bevechten, terw
   ijl homeopathische middelen slechts water bevatten en niks met het afweersysteem doen. ...»
   Bron: kijkmagazine.nl
  • 'Ik ken iemand bij wie het wél hielp!'

   De tante die opeens opkikkerde, de buurman bij wie de pijn al snel verdween: anekdotes over de heilzame werking van homeopathie te over. Het lastige is dat zulk
   e uitspraken zelden goed zijn te controleren. Werd het herstel echt wel veroorzaakt door het middel? Gebruikte de tante daarnaast niet ook reguliere medicijnen? Of knapte de patiënt wellicht spontaan op, aangezien de meeste lichte aandoeningen vanzelf wegtrekken?

   Een andere mogelijkheid is dat niet het middel maar het placebo-effect zijn werk deed. Uit onderzoek blijft dat invoelende, betrokken artsen dat effect versterken. Bij een beroemd experiment testte een Britse huisarts bij patiënten met vage klachten wat beter hielp: een placebopil of een geruststellend praatje. Opvallend genoeg leek de positieve opstelling van de arts meer uit te maken voor het placebo-effect dan de pillen zelf.
   ...»
   Bron: volkskrant.nl
  • Maar de belangrijkste conclusie trokken de onderzoekers uit de groep van de ‘hoge kwaliteit’-studies. Dat zijn studies die zorgvuldig zijn uitgevoerd en met een groot aantal deelnemers. Ze vonden bij homeopathische studies een gunstig effect van gemiddeld 12 procent ten opzichte van de placebo-groep en bij de reguliere studies gaf maar liefst 42 procent een gunstiger effect dan de placebo. Die gunstige 12 procent is niets meer dan een placebo-effect aldus de onderzoekers. ...»
   Bron: docs.google.com
 • T:Waarom homeopathie niet werkt

  • De beroepsgroep doet haar uiterste best om in kranten en tijdschriften aan te tonen dat het gebruik van sterk verdunde en geschudde oplossingen van een ziekmakende stof (een wezenskenmerk van homepathische medicijnen) de kwaal kan wegnemen. De oplossing is soms zo sterk verdund dat er theoretisch geen molecuul van de oorspronkelijke stof in het medicijn valt te verwachten. ...»
   Bron: volkskrant.nl
  • (homeopathie, red.) werkt.'In het tijdschrift Homeopathie van februari beweert homeopathisch arts Frans Kusse hetzelfde. 'Homeopathie werkt! Dat is allang bewezen', staat er boven het artikel. Het plezierige is dat Kusse keurig de medische bronnen aanhaalt waarop hij zijn beweringen stoelt.Wie die erbij haalt, ziet dat het artikel van Kusse het niveau van de filmposter niet overstijgt.Hij haalt de Nederlandse onderzoeker Jos Kleijnen aan die in de British Medical Journal uit 1991 stelde dat het merendeel van de onderzoeken homeopathische geneesmiddel een beter resultaat geven dan een placebo (fopmiddel).Klopt. Maar wie de samenvatting van het artikel erbij haalt, leest meer. 'Op dit moment is het bewijs uit de proeven (naar homeopathische behandeling, red.) positief, maar niet voldoende om conclusies te trekken omdat de meeste proeven slecht van opzet zijn.' ...»
   Bron: volkskrant.nl
  • Kusse heeft meer. De Duitse onderzoeker Klaus Linde schreef in 1997 in The Lancet dat de effecten van homeopathie niet uitsluitend zijn toe te schrijven aan placebowerking. 'Met andere woorden, homeopathie werkt!', juicht Kusse.Klaus Linde meldde zoiets inderdaad, maar hij vervolgt: 'Toch vinden we onvoldoende bewijs uit deze studies dat homeopathie duidelijk werkzaam is voor een bepaalde aandoening.' ...»
   Bron: volkskrant.nl
  • Ook in Nederlandstalige tijdschriften zou juichend zijn gerapporteerd over homeopathie. De professoren Frits Rosendaal (Leiden) en Lex Bouter (VU-Amsterdam) reppen volgens Kusse in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over 'een statistisch gunstig effect van homeopathische behandeling'. Correct geciteerd, maar dit is niet precies wat de auteurs bedoelden. Ze vervolgen: 'In dit geval is het naar onze mening onjuist te concluderen dat er overtuigend bewijs is dat deze therapie werkt, ongeacht het hoge niveau van bewijs.' ...»
   Bron: volkskrant.nl
  • The Lancet vindt dat er nu wel voldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van homeopathie. Ze schrijven dat doktoren nu maar eens duidelijk en eerlijk moeten zijn tegenover hun patiënten dat homeopathie niets positiefs toevoegt aan het genezingsproces. En tegenover zichzelf moeten ze eerlijk zijn dat de reguliere geneeskunde haar zwaktes kent met name als het gaat om persoonlijke aandacht voor de patiënt. Homeopathische artsen besteden doorgaans veel meer aandacht en tijd aan de patiënt, wat de patiënt natuurlijk ten goede komt. ...»
   Bron: docs.google.com
  • Als kritiek op de publicatie voert de beroepsvereniging van Nederlandse homeopathische artsen aan dat van een placebo-effect geen sprake kan zijn omdat ook bij dieren is aangetoond dat homeopathie helpt.

   Jan Willem Nienhuys redacteur van Skepter – een tijdschrift met een kritische visie op pseudo-wetenschappen en kwakzalverij – reageert hoogst verbaasd op dit argument. ‘Voor een goede homeopathische behandeling is een uitvoerige anamnese (vraaggesprek om de klachten en de kwaal te achterhalen red.) nodig. En hoe doe je dat bij een dier?’ Volgens Nienhuys laten de zorgvuldig uitgevoerde studies met dieren helemaal niet zien dat homeopathie meer doet dan een placebo-effect.
   ...»
   Bron: docs.google.com
 • T:Het schaadt toch niemand

  • “Zelfs dieren knappen op van homeopathie”
   Voor dit argument gelden dezelfde problemen. Een baasje of boer kan het dier geruststellen, en bovendien gaan veel klachten vanzelf over. Homeopathie is popul
   air in de biologische veeteelt, waar het voorrang krijgt boven reguliere behandelingen. Dat is gevaarlijk als de dieren echt ziek zijn. ...»
   Bron: kijkmagazine.nl
  • 'Ach, baat het niet, dan schaadt het niet!'

   Inderdaad lijken homeopathische middelen op het eerste gezicht onschadelijk - ze zijn immers gekeurd op veiligheid, en als ze toch alleen uit water bestaan
   is er weinig reden tot zorg. Maar problemen kunnen ontstaan als een patiënt vanwege een homeopathische behandeling de reguliere behandeling uitstelt, zeggen critici. Onderzoek wijst bovendien keer op keer uit dat homeopaten er een handje van hebben reguliere geneeskunde af te wijzen, 'bijvoorbeeld door actief tegen mazelenvaccinatie te adviseren', zegt klinisch farmacoloog Thomas Dorlo.

   Homeopathisch arts Frans Kusse van beroepsvereniging ANVI spreekt dat overigens met klem tegen: 'Wij zijn artsen. We gaan geen longontsteking met homeopathie behandelen, en iemand met kanker sturen we meteen naar de oncoloog.'

   Een probleem apart vormen kruidenmiddeltjes die worden verkocht onder de algemene noemer 'homeopathie'. Ingrediënten uit zulke middelen kunnen de effectiviteit van reguliere behandelingen, zoals chemokuren, in de weg zitten - met name omdat de patiënt het gebruik van zo'n middel vaak verzwijgt voor de arts.
   ...»
   Bron: volkskrant.nl
 • Link naar Google Docs, hierin staat een groot deel van de bronnen.

  • https://docs.google.com/document/d/11AToW5etQ8gkws-lnhNdGvEFPs6_W8D54hu97-JqeZY/edit?usp=sharing
   Bron:

reacties

reacties

reageer

poll