Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Stelling Haarlem: In Haarlem moeten vooral (middel)dure woningen worden gebouwd

Mattermap door Else Binnenmars 29 januari 2014

In Haarlem moeten vooral (middel)dure woningen worden gebouwd.

 • Oneens

  • Wij zijn het daar niet mee eens. Wij zijn voor juist goedkope woningen zowel voor verhuur als koop. Dat stimuleert de starters en de ouderen om zelfstandig te gaan wonen.
   Bert Gijrath Lijsttrekker OPA Bron:
  • In Haarlem moeten vooral gesubsidieerde starterswoningen worden gebouwd. Zowel in de huur als in de koopsector. Betaalbaar voor jongeren.
   Rob Mollee Lijsttrekker partij voor de jeugd Bron:
  • Natuurlijk is het goed dat er ook duurdere huizen worden gebouwd, maar betaalbaar bouwen blijf nodig. Door alleen nog duur te bouwen jagen we leraren, politieagenten en startende ondernemers de stad uit. Lagere en middeninkomens zijn immers vaak aangewezen op sociale woningbouw of goedkope starterswoningen. De PvdA wil dat iedereen in Haarlem prettig kan wonen. Wij willen daarom dat tenminste 30% van alle nieuwbouw uit sociale huur- en koopwoningen bestaat. ...»
   Jeroen Fritz Lijsttrekker PvdA Bron:
  • Voor Sociaal Lokaal ligt het probleem in deze stelling in het woordje "vooral". Sociaal Lokaal is er zeker voorstander van een gedifferentieerd woningbestand in de Haarlemse wijken. Dat betekent dat in wijken waar hoofdzakelijk sociale woningbouw is, zeker meer (middel)dure woningen gebouwd mogen worden, maar omgekeerd betekent dat voor Sociaal Lokaal ook dat in wijken met voornamelijk (middel)dure woningen vooral meer woningen in de sociale sector gebouwd moeten worden. In geen geval mag het aantal sociale woningen in Haarlem onder de afgesproken 18.000 eenheden komen! ...»
   Peter Schouten Lijsttrekker Sociaal Lokaal Bron:
  • De SP vindt dat iedereen het recht heeft op een betaalbare en goed onderhouden woning. Alle Haarlemmers moeten in Haarlem kunnen blijven wonen, ook de Haarlemmers met een laag inkomen. Daarom moet gemiddeld minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen uit sociale huurwoningen bestaan. De helft van de nieuwbouw moet bestaan uit woningen, die voor de lagere inkomens betaalbaar zijn. ...»
   Sibel Ozogul-Ozen Lijsttrekker SP Bron:
  • In Haarlem moeten vooral betaalbare woningen worden gebouwd. Kijk beter naar de bevolkingssamenstelling en de verwachten naar de toekomst. Bouwen alleen maar om woonruimte te creëren is fout. Zorg dat de woonruimte ook anders te gebruiken is. Wat voor woningconcepten zijn er nodig nu en in de toekomst. Het gaat met name om de doelgroep! TrotsHaarlem is voorstander van baanbrekende vernieuwing zoals het 'piepschuim huis' en 'Anders Wonen' (op het water). ...»
   Sander van den Raadt Lijsttrekker TrotsHaarlem Bron:
  • GroenLinks wil een stad waarin iedereen kansen heeft om goed te wonen, arm en rijk. Gezien de huidige woningvoorraad gaat onze voorkeur uit naar meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Daarnaast wil GroenLinks de huidige woningvoorraad duurzaam renoveren en energiezuiniger maken. ...»
   Cora-Yfke sikkema Lijsttrekker GroenLinks Bron:
  • Er moet gebouwd worden waar het meeste vraag naar is. Dit zijn onder andere middeldure gezinswoningen met tuin (koop en huur), maar ook goedkope starterswoningen (te koop via sociale koopconstructies en startersleningen) en toegankelijke woningen voor ouderen. Zo wordt de doorstroming gestimuleerd en komen er ook voldoende goedkope woningen voor de lagere inkomens beschikbaar. Woningcorporaties moeten woonlasten verlagen door het beter isoleren van sociale huurwoningen en het plaatsen van zonnepanelen. Haarlem moet alleen nog “energienota-nul” woningen bouwen. ...»
   Frank Visser Lijsttrekker ChristenUnie Bron:
  • De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen gigantisch op en veel mensen komen absoluut niet in aanmerking voor het kopen van een huis. Die mensen moeten toch ergens wonen, dus juist aan goedkope(re) woningen is schreeuwend gebrek. Wie geld genoeg heeft kan best een huis kopen, die redt zich wel. Bovendien worden de nieuwbouwwoningen veelal ingenomen door Amsterdammers. De Haarlemse woningzoekende heeft daar niets aan! Bovendien: hoog tijd lege kantoren om te bouwen naar betaalbare woningen! ...»
   Sjaak Vrugt Lijsttrekker Actiepartij Bron:
 • Eens

  • Haarlem groeit en heeft voldoende goedkope sociale woningbouw. Er vindt geen doorstroming plaats. Maar mensen willen juist wel een groter huis of een huis met een tuin kopen. Dan moeten die er wel zijn. Als we nu eindelijk eens voor hen gaan bouwen, komen er vanzelf woningen vrij voor starters of mensen die juist kleiner willen gaan wonen. We moeten toekomstbestendig gaan bouwen in plaats van altijd maar in het klein denken. Er moet in Haarlem ruimte zijn voor alle Haarlemmer! ...»
   Rob de Jong Lijsttrekker VVD Bron:
  • D66 ziet het belang van sociale woningbouw voor de diversiteit in de stad. Het huidige aantal sociale woningen moet gelijk blijven, maar hoeft niet te groeien. Nieuwe woningen moeten aansluiten op de marktvraag, met bijzondere aandacht voor middeldure- en dure huur en starters koopwoningen. Woonkwaliteit gaat wat D66 betreft voor op de hoeveelheid toe te voegen woningen. Middeldure woningen bevorderen de doorstroming op de woningmarkt en dat is juist in deze tijd belangrijk. ...»
   Maaike Pippel Lijsttrekker D66 Bron:
  • Deze zijn nodig om de doorstroming te bevorderen, zodat sociale huurwoningen weer beschikbaar kunnen komen voor wie er echt recht op heeft. Het scheefwonen kan dan worden aangepakt, zodat de wachttijd voor een sociale huurwoning korter wordt. Overigens is de ruimte om te bouwen in Haarlem zeer beperkt. Het spaarzame groen dat er is moet behouden blijven en niet worden volgebouwd. ...»
   Merijn Snoek Lijsttrekker CDA Bron:
 • Anders

  • Gedeeltelijk eens. Er moeten ook voldoende sociale woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep.
   Femke de Leeuw Lijsttrekker OPH Bron:
  • Neutraal. De woningmarkt in Nederland is totaal verziekt, hetgeen veroorzaakt wordt door een mismanagement waar (bijna) alle politieke partijen in de Tweede Kamer debet aan zijn. Dat wordt door het recente Woonakkoord niet opgelost. LibDem is voor een integrale herziening van het landelijk woningmarktbeleid, waarbij eerst gedefinieerd wordt hoe een evenwichtige woningmarkt er uit ziet, met evenwicht tussen huren, verhuren en eigen woning bezit. Pas dan kun je bepalen hoe je naar die situatie toe gaat. ...»
   Sammy van Tuyll Lijsttrekker LibDem Bron:
  • Er moeten woningen worden gebouwd waar vraag naar is en daarbij is een belangrijk uitgangspunt wat de wensen van de Haarlemse burgers zijn. Met de toenemende vergrijzing is het wellicht noodzakelijk meer seniorenwoningen te bouwen en deze af te stemmen op de draagkracht zowel wat koop– als huurwoningen betreft ...»
   Cees Schrama Lijsttrekker Haarlem Plus Bron:

reacties

reacties

reageer

poll