De rampzalige staat van de regionale journalistiek in vijf oplossingen (en drie oorzaken)

Regionale en lokale journalistiek: wat kan er anders?

 • Het geografisch vertrekpunt klopt niet meer

  • The user decides what local is now: Sitting in a room with some people who consider local to be an entire English region, and with people who see local as the size of a city as newspapers do and with people for whom local is just a few miles around their house in a hyperlocal way, it’s clear that the audience now has many choices about what is meant by local. ...»
   David Higgerson Verslag BBC conferentie Revival of local journalism Bron: davidhiggerson.wordpress.com 25/06/2014
  • Langzaam maar zeker verdampen grote overkoepelende identiteiten en raakt het publiek gefragmenteerd. Nu de mogelijkheden om gratis en associatief informatie te vinden razendsnel toenemen, volgen nieuwsconsumenten online vooral hun interesses. Die worden soms bepaald door de plaats waar iets is gebeurd, maar vaak ook door het onderwerp. Of mede door het onderwerp. ...»
   Marcel Broersma Hoogleraar RUG Bron: denieuwereporter.nl
  • Digitalisering en het internet hebben het “oude” ecosysteem ontwricht. Patronen van mediagebruik en nieuwsconsumptie veranderen structureel. Wat een gemeenschap is, verandert structureel.
   Marcel Broersma Hoogleraar RUG Bron: denieuwereporter.nl
 • Schaalvergroting bij lokale en regionale media pakt slecht uit

  • This is where big media's centralisation policy falls down. By not having the staffing levels or funding to make a case for sending a reporter to a parish council meeting or village fete, they are missing events that have real meaning to that particular community.

   By going back to basics and patch reporting, the hyperlocal journalist can have a steady supply of stories that will appeal to a local populace, as well as raising his or her profile within the community.
   ...»
   Ross Hawkes Founder Litchfield Live Bron: theguardian.com
  • As the Authentically Local project, of which The Batavian is a part, puts it: “Local doesn’t scale.” ...»
   Dan Kennedy North Eastern University Bron: niemanlab.org
  • In het begin van deze eeuw kantelde het tot dan toe overwegend positieve beeld. Bij grote overnames door Wegener en de Persgroep leverden regionale kranten van naam hun identiteit en
   herkenbaarheid vo
   or de lezer gedeeltelijk of geheel in. ...»
   Kees Buijs Onderzoeker regiojournalistiek Bron: persinnovatie.nl 03/12/2014
  • Bij regionale dagbladen is ‘schaalvergroting’ jarenlang het antwoord geweest voor het afkalven van zowel het lezerspubliek als de inkomstenstroom via advertenties.
   Theo dersjant Bron: denieuwereporter.nl
  • Maar komt dat zorgenkind niet voort het feit dat er nog altijd teveel geld gaat naar het verslaan van dezelfde onderwerpen? Moeten mediabedrijven niet eens inzien dat de markt rijp is voor meer niche? Meer kwaliteit i.p.v kwantiteit? Was dat niet jouw mantra wat betreft de werking van het internet?? ...»
   Fred van der Ende bezoeker Google+, in reactie op Bart Brouwers Bron: plus.google.com
  • ‘Maar vooral op regionaal gebied, want daar is het gebrek aan geld en tijd het grootst’, aldus Kooistra.
   Sybren Kooistra Geciteerd door Frances Vermeer e.a. Bron: denieuwereporter.nl
  • Alle kranten worden een afdankertje van het Algemeen Dagblad. Dat werkt zo: er komt één grote redactie die voor dit AD en voor de kranten van Wegener het nationale en internationale nieuws gaan verslaan. De redacties van de regionale kranten worden verder uitgedund omdat zij nu alleen nog maar regionaal nieuws hoeven te garen. De lezers krijgen als extraatje nieuwe katernen met lifestyle gelul enzo. ...»
   Han van der Horst Historicus Bron: joop.nl
  • Vroeger gebeurde dit wel, ook door regionale media, maar dit werd abrupt gestuit door een ronde van bezuinigingen waarbij vooral journalistieke researchers werden ontslagen. WOB-specialist Roger Vleugels telt zo'n vijf- tot zesduizend WOB-verzoeken bij de gemeenten per jaar, in totaal, in heel Nederland. 'Net zoveel als in Engeland de stad Birmingham binnenkrijgt.' Een verwaarloosbaar aantal verzoeken komt van journalisten. ...»
   Roger Vleugels WOB specialist Geciteerd door Hans Laroes Bron: De regio wordt een dode hoek
 • Het ontbreekt aan managers die echt het roer om durven gooien

  • In mijn onderzoek naar het redactieproces op editieredacties zag ik dat er veel tijd, des­kundigheid en creativiteit werd geïnvesteerd in extra activiteiten als themaproducties gekoppeld aan stads­­de­bat­ten ...»
   Kees Buijs Bron: blendle.nl
  • Ik hoorde vooral lijstjes opsommen: agenda-onderwerpen en afspraken van verslaggevers.
   Kees Buijs Bron: blendle.nl
  • Dat in hoofdredactionele richtlijnen wél werd gekozen voor verdieping en duiding in de krant én voor crossmediale productie, vond ik niet terug in de dagelijkse praktijk, die in het teken stond van het vullen van pagina’s ...»
   Kees Buis Onderzoeker regionale journalistiek Bron: blendle.nl
  • Maar men deed weinig tot geen moeite om nieuwsonderwerpen te benaderen vanuit de invalshoek van de wijk- of dorpsbewoner. Institutionele bronnen bleven de boventoon voeren.
   Kees Buijs Onderzoeker regiojournalistiek Bron: blendle.nl
  • crowd sourcing en onafhankelijk speurwerk waren vrijwel altijd de verdienste van individuele redacteuren; hun werkwijzen en netwerken maakten geen deel uit van de werkstructuren in het dagelijkse redactieproces. ...»
   Kees Buijs Bron: blendle.nl
  • Dat klinkt een stuk beter dan een tijd waarin – bij ongewijzigd beleid – menig bedrijf binnenkort dreigt kopje onder te gaan. Omdat dat onvermijdelijk is? Nee, omdat er te weinig mensen zijn als André Spoor. ...»
   René van Zanten Alg. directeur Stimuleringsfonds vd Pers Bron: blendle.nl
  • Local news leaders often cite budget, time and people as their biggest constraints. But conversations with more than 20 senior editors and producers also revealed deeper issues -- part infrastructure, part culture. This includes a lack of technical understanding and ability and an unwillingness to break reporting habits that could create time and space to experiment. ...»
   Duke Reporters' Lab 'The goat must be fed' Bron: goatmustbefed.com
  • Toch kreeg ik steeds meer medelijden met de inwoners van sommige dorpen. Dorpen waar nagenoeg niets over bericht werd. De vraag is dan: gebeurt er echt niets? Of kan gewoon niemand het schelen? Ik luisterde en luisterde, mijn ogen hield ik met moeite open. Ineens hoorde ik iets. Ik sprong op en spitste mijn oren. Nieuws over Wormerland! Wauw, dat ik dat nog mocht meemaken. ‘..Op de N561 bij Wormerland hield de politie een alcoholcontrole. Er is niemand beboet...’ Zucht. ...»
   Johan Schoemaker Student onderzoeker regionale journalistiek Bron: persinnovatie.nl
  • Het onderliggende probleem van de (regio-)journalistiek is dat zij onvoldoende onderkent dat het ecosysteem voor nieuws en informatie structureel verandert – en al veranderd is. Het is voor gevestigde mediabedrijven niet alleen heel moeilijk om te veranderen – het is ook niet zo aantrekkelijk. Het gaat hier niet alleen om onvermogen, maar ook om onwil. ...»
   Marcel Broersma Bron: denieuwereporter.nl
  • Uit onderzoek van Klaske Tameling (Rijksuniversiteit Groningen) op nieuwsredacties blijkt dat journalisten zichzelf ook in die termen zien: ze zijn “dagbladjournalist” of werken bij een programma. Online zien ze als tweede garnituur, zo blijkt uit haar boek over convergentie en crossmediale journalistiek dat dit voorjaar verschijnt. ...»
   Marcel Broersma Bron: denieuwereporter.nl
  • dat de Wegener-hoofdredacteuren weer “volledig terugkeren naar het journalistieke ambacht”, daar waar zij binnen Wegener juist een steeds commerciëler profiel hadden gekregen.
   Erik van Gruijthuijsen Directeur Journalistiek De Persgroep Bron: mediafacts.nl
 • De band met de lezers moet anders

  • Kennis en ervaringen van lezers/sitebezoekers kunnen door editieredacties worden aangeboord in alle stadia van het nieuwsproces:
   Kees Buijs Onderzoeker regiojournalistiek Bron: blendle.nl
  • Meer samenwerken met elkaar, maar vooral meer samenwerken met het veranderende publiek. Dat is volgens betrokkenen van de werkconferentie over de toekomst van de regionale journalistiek van belang voor behoud van kritische onafhankelijke regionale verslaggeving. ...»
   Verslag conferentie regiojournalistiek Deventer Bron: blendle.nl 18/11/2014
  • Samen met vormgevers, ICT'ers, game-ontwikkelaars en burgers willen we ontdekken hoe we de regionale journalistiek naar een niveau hoger kunnen tillen. Daarom organiseren Windesheim en de provincie Overijssel op 14 november 2014 de werkconferentie 'Samenwerking en innovatie in de regionale journalistiek'. ...»
   Vooraankondiging Bijeenkomst regionale journalistiek Bron: persinnovatie.nl
  • “Wij gaan in de gaten houden wat er met uw belastinggeld gebeurt”, dat is wat je moet uitstralen’, aldus Van Bakel.
   Gerry van Bakel Radiomaker bij KPFT Texas, VS Bron: denieuwereporter.nl
  • Crowdfunding kan niet alleen landelijk maar ook lokaal worden ingezet voor onderzoeksjournalistiek. Volgens de experts is daarvoor een goede voorbereiding essentieel, een positieve insteek gewenst en een crowdfundingplatform vereist. ...»
   Frances Vermeeren e.a. Studenten Journalistiek Leiden Bron: denieuwereporter.nl
  • De onderzoekers vonden opvallend genoeg dat Zeeland met minder nieuwsmedia naar verhouding meer inwoners (61 procent) bereikten dan Friese media (49 procent). Het verschil tussen beide provincies vonden de onderzoekers in de kwaliteit van het nieuws: Zeeuwse media spelen beter in op nieuwsbehoeften van de inwoners, zoals regionale identiteit en samenhang met eerdere nieuwsgebeurtenissen. ...»
   Stimuleringsfonds voor de Pers Onderzoek regiojournalistiek Bron: persinnovatie.nl 03/09/2013
  • De eerste is deze: als een regiokrant politiek scherper aan de wind zeilt, dus niet aarzelt soms actiekrant te worden, wordt die weer meer gelezen.
   Henri Beunders Hoogleraar Erasmus Universiteit Bron:
  • Probleem is dat onderzoeksjournalistiek duur is. Hierdoor staat het, met name in de regio waar regionale kranten het moeilijk hebben, onder zware druk. Dat moet anders kunnen, aldus de drie mannen achter Yournalism. Zij bedachten een crowdfund platform voor onderzoeksjournalistiek. Met dat idee wonnen zij The Challenge, de Tegel Toekomstprijs en wisten zij onlangs Stichting Democratie en Media en Veronica Venture te interesseren om 50.000 euro in het initiatief te steken. ...»
   Huub Schuijn Yournalism Bron: fastmovingtargets.nl
  • Elke dag om zeven uur ’s ochtends publiceert C5 vijf opmerkelijke, maar vooral korte verhalen, die zogeheten millennials (15-30 jaar) moeten aanspreken. Een uitdaging geeft Williams toe, zeker met lokaal nieuws. ...»
   C5 - nieuwswebsite voor jongeren in Charlotte North Carlina Bron: persinnovatie.nl
  • Desalniettemin blijkt uit de cijfers van de onderzoekers Quint Kik en Lammert Landman (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) dat de meeste burgers heel tevreden zijn over de kwaliteit van ‘hun’ regionale media, terwijl 80% van de ondervraagden laat weten geen cent over te hebben voor diezelfde media, mochten ze op omvallen staan ...»
   @Persinnovatie Presentatie Nieuwsvoorziening in de regio Bron: Persinnovatie 12/02/2015
 • Er moet meer worden samengewerkt door lokale en regionale nieuwsbedrijven

  • Both the radio and print sectors should consider how they can partner with hyperlocal operators. These are increasingly important players in the local media ecosystem.
   Damian Redcliffe Bron: bbc.co.uk
  • Een van de reddingsplanken die de Commissie-Brinkman de regionale pers adviseert is
   bundeling van journalistieke capaciteit in de regio. Op den duur, verwacht de commissie, zou
   dit kunnen leiden tot d
   e vorming van ‘regionale mediacentra’ waar ‘crossmediaal door
   professionals vanuit verschillende disciplines en instituties aan een sterke regionale
   journalistieke nieuwsvoorziening worden gewerkt.’ Onduidelijk blijft overigens of deze
   aanpak de regionale dagbladen aan nieuwe in
   ...»
   Bron:
  • Het geld van de belastingbetaler zal wat hem niet worden gebruikt om noodlijdende kranten – vooral in de provincie hebben ze het moeilijk – te redden: ‘We ondersteunen als overheid geen kranten. Ik zou het toejuichen als ze op regionaal niveau vaker met de omroep zouden samenwerken, dat gebeurt al in Limburg en Noord-Brabant. Maar overleven vraagt ook wat van de kranten zelf: het gedrag van de lezers is veranderd, vooral ouderen nemen nog een abonnement. Dat geldt ook voor de landelijke kranten. De traditionele gedrukte media zullen blijvend rekening moeten houden met een dalende oplage. Ze moeten – onder meer door gebruik te maken van internet – op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen.’ ...»
   Sander Dekker Staatssecretaris OCW Bron: vn.nl
  • Een van de mogelijkheden is het wettelijk verbod op samenwerking tussen (niet zo reuze) commerciële dagbladen en publieke plaatselijke en regionale omroepen op te heffen.
   Een ander idee, waar NOS-dire
   cteur Jan de Jong steun voor zoekt, is de regionale omroepen samen met de NOS een soort ANP-taak te geven van plaatselijke en regionale nieuwsvoorziening. De publiek gefinancierde, onafhankelijke basis, op grond waarvan kranten, maar ook webzines en blogs, twitteraars en andere debatdeelnemers een lokale publieke ruimte kunnen scheppen. ...»
   Marc Chavannes Politiek columnist NRC Bron: blendle.nl
  • BN De Stem ontvangt een subsidie van maximaal 100.000 euro van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Met het geld zal een vervolg gegeven worden aan het project Regionale Mediacentra.
   Persinnovatie Bron: persinnovatie.nl
  • “Eerstelijns nieuws, zoals ongelukken, branden en nieuws op basis van persberichten kun je prima samen brengen. Mijn indruk is dat het in Limburg goed bevalt.”
   Dink Binnendijk Hoofdredacteur RTL Drenthe Bron: persinnovatie.nl
  • De afgelopen jaren is gebleken dat de samenwerking tussen regionale media-instanties niet altijd even soepel verloopt. De oprichting van diverse regionale mediacentra verspreid over het land zal de samenwerking tussen de diverse partijen bevorderen. Ook bieden de centra onderdak aan studenten journalistiek en jonge innovatie bedrijven. ...»
   Persinnovatie Bron: persinnovatie.nl
  • De commissie adviseert de journalistieke krachten in de regio te bundelen en samenwerking mogelijk te maken met maatschappelijke instellingen en private mediabedrijven. Een verregaande horizontale samenwerking is het kansrijkst. Dit betekent dat regionale en lokale media meer samenwerken met maatschappelijke organisaties en dat publiek -private samenwerkingsvormen tussen pers en omroepen juridisch mogelijk moeten zijn. ...»
   De tijd staat open Advies commissie Brakman/ Raad voor Cultuur Bron: cultuur.nl
 • Er moet overheidsgeld bij

  • De regionale omroep wordt uit belastinggeld betaald. Waarom niet die wegkwijnende kranten samen met de lokale en regionale omroep omgevormd tot regionaal mediacentra? Het grote
   bezwaar van een dergeli
   jke nationalisatie – wég onafhankelijkheid – kan worden tegengegaan met een zéér stevig redactiestatuut. ...»
   Henri Beunders Hoogleraar Erasmusuniversiteit Bron:
  • De Gelderse SP-fractie vraagt de mogelijkheden te onderzoeken voor de vorming van een Gelders fonds voor regionale journalistiek. Uit zo'n fonds zouden regionale journalistieke projecten gefinancierd kunnen worden. De SP vindt dat de regionale media een cruciale rol spelen in een provinciale democratie en maakt zich zorgen hierover. De regionale journalistiek staat onder druk en de SP ziet een oplossing in de oprichting van een Gelders fonds. Met een onafhankelijk bestuur kan een goede bijdrage geleverd worden aan het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige regionale journalistiek in Gelderland. ...»
   SP Gelderland Bron: omroepn.nl
  • 45 miljoen gaat er momenteel jaarlijks naar de regionale omroepen in Nederland. Als we dat geld nou eens zo veel mogelijk zouden investeren in journalisten die de lokale en regionale politiek gaan volgen. Nederland kent per 1 januari volgens het CBS 393 gemeentes. Dat betekent dat we een dikke 365 duizend euro per gemeente kunnen verspijkeren. Daar kan je makkelijk 3 journalisten per gemeente voor aan het werk zetten. En dan hou je nog aardig wat geld over. ...»
   Alexander Pleijter Lector journalistiek FHJ, hoofdredacteur DNR Bron: denieuwereporter.nl
  • Analoog aan de kunstregeling zou een percentage van de uitgaven aan infrastructurele werken in een persfonds kunnen vloeien. Dat geld wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan persorganen (waarover straks meer). Dat is ook geen vreemde gedachte. Het betreft hier immers de uitgave van belastinggeld. Een deel daarvan mag worden gereserveerd voor controle op de vraag of dat geld wel doelmatig wordt besteed. ...»
   Theo Dersjant Journalist, docent FHJ Bron: denieuwereporter.nl
  • Ik ben ook nog nooit goede argumenten tegengekomen om journalistiek niet te betalen uit algemene middelen. De afhankelijkheid van de overheid is kul, want afhankelijkheid van adverteerders is net zo erg, misschien wel erger. De publieke omroep toont aan met programma's als Nieuwsuur, Zembla, Argos en Reporter, dat het prima kan, kritische journalistiek, betaald uit de algemene middelen. ...»
   Alexander Pleiter op Google+ Bron:
  • Blijvende zorg, aandacht en vooral geld voor de regionale radio en TV, maar niet voor de geschreven pers. Is dit in balans? Dus waarom zou het een vreemde gedachte zijn als lokaal middelen worden gereserveerd voor lokale politieke en maatschappelijke verslaggeving? Uiteraard moet ten alle tijde de journalistieke objectiviteit geborgd zijn. Met de verschraling van de lokale verslaggeving neemt de druk op de gemeentelijke communicatie toe. Dat kost altijd meer geld en is bovendien minder effectief dan de regionale krant. ...»
   Toine Theunis Wethouder Roosendaal Bron: denieuwereporter.nl
  • journalistieke organisaties moeten zichzelf zien te redden, de journalistiek zou een zorg van de overheid mogen zijn. Een zorg die dus niet de vorm krijgt van steun aan organisaties, maar slechts aan journalistieke diensten of activiteiten. ...»
   Bart Brouwers Schrijver 'Na de deadline' Bron: dodebomen.nl
  • Onderzoek van de Stichting Economisch Onderzoek wees vorig jaar al uit: voor een deel van de journalistiek ontbreken de private middelen, wil de markt onvoldoende betalen, daarvoor is dus overheidssteun nodig.
   Jeroen Smit Bron: villamedia.nl
  • Het zal u niet verbazen dat deze onderzoeksjournalist ervoor pleit om juist voor deze vorm van journalistiek, een vorm waar private middelen tekort schieten, meer gemeenschapsgeld in te zetten. 
   Jeroen Smit Hoogleraar journalistiek RUG Bron: villamedia.nl
  • Een online infrastructuur voor journalisten faciliteren is anno 2014 waarschijnlijk een betere oplossing. Geef de hyperlocals de kans hun spaarzame tijd te besteden aan het bedrijven van journalistiek en regel als gemeente de noodzakelijke kant van de zaak, te beginnen met een goed functionerende website die door elke digibeet gebruikt kan worden. Laat de gemeente tevens een kamer in de bibliotheek afhuren, zet daar een goede computer neer met een (foto)-camera en een handboek journalistiek en de lokale journalistiek heeft een fighting chance. ...»
   Persinnovatie Bron: persinnovatie.nl
  • Waarom bijvoorbeeld omroepen wel subsidiëren en kranten niet? Erger nog, waarom een omroep subsidiëren die prioriteit geeft aan live-uitzendingen over de marathon en het carnaval? Terwijl tegelijkertijd de journalistieke bemoeienis met de lokale politiek afneemt? ...»
   Alexander Pleijter Lector Fontys Hogeschool Journalistiek Hoofdredacteur DNR Bron: denieuwereporter.nl
  • Daar waar de lacunes structureel blijken te zijn kan er een rol zijn voor een onafhankelijk fonds, in lijn met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dit fonds ontvangt publiek geld voor het versterken van zwakke plekken. Dat versterken gebeurt uiteraard niet door de overheid, maar door partijen in het veld. ...»
   RMO Meerstemmigheid laten klinken Bron: RMO 01/11/2014
  • Het is helemaal niet erg dat de overheid soms voor een deel de journalistiek financiert. Het is geld van ons allemaal, voor ons allemaal."
   Kees Boonman Politiek journalist / commentator Bron: Persinnovatie 06/02/2015
  • Wij stellen voor dat er op gemeentelijk niveau onafhankelijke en professioneel geleide stichtingen (fondsen) worden opgericht die zich bezighouden met het stimuleren van uitsluitend kwaliteitsjournalistiek en het vergroten van het bereik ervan. ...»
   Henri Beunders et al Onderzoek Nieuwsvoorziening in de regio Bron: Persinnovatie 12/02/2015
  • "Subsidieer niet de regionale omroepen, maar besteed dat geld aan journalisten die zich puur en alleen bezighouden met politieke verslaggeving op lokaal niveau."
   Alexander Pleijter Lector FHJ Tilburg Bron: Persinnovatie 05/02/2015
  • Zo bleek donderdag tijdens een discussiebijeenkomst van de NVJ in Leeuwarden. Burgemeester Ferd Crone (PvdA) stelt voor dat de overheid een euro per inwoner moet vrijmaken voor steun aan regionale journalistieke samenwerkingsverbanden. ...»
   Ferd Crone Burgemeester Leeuwarden Bron: nvj.nl
  • Alle commerciële redactionele initiatieven, die zich richten op een breed publiek en op een journalistieke taak, ontvangen in Denemarken voor een tevoren vastgestelde periode een bepaald bedrag afhankelijk van de omvang van het redactionele budget. Dus hoe groter de redactie (vast en freelance!), hoe groter de financiële stimulans. ...»
   Thomas Bruning Algemeen secretaris NVJ Bron: villamedia.nl
 • Ruim baan voor de ondernemende journalist

  • When experimenting with different types of articles on BuzzFeed UK, Lewis discovered that many of those which are local in nature are shared rapidly.

   "We did a quiz called 'How Northern Are You Actually?' which worked really well," he said, "because lots of people in the north were sharing it and then their northern friends were sharing it and it caused quite a concentrated local stir."

   Again, this content worked well on Facebook as, typically, Facebook friends are more local to each other compared to Twitter, said Lewis.
   ...»
   Luke Lewis BuzzFeed UK editor Bron: journalism.co.uk
  • In the current, technology-driven and globally-connected society, the journalist has the ability to be at the heart of the community at all times.
   Ross Hawkes Founder of Lichfield Live, docent Bron: theguardian.com 21/05/2012
  • Van Willigen bespeurde twee trends die elkaar tegenspreken: enerzijds de ineenzakkende infrastructuur van de regionale journalistiek en anderzijds de tendens naar meer interesse van het publiek in de lokale omgeving. ...»
   Flip van Willigen Regionaal Mediacentrum Twente Bron: persinnovatie.nl
  • “De praktijk van de Nederlandse lokale sites laat geen gebrek aan innovatie zien, maar een probleem met ‘sustainability’ – het bedrijfsmatig gezond maken van het business model zodat er continuïteit ontstaat. Dit probleem manifesteert zich in de praktijk doordat duidelijk is dat veel sites niet optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die voorhanden zijn”, vermeldt het rapport. De onderzoekers wijzen hierbij onder meer op een gebrek aan kennis over het optimaal benutten van advertenties. ...»
   Stimuleringsfonds voor de Pers Bron: persinnovatie.nl
  • Ik zeg afschaffen die subsidies. Denk commercieel en laat anderen toe binnen je platform. Ik doe al 19 jaar www.pen.nl
   Martin Reijmerink De Digitale Stad Nieuwegein Bron: denieuwereporter.nl
  • If anything, this latest incarnation of entrepreneurial journalism at a local level is merely the industry going full circle to the days of pamphleteers and individual publishers.
   RossHawkes Founder Litchfield Live Bron: theguardian.com
  • Maar voor mij staat vast dat een belangrijk stuk van het ondernemerschap, dat in het oude model logischerwijs bij uitgevers zat, bij journalisten terecht komt. Eerder zagen uitgevers een behoefte, organiseerden een aanbod, zorgden voor kapitaal en organisatie en verdienden een mooie boterham. Dat is nu ook de rol van de makers. ...»
   Jeroen Smit Bron: villamedia.nl
  • Raak niet verstrikt in allerlei procedures om bij de gemeente een lokale internetfrequentie te bemachtigen. Doe het zelf. Gebruik het internet. Combineer de hele kolerezooi met handig gebruik van de sociale media. En vooral: ken je stad. Ken je dorp. Sla de lokale toon aan. Ga voor kwaliteit en niet voor wezenloos gelul. Je stad- en dorpsgenoten zijn intelligente mensen met veel gezond verstand. Wees relevant. En houd vol. ...»
   Han van der Horst Historicus Bron: joop.nl
  • We hebben gekozen om te beginnen met vier regio's, om goed te kunnen zien of bezoekers van NU.nl net zo enthousiast zijn over dit project als wij. Mocht dit zo zijn, dan zijn we zeker van plan om nog meer regio's toe te voegen. ...»
   Gert-Jaap Hoekman Hoofdredacteur NU.nl Bron: nu.nl
  • Ondernemers Bart Brouwers (ex-TMG) en Merien ten Houten (ex-Ilse) zoeken investeerders om in Eindhoven een nieuw journalistiek, betaald medium op te richten. De uitgave (digitaal en wekelijks ook in print) richt zich op mensen tussen de 20 en 45 jaar die een sterke binding hebben met Eindhoven. ...»
   Bart Brouwers Media-ondernemer ism Merien ten Houten Bron: villamedia.nl
  • Vers Beton is het online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer. We duiden de stad, hebben het beste met haar voor, en richten ons op politiek, kunst & cultuur, stedelijke ontwikkeling, wetenschap, economie en human interest. Vers Beton is geen platform voor snel nieuws of uitgaanstips, maar een plek voor diepgang en reflectie. ...»
   Vers Beton Bron: versbeton.nl
  • E52 is een onafhankelijk actueel journalistiek platform voor Eindhoven, dat dagelijks op online media zal verschijnen en eenmaal per week als krant. Doelgroep is de moderne Eindhovenaar die ervan overtuigd is dat de stad nu al veel te bieden heeft maar dat het de komende tijd alleen nog maar mooier kan worden. ...»
   E52 Bron: e52.nl
 • Er zijn nieuwe mensen en nieuwe organisatievormen nodig

  • De regionale journalistiek moet zich heruitvinden, vindt oud-journalist en onderzoeker Kees Buijs. Hij promoveerde eind oktober in Nijmegen op onderzoek naar regioredacties bij Wegener. Volgens Buijs moeten redacties vooral proberen de lezers weer bij de krant te betrekken. Buijs ziet met name een rol weggelegd voor online-platforms van regiokranten. Een voorbeeld is Dichtbij.nl van het Telegraaf-concern waarbij lezers ook meeschrijven. Kleinschaliger is het project ‘Mensen in Zeeland’: de PZC plaatst portretten van Zeeuwen op Facebook. ...»
   Kees Buijs Onderzoeker Nijmegen Bron: blendle.nl 11/12/2014
  • Daarom zou de overheid steun moeten verlenen aan journalisten, meent Bart Brouwers. Niet om mediabedrijven overeind te houden, maar om ‘pure’ journalistiek te stimuleren.
   Bart Brouwers Journalistiek ondernemer Bron: denieuwereporter.nl
  • ‘De demografische ontwikkeling is niet met overheidssubsidie te keren, bedoelde ik.’ De fan van George Michael en David Bowie: ‘Je hebt het zien gebeuren in de muzieksector. Vroeger was die in handen van de grote labels, elke straat had wel een platenwinkel. Bedrijven die te lang vasthielden aan hun traditionele manier van werken zijn opzij geschoven door iTunes en Spotify die de markt revolutionair hebben veranderd. Er is nog net zoveel goede muziek als vroeger maar het zijn anderen die er een boterham aan verdienen. Zo zal het met het nieuws ook gaan. ...»
   Sander Dekker Staatssecretaris OCW Bron: vn.nl
  • Ik stel in ieder geval een angstige, afhoudende houding vast, gericht op het zo goed mogelijk overeind houden van het bestaande. En die is niet bevorderlijk als het belangrijk is om werkelijk open te staan voor vernieuwing. En angst is een slechte raadgever. ...»
   Jeroen Smit Hoogleraar RUG bij 100 jaar ANP Bron: villamedia.nl
  • In het boek Innovators DNA legt Hal Gregersen uit dat je alleen maar bij nieuwe oplossingen komt als je compleet nieuwe vragen durft te stellen. En dat je alleen maar compleet nieuwe vragen kan stellen, vooral op het terrein waarvan je niet wist dat je het niet wist: moet je naar buiten en je omringen met compleet nieuwe andere mensen.

   Kijk daarom even om u heen dames en heren. Niks mis mee hoor, maar gelooft u werkelijk dat in dit toch zeer homogene gezelschap in staat zal zijn tot het bedenken van het nieuwe? ...»
   Jeroen Smit Hoogleraar RUG - bij 100 jaar ANP Bron: villamedia.nl
  • Wat ik maar wil zeggen: het is zeker mogelijk om de lokale waakhond meer leven in te blazen. Het vergt alleen wat lenig denkwerk. En vooral ook euvele moed. Het betekent namelijk: afscheid nemen van de regionale omroepen. Maar daar krijgen we iets nuttigs voor terug.

   De vraag is of mediastaatssecretaris Dekker de man met moed wil zijn of zich liever schaart tussen de mastodonten die alles het liefst bij het oude laten.
   ...»
   Alexander Pleijter Lector FHJ Tilburg Bron: denieuwereporter.nl
  • “Die waarborgen we door alles wat niet met het bedrijven van journalistiek in de regio te maken heeft weg te halen bij de regionale redacties. Een volledige focus op het eigen gebied betaalt zich uit. En volgens mij heeft De Persgroep ook in Nederland voldoende bewezen dat het zich zeer bewust is van de rol die met name betaalde kranten nog altijd hebben.” ...»
   Erik van Gruijthuijsen Directeur Journalistiek De Persgroep Bron: mediafacts.nl
Mattermap door , Petra ter Doest. 06 mei 2015