Basisschooldocente Annette de Leeuwerk heeft met hulp van Mattermap een aardrijkskundeles aan groep 6 van de Brede School Hoograven in Utrecht gegeven. Het thema van de mattermap: wat hebben we afgelopen jaar allemaal geleerd?

Annette: “Ik heb van tevoren een les gemaakt met mattermap. De verschillende posities stellen de hoofdstukken voor die we hebben behandeld, met daaraan gekoppeld vragen voor de kinderen en hyperlinks naar filmpjes of foto’s die de thema’s illustreren. Het is erg handig om informatie direct te kunnen groeperen en overzicht over de stof te hebben.”

Zo werd in ‘Blok 3’ het water behandeld. De kinderen lezen de vraag in de mattermap ‘Waar komt ons schone water vandaan en waar gaat het vieze water naartoe?’, en maken daar een opdracht bij.   In de mattermap staat een hyperlink naar een filmpje over het riool. En zo worden stap voor stap met hulp van de Mattermap alle blokken nog een keer behandeld.

Het resultaat? Annette: “Mattermap helpt de docent met lesgeven, het geeft overzicht, maar is misschien meer geschikt voor de wat oudere kinderen die beter beseffen wat bronvermelding en betrouwbaarheid is. Het werkt fijn: Je kunt gemakkelijk bronnen toevoegen en verwijzen naar foto’s, tekst of filmpjes bij een specifiek thema. En leerlingen vinden digitale presentaties altijd leuk. Daarbij maken ze kennis met het feit dat je op internet extra informatie kunt vinden.”

De helft van de leerlingen vond de les met mattermap ‘ interessant’, ‘leuk met al die filmpjes en foto’s’ en de mattermap een duidelijk overzicht geven van de behandelde stof. “ Het is duidelijk wat we nu allemaal hebben gehad met aardrijkskunde en dat de juf extra informatie bij alle hoofdstukken heeft gezocht”, aldus een meisje.