Werk je op een school, een redactie of in een kennisorganisatie? Mattermap is een uitstekende tool om je gedachten te (leren) ordenen en informatie in kaart te brengen. Voor jezelf en voor je publiek. Wij kunnen je helpen om Mattermap snel én met succes toe te passen.


ADVIES

 • Laat de wereld zien dat je een onderwerp beheerst
  Welke mogelijkheden zijn er allemaal om Mattermap maximaal in te zetten voor externe communicatie?
 • Maak een Mattermap deel van je strategie
  Hoe kan Mattermap optimaal aansluiten bij de algehele doelstelling(en) van de organisatie?
 • Snel en goed aan de slag
  Wat is de meest efficiënte wijze om de tool in de organisatie te implementeren? Hoe pak je bijvoorbeeld de interne communicatie aan?
 • Verhoog je denkkracht van je medewerkers
  Verhoog de kwaliteit van je medewerkers door te investeren in hun denkwerk.

Aanpak en kosten
Meld je aan voor een gratis intakegesprek. We maken een afspraak en werken op basis van het gesprek een offerte uit. Voor een indicatie van onze prijzen, kun je kijken naar ons algemene overzicht.

TRAINING

Kennisorganisaties en redacties
Om de toepassing van Mattermap te verankeren in een organisatie, gaan we uit van de training van super users binnen de organisatie. Zij zijn daarna in staat om anderen te begeleiden en zorgen voor continuïteit.

Onderwijs
Mattermap wordt in het middelbaar en voortgezet onderwijs gebruikt met name voor de vakken Nederlands, Geschiedenis en Maatschappijleer. De beoogde leerdoelen hebben betrekking op: mediawijsheid, het leren identificeren van standpunten en argumenten, het ordenen en verwerken van informatie en het aanleren van algemene debatvaardigheden.

Onze trainingen voor docenten zijn gericht op:

 • Haal je leerdoel
  Het uitwerken van juiste toepassing van Mattermap op basis van de specifieke leerdoelen van de school en de docent.
 • Een quickstart voor de klas
  We helpen je met passend instructiemateriaal voor leerlingen en studenten, zodat ze makkelijk zelf aan de slag kunnen.
 • Verwerk de actualiteit in je les
  Hoe maak je van een actuele kwestie in een handomdraai een goede les?
 • Mattermap als peilstok
  Laat mattermap je helpen om snel de voortgang van een werkstuk of project te bewaken.

Aanpak en kosten
Meld je aan voor een gratis intakegesprek. We maken een afspraak en werken op basis van het gesprek een offerte uit. Voor een indicatie van onze prijzen, kun je kijken naar ons algemene overzicht.