Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Mattermap in de klas: dierentuinen

Mattermap door Esther van Rijswijk 13 december 2018

Moeten dierentuinen gesloten worden?

 • Ja, dierentuinen zijn niet meer van deze tijd

  • dierentuinen en alle vormen van vermaak met dieren passen niet in onze tijd.
   Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017 Bron: partijvoordedieren.nl
 • Ja, want ze dragen niet bij aan het in stand houden van diersoorten

  • Fokprogramma’s in dierentuinen blijken nauwelijks bij te dragen aan de instandhouding van bedreigde diersoorten. De fok met dieren in dierentuinen is vooral ingegeven door andere motieven: pasgeboren dieren vormen een welkome publiekstrekker. ...»
   Partij voor de Dieren Bron: Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017
  • ... er is veel sprake van inteelt, waardoor er volgens een onderzoek uit 2013 een gebrek aan "genetische integriteit" bestaat, en dat het nageslacht 'nauwelijks conserveringswaarde" heeft.
   Vice James Nolan Bron: vice.com 29/06/2015
 • Nee, dierentuinen verhogen onze betrokkenheid bij dieren

  • niets is zo indrukwekkend als een tijger recht in de ogen kijken. En als we eenmaal van die diersoorten onder de indruk zijn, begrijpen we ook beter waarom het zo’n kwalijke zaak is dat hun wilde soortgenoten het moeilijk hebben. ...»
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 28/09/2013
 • Nee, want dierentuinen redden diersoorten

  • Wat hebben de westelijke laaglandgorilla, de Grévyzebra, algazel en de comorenvleerhond met elkaar gemeen? Het zijn allemaal diersoorten die dankzij dierentuinen het hoofd boven water weten te houden. Deze diersoorten worden in het wild ernstig bedreigd – de algazel is in het wild zelfs al uitgestorven – en dankzij dierentuinen en hun fokprogramma’s weten we zeker dat deze diersoorten in ieder geval in gevangenschap zullen blijven bestaan. En als fokprogramma’s heel succesvol zijn, kunnen dierentuinen zelfs besluiten dieren weer in het wild uit te zetten en de ernstig bedreigde of in het wild uitgestorven soorten een tweede kans gunnen. ...»
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 28/09/2013
 • Ja, dieren in dierentuinen zijn er slechter aan toe dan dieren in de natuur

  • hoe goed ze ook verzorgd worden en hoe sterk hun omgeving ook op hun natuurlijk habitat lijkt: ze bevinden zich toch in een vreemde situatie. En dat heeft zo zijn weerslag op de gezondheid van dieren, zo stelden onderzoekers bijvoorbeeld in 2011 nog. ...»
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 28/09/2013
  • Toch is het nog altijd zo dat er enkele inherente verschillen zijn tussen dierentuin, parken, en de oorspronkelijke leefomgeving van dieren. Een leeuw heeft in het wild gemiddeld 18.000 keer zoveel leefruimte als in gevangenschap, en ijsberen hebben zelfs een miljoen keer zoveel leefgebied. Het is een waanzinnig understatement als ik zeg dat dit leidt tot een verslechtering in de gezondheidstoestand van de dieren. In 2008 bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van de regering van het Verenigd Koninkrijk dat 75% van alle olifanten in Britse dierentuinen overgewicht heeft, en dat slechts zestien procent normaal kan lopen. Afrikaanse olifanten leven in het wild bovendien drie keer zo lang als in gevangenschap. Kindersterfte onder leeuwen is in dierentuinen 40%, tegenover 30% in de vrije natuur. Dat verschil lijkt misschien nog mee te vallen, maar als je in acht neemt dat leeuwen in het wild voornamelijk doodgaan door toedoen van andere dieren, dan is die 30% een veel te hoog percentage. ...»
   Vice redacteur James Nolan Bron: vice.com 29/06/2015
 • Ja, het geld dat we aan dierentuinen uitgeven kan beter besteed worden

  • het onderhouden van een groep olifanten in een dierentuin al snel honderd keer meer kost dan het beschermen van een evengrote groep olifanten en hun ecosysteem in het wild kost.
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 28/09/2013
 • Nee, dierentuinen hebben een educatieve en wetenschappelijke functie

  • Dieren in het wild bestuderen is een lastige en kostbare klus. Dierentuinen bieden wetenschappers de gelegenheid om dieren onder gecontroleerde omstandigheden, gedurende langere tijd te bestuderen. Al heel wat papers zijn (deels) gebaseerd op dierentuinen. In die zin helpen de dierentuinen ons om meer inzicht te krijgen in dieren. Die inzichten kunnen weer gebruikt worden om dieren in het wild beter te begrijpen en te beschermen. ...»
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 28/09/2013
  • Educatie is nog steeds de belangrijkste functie van dierentuinen. Op internet kun je geen olifantendrol ruiken.
   Marc Damen Nederlandse Vereniging van Dierentuinen Bron: rtlnieuws.nl 10/02/2015
 • Ja, dierentuinen verpesten de diersoort en doden ze

  • Hoe goed een dierentuin ook probeert om de omstandigheden waarin organismen in het wild leven, na te bootsen, het blijft toch namaak. En dat heeft invloed op dieren. Ze hoeven niet meer op jacht naar voedsel en hoeven niet bang te zijn voor roofdieren. Het gevaar bestaat dan ook dat de dieren die zich in dierentuinen bevinden gaandeweg hun instincten kwijtraken. Het worden een soort half gedomesticeerde versies van hun wilde soortgenoten. De grote vraag is dan ook: wat behouden de dierentuinen voor ons? Leveren ze een bijdrage aan het behoud van diersoorten die het in het wild bijzonder moeilijk hebben? Of creëren ze een soort slappe aftreksels van de machtige wilde dieren? ...»
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 28/09/2013
  • In andere woorden: weten bezoekers werkelijk dat schattige beren, knuffelachtige leeuwen en grappige olifanten in werkelijkheid niet bestaan en dat ze in het wild ook niet als zodanig door de mensheid behandeld worden? ...»
   Scientias.nl Populair wetenschappelijke nieuwssite Bron: scientias.nl 01/01/1970
  • De Nederlandse dierentuinen hebben een geheim. Ze fokken dieren, maar hebben er regelmatig onvoldoende plek voor. Het 'jonge leven in de zoo', dat jaarlijks miljoenen ouders en kinderen lokt en veelvuldig uitgebreid de media haalt, raken ze met moeite kwijt. Er worden zelfs dieren geboren, waarvan men bij voorbaat weet dat er geen plek voor is. Die dieren heten 'het surplus'. Wat in Duitsland verboden is, gebeurt in vrijwel alle dierentuinen in Nederland: beschermde dieren, jong en oud, worden afgemaakt als het park ze niet kwijt kan. Apen, katachtigen, beren, antilopen - in het wild soms met uitsterven bedreigd - wacht de kogel of een dodelijke injectie. Wat eetbaar is wordt opgevoerd aan de roofdieren ...»
   Bert Huisjes AD Magazine, geciteerd op Animalfreedom.org Bron: animalfreedom.org 13/11/1999
  • Bijna elke dierentuin heeft te maken met dieren die ‘boventallig’ zijn. Hoewel deze dieren gezond zijn, worden ze door de dierentuin gedood omdat er geen plek voor ze is of omdat ze niet in het fokprogramma passen. ...»
   Animals Today Bron: animalstoday.nl 17/02/2014
 • Nee, want je kunt de dieren in de dierentuinen niet in de steek laten

  • We vangen dieren op die het elders moeilijk hebben. De tijgers en leeuwen in Hoenderdaell komen bijna allemaal uit het circus. Daarnaast hebben we beren uit Bulgarije en apen uit Polen geadopteerd. Ook proberen we de dieren zo veel mogelijk terug naar hun eigen habitat te brengen. ...»
   Robert Kruijff Directeur dierenpark Hoenderdaell Bron: rtlnieuws.nl 10/02/2015
  • Veel dieren hebben geen plaats meer in de vrije natuur. Dierentuinen vangen dit probleem juist op. Dierentuinen gaan met de tijd mee en zijn belangrijk voor het behoud van bedreigde diersoorten.
   Marc Damen Nederlandse Vereniging van Dierentuinen Bron: rtlnieuws.nl 10/02/2015
 • Ja, dierentuinen leveren geen educatieve bijdrage

  • Een dierentuin heeft geen educatieve waarde, ook al wordt dat vaak beweerd
   Esther Ouwehand Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Bron: rtlnieuws.nl 10/02/2015

reacties

reacties

reageer

poll