Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Vluchtelingenbeleid

Mattermap door Melissa Stoeten 16 oktober 2017

Wat zijn de meningen over vluchtelingen in Nederland?

 • Politieke partijen

  • De mogelijkheid om asiel in Europese Unie aan te vragen moet ongedaan worden gemaakt, dat moet vanuit de regio buiten de Europese buitengrenzen gebeuren. Opvang in de regio maakt asielaanvraag en opvang in Nederland onnodig. Geld dat nu besteed wordt aan asielopvang in de Europese Unie moet worden ingezet voor betere en duurzame opvang in de regio. ...»
   VVD Bron: nu.nl
  • Er moet meer geld naar landen die nu het bulk van de vluchtelingen opvangt. Op internationaal vlak wil de PvdA meer legale asielroutes naar het model van de Turkijedeal. Vluchtelingen worden vervolgens verdeeld onder de EU-lidstaten. Landen die zich niet aan de regels houden moeten worden gekort op de EU-gelden. ...»
   PvdA Bron: nu.nl
  • Aanmeldcentra op de Europese buitengrenzen waar asielzoekers zich melden. Erkende vluchtelingen worden eerlijk verdeeld over EU-lidstaten. EU zorgt voor een veilige vluchtelingenroute.
   SP Bron: nu.nl
  • Meer opvang in de regio. EU-buitengrenzen moeten worden versterkt. CDA wil een eerlijke verdeling over EU-lidstaten. Lidstaten die zich niet aan de regels houden moeten worden gekort op de EU-gelden.
   CDA Bron: nu.nl
  • Er moeten betere controles aan Europese buitengrenzen komen met aanmeldcentra en eerlijke verdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Investeren in opvang in de regio met veilige en legale routes naar Nederland. ...»
   D66 Bron: nu.nl
  • Opvang in de regio moet worden verbeterd. Aan de buitengrenzen worden de vluchtelingen geselecteerd waarna zij verdeeld worden onder de EU-lidstaten
   ChristenUnie Bron: nu.nl
  • Nederland moet meer investeren in opvang in de regio, werken aan veilige vluchtroutes. GL is voor hervestigingsprogramma’s.
   GroenLinks Bron: nu.nl
  • Controles aan de buitengrenzen verbeteren. De opvang van asielzoekers moet in de regio gebeuren, selectie van vluchtelingen moet ook daar plaatsvinden.
   SGP Bron: nu.nl
  • Bij voorkeur opvang in de regio, maar niet naar het model van de Turkijedeal; mensen mogen niet zonder zorgvuldige procedure uit Europa worden gezet. Er moet meer geld naar de opvang in de regio. Ook moeten er afspraken komen over de spreiding van vluchtelingen over de lidstaten. Landen die zich hier niet aan houden worden gekort op EU-gelden ...»
   PvdD Bron: nu.nl
  • Zoveel mogelijk opvang in de regio. Vluchtelingen moeten eerlijk verdeeld worden over Europa.
   50Plus Bron: nu.nl
 • Inwoners van Nederland

  • Hij begrijpt niets van de "onmenselijke" tegenstanders: hebben die dan niets geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Net als anderen verwijst Herben naar het liedje van The Scene: Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. "Ik vind dat iedere asielzoeker welkom is, en zeker de asielzoekers die zijn gevlucht voor een oorlog. Niemand mag het recht ontnomen worden zich vrij over de wereld te bewegen en te participeren in welke maatschappij dan ook."

   Nederland vol? Herben gelooft er helemaal niets van. "We zien dat Libanon met 4 miljoen inwoners in staat is om 1,5 miljoen vluchtelingen op te vangen. Dus iedereen die zegt dat wij enkele tienduizenden vluchtelingen niet aankunnen, kletst uit zijn nek. Ook de stelling dat asielzoekers het in Nederland allemaal zo goed hebben, is onzin. Ik ben in een asielzoekerscentrum geweest en kan de tegenstanders vertellen dat ik daar, wat levensstandaard betreft, niet graag zou wonen."
   ...»
   Herben uit Ameide Bron:
  • Daar komt bij dat Nederland ruim voldoende geld lijkt te hebben voor "extra uitgaven", zegt Ruth. "De Gouden Koets wordt opgeknapt, onze minister-president maakt leuke reisjes; er is blijkbaar geld zat. Ik snap dat mensen bang zijn om hun 'Nederland' te verliezen, maar dat komt door een gebrek aan goede voorlichting. Betere informatie zou mensen in kleinere gemeenten, die misschien een minder wijd blikveld hebben, helpen realiseren dat buitenlanders niet eng en gevaarlijk zijn, maar juist een verrijking van de samenleving. Meer mensen zouden dan meehelpen vluchtelingen een waardig welkom te geven."

   Ruth heeft lang in het buitenland gewoond en reist nog steeds veel. "Ik denk niet dat ik in Nederland wil blijven, vooral omdat de manier waarop velen met het vluchtelingen-'probleem' omgaan mij afschuw vervult. Is dit het tolerante, vrije Nederland waar mensen in het buitenland zo tegen opkijken?”
   ...»
   Ruth uit Amsterdam Bron:
  • Mensen die veel contact hebben met asielzoekers zijn vaak erg positief over die contacten. Riekie is een van hen. "Sinds de crisisopvang in mijn dorp ben ik nauw betrokken bij een Syrisch gezin", laat zij weten. "Ik zie hoe dankbaar zij zijn, voor zelfs maar de kleinste hulp. Ik zie hoe gemotiveerd zij zijn om te integreren in onze samenleving. Hoeveel vrijwilligerswerk de moeder al doet, terwijl ze hier pas is sinds oktober. Hoe graag de kinderen willen leren en naar school gaan."

   Riekie ziet ook hoe moeilijk deze Syriërs het hebben. "Ze lopen tegen vooroordelen op, moeten hun oorlogsverleden nog verwerken en ook de hele traumatische reis. Maar ondanks alles zijn het zulke positief ingestelde mensen... Een aanwinst voor ons land."
   ...»
   Riekie uit Hillegom Bron:
  • Annette is een van de mensen die vooral de culturele achtergrond van de vluchtelingen als een onoverkomelijk probleem beschouwen. Die achtergrond kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vrouwen en homo's. De meeste asielzoekers in Nederland komen uit islamitische landen als Syrië, Irak en Afghanistan en dat vindt Annette geen geruststellende gedachte. "Ik heb alleen bezwaar tegen vluchtelingen en/of asielzoekers die de islam mee willen brengen naar Nederland", vertelt zij. "De islam, de sharia en alle politieke uitingen van de islam tasten rechtstreeks onze vrijheid en veiligheid aan. Overal waar de islam voet aan de grond krijgt, worden andere culturen en religies verdreven."

   Ter illustratie verwijst Annette naar Indonesië. Tot en met de vijftiende eeuw was het boeddhisme een belangrijke religie op met name Sumatra en Java, maar daarna overheerste de islam. Tegenwoordig is in Indonesië nog hooguit 1 procent van de bevolking boeddhist. Annette's conclusie: "Vluchtelingen prima, maar geen praktiserende moslims. En ook beslist geen introductie van kindhuwelijken!"
   ...»
   Annette uit Assen Bron:
  • Net als vrijwel alle tegenstanders van asielzoekerscentra weet Maurice zeker dat verreweg de meeste asielzoekers helemaal geen echte vluchtelingen zijn. Dat blijkt volgens hem onder andere uit het grote percentage mannen in de asielstroom. "Dat zijn profiteurs. En deserteurs: ze moeten zelf voor hun land vechten en omdat ze dat niet doen, worden anderen daar het slachtoffer van. Ik zie ze als landverraders en niets anders."

   "Als er een compleet gezin komt? Oké, maar dan wel werken, geen handje ophouden. En aanpassen aan onze cultuur! Wie het daar niet mee eens is, moet direct retour. Een echte vluchteling is blij met een kamer en een bed. Maar negen op de tien zijn ondankbaar."
   ...»
   Maurice uit Gorinchem Bron:
  • Nederland moet zijn geld besteden aan de eigen mensen. Zijn er niet veel landgenoten die ook in de knel zitten? Marc is er duidelijk over: "Triest voor de echte vluchtelingen, maar wij hebben zelf ook hulp nodig. Mensen hebben geen werk meer of erger. Dat zzp-gekloot helpt Nederland om zeep! De armoede neemt toe, voedselbanken krijgen steeds meer mensen te verwerken."

   Marc en zijn vrouw maken sinds afgelopen december zelf ook noodgedwongen gebruik van de Voedselbank. "En dat na veertig jaar keihard werken. Alle hulp gaat naar asielzoekers en jongeren. Mijn vrouw en ik zijn zwaar gedupeerd door het wanbeleid door de politiek van de laatste negen jaar."
   ...»
   Marc uit Lelystad Bron:
  • Belangrijke voorwaarde voor Adriaan is dat er in de asielprocedure zo snel mogelijk een eerste onderscheid wordt gemaakt tussen de groep die waarschijnlijk economische vluchteling is en de groep die aan alle voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag voldoet. Die beoordeling moet al aan de grens van Europa gebeuren. "Wie werkelijk niet in eigen land kan blijven, dus niet Noord-Afrika, maar landen als Syrië, moet hier goed worden verzorgd totdat het weer veilig is in het thuisland."

   "Niemand van deze groep krijgt de nationaliteit van een Europees land, maar alleen een tijdelijke status. Iedereen weet dat hij en zijn nageslacht te zijner tijd terug moeten naar het land van herkomst. Dat zou ik ook redelijk vinden als ik vanuit Syrië zou moeten vluchten."
   ...»
   Adriaan uit Hardinxveld-Giessendam Bron:
  • Alice wil het aantal asielzoekers dat jaarlijks naar Nederland kan komen beperken tot 10.000 à 30.000 (vorig jaar kwamen er zo’n 58.000). Meer kan het land financieel niet aan, vindt Alice. "Mijn partner en ik willen graag dat onze kinderen kunnen studeren, maar wij hebben zelf een gigantische studieschuld en zijn helaas keihard getroffen door de economische crisis. En dan moeten we binnenkort wel meebetalen aan een dikke belastingverhoging voor de huizen en studies van asielzoekers? Ik vind dat heel vreemd."

   Het wringt in de ogen van Alice des te meer omdat zij veel redelijk vermogende asielzoekers ziet. "Ik vind het absoluut terecht als die mensen meebetalen aan hun levensonderhoud hier. Wij zouden ook niet van gastlanden verwachten dat we huisvesting, medische zorg en geld krijgen."
   ...»
   Alice uit Gouda Bron:
  • "Uit eigen ervaring", vertelt Tim, "kan ik vertellen dat grootschalige opvang de problemen alleen maar vergroot in plaats van oplost." Hij spreekt daarmee namens veel anderen die opvang in hun omgeving alleen acceptabel vinden als het om kleinere locaties gaat.
   "Natuurlijk, voor de grote aantallen asielzoekers op dit moment is dat onpraktisch", begrijpt Tim. "Daarom zeg ik: dring de aantallen terug, maak daarmee kleine opvang mogelijk. Daarmee bevorder je het draagvlak onder de bevolking en misschien nog wel belangrijker: de integratie. Het is beter voor 'de Nederlander' en ook zeker voor de asielzoeker."
   ...»
   Tim uit Alphen aan den Rijn Bron:
 • Mening over AZC in de buurt

  • Er zijn al veel kinderen met een leerachterstand en als er dan nog kinderen bij moeten komen die extra aandacht moeten, dan denk ik niet dat dat goed is.
   Bewonder uit Beverwaard Bron:
  • Als mensen zich aan de omgeving aanpassen dan komt het allemaal wel goed denk ik.
   Bewonder uit Beverwaard Bron:
  • Laten we maar eerst onze eigen mensen helpen, dat is veel belangrijker. Ik heb wel een oplossing: Alle grenzen dicht!
   Bewoner uit Beverwaard Bron:
  • Het komt allemaal door de kabinetsleden, hun zeggen allemaal kom maar hier. Maar nee, zo werkt het niet.
   Bewonder uit Beverwaard Bron:
  • De wereld zou beter zijn als iedereen elkaar zou helpen.
   Bewoner uit Beverwaard Bron:
  • Negatief omdat het dichtbij is en positief omdat die mensen geholpen moeten worden.
   Bewoner uit Beverwaard Bron:
  • Als er mensen geen last van krijgen is het prima.
   Bewoner uit Beverwaard Bron:

reacties

reacties

reageer

poll