Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Lijsttrekkers over de zorg

Mattermap door Algemeen Dagblad 09 maart 2017

Zorg

 • Het moet anders

  • U wilt een nieuw zorgstelsel zonder marktwerking, het eigen risico terugbrengen, investeren in thuiszorg. Belooft u gratis bier?
   ,,Nee, dat is geen gratis bier.
   Geld wordt nu verkeerd ingezet. Marktwerking heeft ons bijvoorbeeld niet veel goeds gebracht. Er gaan zelfs verkeerde prikkels van uit. Ik heb het gisteren nog in het ziekenhuis mogen meemaken. Je wordt van het ene onderzoek naar het andere gestuurd. Het ziekenhuis wordt afgerekend op het aantal verrichtingen dat men doet. De hele administratieve rompslomp moet eruit. Specialisten willen wij weer heel graag in loondienst.’’

   Al met al onbetaalbaar.
   ,,Nee hoor, als die arts tijd heeft om met jou te praten, hoef ik niet drie onderzoeken in het ziekenhuis en dat scheelt in de kosten.’’

   Maar een nieuw zorgstelsel kost alleen al 800 miljoen euro.
   ,,Het gaat zich op ten duur terugverdienen.’’

   Maar hoe betaalt u dat vooraf?
   ,,Dat zijn dingen waar wij in ons eentje ook niet over gaan. We moeten in coalitieonderhandelingen kijken met anderen.’’

   Het eerlijke verhaal is dus: we weten niet hoe?
   ,,Nee, we hebben nog niet de complete oplossing. We zijn ook een kleine partij. De oplossingen hebben we nog niet honderd procent dichtgetimmerd.’’
   ...»
   Henk Krol 50PLUS Bron: Algemeen Dagblad
 • Het is betaalbaar

  • Het Nationaal Zorgfonds, dat is politiek toch volstrekt onhaalbare kaart?
   ,,Wat niet is, dat gaat nog komen. Toen wij begonnen met het Nationaal Zorgfonds stond iedereen vanaf de kant te schreeuwen dat het plan inhoudelijk en financieel niet zou deugen.
   Inmiddels zijn onze ideeën doorgerekend door het Centraal Planbureau en ze blijken gewoon haalbaar en betaalbaar. Ondertussen hebben ook PvdA, GroenLinks en 50PLUS vergelijkbare veranderingen in de zorg voorgesteld. Kortom, het raamwerk staat. Nu nog de uitvoering.’’

   Veel partijen vinden dit te ver gaan.
   ,,Het gros van de burgers is de marktwerking in de zorg kotsmoe. Het is allemaal niet goedkoper, efficiënter en beter geworden. Daarnaast past concurrentie gewoon niet bij de zorg. Dus slopen wij de marktwerking, gooien we de zorgverzekeraars eruit, verbreden we het basispakket en organiseren we de uitvoering regionaal. Dichtbij de mensen en met veel meer tijd voor goede zorg. Los daarvan moeten we af van het eigen risico, dat is gewoon een boete op ziek zijn.’’

   We snappen dat u een stip aan de horizon wilt zetten, maar nogmaals: veel partijen vinden deze stap te rigoureus.
   ,,Het ís geen stip aan de horizon, maar een principiële keuze. Als mensen die marktwerking uit de zorg willen hebben, moeten ze niet bij de VVD en D66 zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de verandering gaat komen. Iedereen wil dit: de zorgsector, de burger. Dit is een beweging die niet meer te stoppen valt.’’
   ...»
   Emile Roemer SP Bron: Algemeen Dagblad
 • Geen bangmakerij

  • U doet niets aan het eigen risico, dan blijven we toch zorgmijders houden?
   ,,
   Ik ben beducht voor het argument ‘je kunt dan niet meer naar de dokter’. Dat is echt je reinste bangmakerij. Het is ook een taak van de huisarts om, als dat een rol speelt, te wijzen op alle mogelijkheden die er wel zijn. Het eigen risico afschaffen kost 4 of 5 miljard. Dat geld steek ik liever in de kwaliteit van de zorg. Bij de PvdA, die het eigen risico wel wil afschaffen, is een modaal gezin het eigen risico van 385 euro kwijt, maar krijgt het 370 euro extra belasting. Tel uit je winst. Laten we er wel eerlijk over zijn.’’

   Critici van uw plan om mensen die klaar zijn met leven te helpen een eind aan hun leven te maken, zeggen dat deze mensen juist meer hulp en zorg nodig hebben.
   ,,Dat is een oneigenlijke discussie. Dit zijn twee andere dingen. Ja, er is goede zorg. Maar er is ook een doodswens bij een groep mensen, die bijna geïrriteerd raakt als er alsmaar wordt gezegd ‘arm om u heen en goede zorg’. Voltooid leven is een ethische discussie, die we verantwoord en rustig proberen te voeren. Ik verwacht dat de tegenstanders hetzelfde doen. En daar ontbreekt het wel eens aan. Termen als ‘levensgevaarlijk’… Kom op. Het is niet de overheid die je helpt bij voltooid leven. Het is ook niet de overheid die abortus of euthanasie pleegt. De overheid zorgt voor wetgeving waarbinnen de arts en het individu een afweging kunnen maken. Het is helemaal geen overheidsbemoeienis. Het is zelfbeschikking.’’
   ...»
   Alexander Pechtold D66 Bron: Algemeen Dagblad
 • Bedrijven betalen zorg

  • U verlaagt het eigen risico, maar verhoogt de belastingen. Zo worden we toch alsnog gepakt?
   ,,Ziek zijn is geen eigen risico.
   We verhalen de zorgkosten nu op het individu met hoge premies en een hoog eigen risico. Dat is niet eerlijk. Ja, wij betalen dat via de belastingen, maar daar hoor je nooit iemand over als het gaat om wegen, onderwijs of veiligheid. Het wordt vooral opgebracht door het bedrijfsleven, door bedrijven zwaarder te belasten en belastingontwijking aan te pakken.’’

   U wilt ook een vleestaks en een belasting op verpakkingen. Daarmee worden de dagelijkse boodschappen ook al duurder.
   ,,Vlees gaat onder het hogere btw-tarief vallen. We maken sommige dingen duurder en andere zaken goedkoper. Maar we maken werken zoveel goedkoper, dat je koopkracht erop vooruitgaat. De lage en middeninkomens gaan er fors op vooruit. De gepensioneerden ook. Alleen de hoogste inkomens – ruim boven twee keer modaal – gaan er minder op vooruit. Maar daar kiezen we voor en vinden we eerlijk. Ik heb gezegd: wij gaan Nederland veranderen. Daarbij hoort dat je dingen ook écht anders moet doen. Voor ons betekent dat milieuvervuiling veel duurder maken en dingen die we belangrijk vinden, zoals werk, goedkoper. Dat betekent dat wij zorg collectief financieren en niet de verantwoordelijkheid van een individu laten zijn.’’
   ...»
   Jesse Klaver GroenLinks Bron: Algemeen Dagblad
 • Wij leveren juist wel

  • U heeft fors bezuinigd op de ouderenzorg en nu houdt u ouderen een worst voor van twee miljard.
   ,,
   We hebben ingegrepen in de zorg, maar niet in de verpleeghuiszorg. Wat we nu willen doen, is de kostenstijging zoveel mogelijk in lijn laten zijn met de economie. Zodat de zorg over lange termijn betaalbaar blijft. Wat die 2 miljard euro betreft: speciaal voor de verpleeghuiszorg is een motie aangenomen in de Tweede Kamer, op basis van het idee van Hugo Borst en Carin Gaemers. We weten, dat kost 2 miljard, dus ik dacht: dan zullen alle partijen dat bedrag wel reserveren. Maar zij leveren dus niet. Ik verbaas me daarover. ’s Morgens een vent, ’s avonds een vent.’’

   U wilt het geld niet meteen overmaken.
   Wij zeggen: pas op dat je dat geld niet zomaar aan de verpleeghuizen geeft. Er zijn huizen die nu al goed draaien, dat zijn er zo’n 2.200 die het gewoon heel behoorlijk tot heel goed doen. Met de bestaande potten geld leveren zij een topprestatie. Maar die zeggen wel: als we er iets bij krijgen, kunnen we het nog veel beter doen. Dan kunnen we zorgen dat je het eten weer ruikt in het huis, dat we nog wat extra zorg kunnen bieden aan onze bewoners. Verder is er een tussengroep van 140 huizen waar een probleem is en die je met wat extra geld kunt helpen versnellen om goed te worden, maar wel op basis van plannen. En er zijn er zes die slecht draaien. Die krijgen wat mij betreft tot de zomer van dit jaar de tijd. Is het dan nog niet beter, dan moet je tegen de directeur van zo’n huis zeggen: als jij niet weggaat, dan krijgt het huis geen geld. En dus moet jij weg, niet het huis.”
   ...»
   Mark Rutte VVD Bron: Algemeen Dagblad
 • Snijden was noodzaak

  • U investeert nu in zorg, maar hebt er ook jarenlang op bezuinigd. Was dat een fout?
   ,,Het was een noodzaak. Er werd per dag meer dan 65 miljoen euro meer uitgegeven dan we hadden. We moesten dat oplossen. Zaten midden in een crisis, bovendien. Daarin maak je keuzes. Dat doe je zo behoedzaam mogelijk. We hebben de farmaceuten aangepakt, en de zware zorg ontzien. Maar ik geef toe: er zaten maatregelen bij die pijn deden. Daarom ben ik blij dat er nu weer ruimte is.’’

   Mensen die hun baan zijn verloren in de thuiszorg kunnen weinig met dat excuus.
   ,,Vooral voor hen moet de ruimte die er nu is goed gaan uitpakken.
   Je ziet dat er banen bijkomen in de zorg. Het gaat nu ineens over: hoe kunnen we die vacatures vervuld krijgen? Wij kiezen in ons programma voor betere arbeidsvoorwaarden. Het liefst vaste handen aan het bed. Juist op dit punt valt er iets te kiezen. D66 en VVD willen de flexibilisering juist verder doortrekken, wij zeggen: het verschil tussen vast en flex moeten we verkleinen.’’

   Dit kabinet heeft ook ingezet op mantelzorg. Is u inmiddels duidelijk dat men daar te druk voor is?
   ,,Wat u zegt is waar. Niet iedereen woont in de buurt van zijn ouders of heeft die tijd. Wij kunnen wel helpen met ondersteuning, bijvoorbeeld door te regelen dat mantelzorgers nu en dan een weekeindje weg kunnen om op adem te komen. Families willen vaak best iets doen, maar weten niet hoe het allemaal georganiseerd moet worden. Gemeentes kunnen helpen door met mantelzorgers om tafel te gaan.’’
   ...»
   Lodewijk Asscher PvdA Bron: Algemeen Dagblad
 • Zorg is niet gratis

  • U wilt het eigen risico niet afschaffen. Waarom moeten zieke mensen meer betalen dan gezonde?
   ,,Dat is gelukkig niet zo. Via premies betalen niet-zieken voor de zieken.
   Behandelingen die tienduizenden euro’s of zelfs tonnen kosten, brengen we samen op. Dat heet solidariteit. Het eigen risico vinden wij nu te hoog, daarom verlagen we het ook met ruim 100 euro, naar 280 euro. Maar we houden het wel in stand. Want laten we eerlijk met zijn allen blijven: zorg kost geld. Als je het eigen risico schrapt, dan krijg je de situatie dat mensen gaan denken: ik heb er voor betaald, dus laat ik het maar gebruiken; laat ik die extra check, die extra scan maar doen. Partijen die beloven het eigen risico te schrappen, kunnen dat niet waarmaken. Het is hetzelfde als die 1.000 euro die Rutte in 2012 beloofde. Het gaat niet gebeuren. Zorg is niet gratis.”

   Ouderen hebben vaak geen keuze: bijna 85 procent is het eigen risico ieder jaar kwijt.
   ,,Daarom verhogen wij de AOW en verlagen we de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp. En we investeren in de verpleeghuizen. Maar ik durf best te zeggen dat ook ouderen hun steentje moeten bijdragen. Er gaat in de toekomst nog veel meer zorg worden gebruikt. Daar moeten we eerlijk over zijn. De SP laat de zorguitgaven met elf miljard euro oplopen! Dat kunnen we niet bij elkaar verdienen. Er moet een rem zijn.”
   ...»
   Sybrand Buma CDA Bron: Algemeen Dagblad

reacties

reacties

reageer

poll