Mattemap ontving de IPON Mediawijzer.net Award 2013. Dit is een prijs voor het meest innovatieve project op het gebied van mediawijsheidbevordering bij leerlingen en docenten. De jury noemt Mattermap een ‘verrijkende tool voor journalisten, researchers, docenten, studenten en scholieren’. Uit het juryrapport:

‘De makers van Mattermap hebben gezorgd voor een verbinding tussen journalistieke– , informatie- en onderzoeksvaardigheden aan de ene kant en bestaande mindmappingtoepassingen aan de andere kant. In de zee van informatie is het in toenemende mate essentieel om de standpunten rond belangrijke kwesties snel  beschikbaar te hebben. Met Mattermap is het mogelijk deze verschillende standpunten te  visualiseren, te voorzien van diepere context én van bronvermelding. Deze zogenaamde Mattermaps kunnen worden opgeslagen en dienen als zeer bruikbare tool voor verdiepende discussie’.

Vooroplopende docenten in het onderwijs zijn inmiddels aan de slag gegaan met Mattermap. En ze zijn enthousiast. ‘Leerlingen ontdekken meer kanten aan een zaak’ zegt Lilian Fluijt, vmbo-docente maatschappijleer bijvoorbeeld. En volgens Kasper van der Meulen brengt Mattermap kinderen voorbij copy-pasten. Een leerling van groep 8 van het basisonderwijs maakte een Mattermap over een boek dat hij moest bespreken in stopte.

Ook zijn er docenten die Mattermap gebruiken om hun lessen voor te bereiden, bijvoorbeeld deze Aardrijkskunde docent, of een mattermap voor een les over zintuigen.

Mattermap is op dit moment in gesprek met partners in het onderwijs om de tool daar verder uit te rollen.